Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / Projecte de llei d’aprovació d’un pressupost extraordinari i d’actualització del Pla d’equilibri financer del pressupost extraordinari, destinat al finançament de les despeses i als menyscaptes derivats de la situació d’emergència sanitària...

Projecte de llei d’aprovació d’un pressupost extraordinari i d’actualització del Pla d’equilibri financer del pressupost extraordinari, destinat al finançament de les despeses i als menyscaptes derivats de la situació d’emergència sanitària...

Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 8 de juliol del 2021.

Projecte de llei d’aprovació d’un pressupost extraordinari i d’actualització del Pla d’equilibri financer del pressupost extraordinari, destinat al finançament de les despeses i als menyscaptes derivats de la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

11/06/2021
23/06/2021, a les 13:30
  • 01/07/2021, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Pere López, president general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.

A la M. I. Sindicatura 

Els sotasignats, Josep Pintat Forné, Joan Carles Camp Areny i Oliver Alís Salguero, consellers generals del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, d'acord amb el que disposen els articles 92 i 93 del Reglament del Consell General, compareixem davant la Sindicatura i, en temps i, 

Diem 

Que per la present, dins el termini establert en l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General núm. 66/2021 de data 11 de juny del 2021, passem a formular al “Projecte de llei d’aprovació d’un pressupost extraordinari i d’actualització del Pla d’equilibri financer del pressupost extraordinari, destinat al finançament de les despeses i als menyscaptes derivats de la situació d’emergència sanitària causada pe nou coronavirus SARS-CoV-2”, la següent: 

Esmena a la totalitat amb retorn al Govern 

En els termes precedents queda formulada l'esmena a la totalitat amb retorn al Govern del “Projecte de llei d’aprovació d’un pressupost extraordinari i d’actualització del Pla d’equilibri financer del pressupost extraordinari, destinat al finançament de les despeses i als menyscaptes derivats de la situació d’emergència sanitària causada pe nou coronavirus SARS-CoV-2”. 

Consell General, 1 de juliol del 2021. 

M. I. Sr. Josep Pintat Forné 

M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny 

M. I. Sr. Oliver Alís Salguero

Comissió Legislativa de Finances i Pressupost
BCG 67/2021 de 15/06/2021
David Montané Amador
Informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost
14/08/2022
  • Esmena a la totalitatDesestimada per 3 vots a favor (GP Terceravia+UL+I), 15 vots en contra (GPD + GPL i GPCC) i 7 abstencions GPS.
  • Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 8 de juliol del 2021.
  • Publicació BOPA