Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / Projecte de llei d’economia digital, l’emprenedoria i innovació.

Projecte de llei d’economia digital, l’emprenedoria i innovació.

21/07/2021
BCG 86/2021 de 21/07/2021
22/09/2021, a les 13:30
 • 13/10/2021, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Mònica Bonell, presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 04/11/2021, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Ferran Costa, president del Grup Parlamentari Liberal.
 • 25/11/2021, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Raul Ferré, president suplent del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos.
 • 17/12/2021, a les 13.30 h: a demanda dels M. I. Srs. Joan Carles Camp Areny, president suplent del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents i Ferran Costa Marimon, president del Grup Parlamentari Liberal.
 • 11/01/2022, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Ferran Costa, president del Grup Parlamentari Liberal.
 • 01/03/2022, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Roger Padreny, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 23/03/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Alexandra Codina, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata i del Sr. Roger Padreny, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 13/04/2022, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Roger Padreny, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 06/05/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Mònica Bonell, presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 27/05/2022, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Roger Padreny, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 20/06/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Mònica Bonell, presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 12/07/2022, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Roger Padreny, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 06/09/2022, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Roger Padreny, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 15/09/2022, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Joaquim Miró, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 20/09/2022, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Joaquim Miró, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 21/09/2022, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Joan Carles Camp, president suplent del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents.
 • 5 esmenes del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos.
 • 45 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata i del Grup Parlamentari Liberal.
 • 4 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 19 esmenes del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
Comissió Legislativa d’Economia

Reserva d’esmena 1

Esmena 12                          De modificació

GPS (2)

Es proposa la modificació de l’article 18, amb el redactat següent:

“Article 18. Definicions

A efectes d’aquest títol, s’entén per:

a) “Allotjament en espais comuns complementaris o coliving”: arrendament d’habitatge que té per objecte una edificació habitable la destinació principal de la qual és servir de residència no permanent de l’arrendatari, el seu cònjuge, els seus fills o altres familiars o convivents; aquest habitatge es caracteritza per disposar d’una superfície d’espai privatiu inferior a la fixada per a la resta de tipologies d’habitatges, així com per disposar d’uns espais comuns complementaris ajustats als requisits mínims i de qualitat establerts en la normativa en matèria d’habitabilitat en vigor en cada moment. No formen part d’aquesta tipologia d’arrendament els arrendaments d’habitacions en pisos individuals.

b) “Espais comuns complementaris”: espais d’ús compartit d’una edificació i altres espais amb elements comuns eventualment establerts com a obligatoris per la normativa que, d’acord amb el nivell de qualitat exigit per la normativa en matèria d’habitabilitat en vigor en cada moment, complementen l’ús i el gaudi dels espais privatius de tot o part del coliving que comprèn l’edificació.

c) “Serveis complementaris”: tots aquells serveis oferts que siguin addicionals al servei principal de coliving o coworking, com ara, entre d’altres, gimnasos, sales d’estudi, sales de reunions, serveis de cafeteria o restauració, armariets o copisteria.

d) “Usuaris d’allotjament en espais comuns complementaris o colivers”: persones que resideixen en un coliving.

e) “Lloguer d’espais compartits de treball o coworking”: arrendament d’espais professionals la destinació principal dels quals és permetre a professionals de diferents sectors compartir un mateix espai de treball, que pot ser tant físic com virtual, per desenvolupar les seves activitats i els seus projectes professionals de manera independent, alhora que fomenten col·laboracions i projectes conjunts.

f) “Usuaris d’espais compartits de treball o coworkers”: professionals que desenvolupen la seva activitat professional en un coworking.

g) “Escriptori mòbil o Hot Desk”: espai de treball en un coworking destinat a coworkers que no necessiten un espai permanent de treball i que no requereix reserva prèvia.

h) “Escriptori fix o Dedicated Desk”: espai de treball en un coworking destinat a coworkers que necessiten un espai permanent de treball i que requereix reserva prèvia.

i) “Oficina oberta”: seccions d’espais de treball en un coworking reservades a equips de coworkers o a empreses.j) “Oficina privada”: seccions d’espais de treball en un coworking reservades a equips de coworkers o a empreses, restringides a la resta de coworkers del coworking mitjançant clau o identificació.

k) “Empreses d’explotació de colivings i coworkings (EECC)”: empreses que ofereixen, de manera habitual i amb caràcter professional, serveis de coliving o coworking en immobles dels quals són propietaris o titulars de drets reals, o bé gestionen colivings o coworkings la gestió dels quals els ha estat confiada pels propietaris o titulars de béns reals dels immobles de què es tracti.

Motivació: No es comparteix la conveniència de la implantació d'espais de coliving al Principat d'Andorra, ja que se l'entén com una modalitat d'habitatge amb menys garanties enfront de les garanties d'habitabilitat i prestacions ofertes per les d'habitatge residencial ja existents. Essent així, se suprimeixen les definicions relatives al coliving i es modifiquen aquelles on aquest hi figura.


Reserva d’esmena 2

Esmena 18                             De supressió

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (3)

Es proposa suprimir el Capítol II. Allotjament en espais comuns complementaris o coliving i els articles 19, 20 i 21.

Motivació: En coherència amb les consideracions de la motivació de l’esmena que suprimeix o modifica les definicions relatives al coliving.

 

Reserva d’esmena 3

Esmena 21                          De modificació

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (5)

Es proposa la modificació dels capítols, articles i apartats on hi figura la referència a les “Empreses d’explotació de colivings i coworkings (EECC)” substituint aquesta nomenclatura per “Empreses d’explotació de coworkings (EEC)”, així com la supressió de la referència als Colivings  en els títols dels capítols i títols i continguts dels articles.

Aquests capítols i articles són els següents: Capítol IV, articles 25, 26, 27; i Capítol V, articles 28, 30, 34, 35, 36, 37 i 38.

Motivació: Aquesta esmena es justifica pel canvi de nomenclatura operat a la definició de les “Empreses d’explotació de colivings i coworkings” i per la supressió de la modalitat de coliving de tot el Títol IV del Projecte de llei.


Reserva d’esmena 4

Esmena 45                                    D’addició

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (12)

Es proposa afegir un nou article X al Projecte de llei, tal com segueix:

Article X. Modificació de l’article 1 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals

Article 1. Àmbit d’aplicació

Aquesta Llei és aplicable a totes les relacions laborals que es desenvolupen al Principat d’Andorra.

Tamé és aplicable a les relacions laborals que s’inicien o es formalitzen entre empreses establertes al Principat d’Andorra i assalariats quan l’objecte del treball és a l’estranger, llevat que en el contracte les parts hagin convingut l’aplicació de la llei del país estranger.

En qualsevol cas, s'han de respectar les condicions mínimes establertes en aquesta Llei.”

Motivació: Evitar que empreses foranes vinguin a Andorra a desenvolupar relacions laborals que no respecten els mínims establerts en l'estàndard laboral andorrà, incorrent així en situacions de competència deslleial.

A més a més, es pretén complir i garantir l'establert en l'article 4.2 i 3 de la legislació citada.


Reserva d’esmena 5

Esmena 64                          De modificació

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (19)

Es proposa modificar la Disposició transitòria. Adaptacions de colivings i coworkings, amb el redactat següent:

“Disposició transitòria. Adaptacions de colivings i dels coworkings

Els colivings i els coworkings existents a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei han d’adaptar-se a les prescripcions que estableix dins el termini de dos anys, a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei.”

Motivació: Adaptar el redactat de la disposició transitòria a les esmenes del GPS referents a la voluntat de supressió de la figura del coliving del text legal final.

BCG 149/2022 de 28/11/2022
Maria Martisella González
Informe de la Comissió Legislativa d’Economia
PDF document icon but149-2022 Informe de la ponència.pdf — PDF document, 1111 kB (1138104 bytes)
PDF document icon but149-2022 Informe de la Comissió.pdf — PDF document, 823 kB (843315 bytes)
01/12/2022