Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / Projecte de llei de mesures de protecció i de flexibilització del mercat d’arrendament d’habitatge, de les condicions essencials dels habitatges de preu assequible i de millora del poder adquisitiu

Projecte de llei de mesures de protecció i de flexibilització del mercat d’arrendament d’habitatge, de les condicions essencials dels habitatges de preu assequible i de millora del poder adquisitiu

Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 11 de novembre del 2021.

Procediment d’urgència

28/09/2021
08/10/2021, a les 13:30
  • 20/10/2021, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Carles Sánchez Rodríguez, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
  • 6 esmenes del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
Comissió Legislativa d'Afers Socials i Igualtat


A la M. I. Sindicatura

Els sotasignats, Carles Sánchez Rodríguez i Roger Padreny Carmona, consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i en nom d’aquest grup, d'acord amb el que disposa l’article 100 del Reglament del Consell General, presentem, dins el termini i en la forma escaient, les esmenes següents al Projecte de llei de mesures de protecció i flexibilització del mercat d’arrendament d’habitatge, de les condicions essencials dels habitatges de preu assequible i de millora del poder adquisitiu, publicat al Butlletí del Consell General núm. 105/2021, publicat el 28 de setembre del 2021.

Reserves d’esmena al Projecte de llei de mesures de protecció i flexibilització del mercat d’arrendament d’habitatge, de les condicions essencials dels habitatges de preu assequible i de millora del poder adquisitiu

Reserva d’esmena 1

Esmena 5                                                                                                                  De modificació

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (5)

Es proposa la modificació de l’apartat 1 de l’article 3 del Projecte de llei amb el redactat següent:

“1. Es considera preu assequible la renda del lloguer igual o inferior a l’aprovada per a aquesta finalitat pel Govern, a proposta del ministeri responsable de l’habitatge, prenent com a referència l’Ingrés Familiar Medià (IFM). L’habitatge és de preu assequible quan la destinació a la seva renda és inferior al 30% de l’Ingrés Familiar Medià (IFM). Aquesta renda es pondera amb l’Índex de Preus de Referència (IPR) de la zona i de la tipologia d’habitatge, no podent superar el 30% de l’Ingrés Medià Familiar”.

Consell General, 9 de novembre del 2020.

Carles Sánchez Rodríguez                                                                                                                
Conseller General                                                                                                                                
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Roger Padreny Carmona                                                                                                                   
Conseller General                                                                                                                                
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

BCG 127/2021 de 10/11/2021
Joan Carles Camp Areny
Informe de la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat
PDF document icon but127-2021 habitatge Informe de la Comissió.pdf — PDF document, 150 kB (153755 bytes)
PDF document icon but127-2021 habitatge Informe de la Comissió.pdf — PDF document, 150 kB (153755 bytes)
11/11/2021
  • Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 11 de novembre del 2021.
    • RE 1 (GPS): desestimada per 7 vots a favor (GPS) i 21 vots en contra (GPD, GPL, GPCC, GP Terceravia +UL+I i Sra. Carine Montaner).

 

Votació separada en tres agrupacions de diversos articles del Projecte de llei
Primer grup:  Títol, Exposició de motius, articles 1, 2 i 3, Disposició transitòria i Disposició final primera                 18 vots a favor (GPD + GPL + GPCC + Sra. Carine Montaner) i 9 vots en contra (GPS i GP Terceravia +UL+I) 
Segon grup: Disposicions finals segona, tercera i quarta. 18 vots a favor ( GPD + GPL + GPCC + Sra. Carine Montaner), 3 vots en contra (GP Terceravia +UL+I) i 6 abstencions (GPS)
Tercer grup: Article 4 21 vots a favor (GPD, GPL, GPCC, GP Terceravia +UL+I i Sra. Carine Montaner) i 6 abstencions GPS