Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / VII Legislatura 2015-2019 / Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social (S)

Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social (S)

Aprovat per majoria en la sessió extraordinària del Consell General del dia 31 de gener del 2019

Procediment d'urgència

21/08/2018
BCG 74/2018 de 21/08/2018
PDF document icon Proj llei cass2.pdf — PDF document, 200 kB (205,619 bytes)
21/09/2018, a les 17:30
 • 02/10/2018, a les 17h30: a demanda de la Sra. Judith Pallarés, consellera general del GPL i de la Sra. Rosa Gili, consellera general del GPM.
 • 23/10/2018, a les 17h30: a demanda de la Sra. Carine Montaner, consellera general del GPM.
 • 05/11/2018, a les 17h30: a demanda de la Sra. Carine Montaner, consellera general del GPM.
 • 14/11/2018, a les 17.30 h: a demanda de la Sra. Judith Pallarés, consellera general del GPL i de la Sra. Carine Montaner, consellera general del GPM.
 • 22/11/2018, a les 17.30 h: a demanda del Sr. Josep Majoral, conseller general del GPM.
 • 29/11/2018, a les 17.30 h: a demanda de la Sra. Carine Montaner, consellera general del GPM.

 • 2 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (Sílvia E. Bonet).
 • 1 esmenes del Grup Parlamentari Liberal.
 • 5 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 9 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (UL/CGIM).
 • 12 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (PS).
Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient

 

A la M.I. Sindicatura

La sotasignada, Rosa Gili Casals, consellera general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les reserves d’esmena següent a la Projecte de llei de de modificació de la llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social (Comissió de Sanitat), publicat al Butlletí del Consell General núm. 74/2018 de data 18 de maig del 2018.

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 24 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 7), que proposa modificar l’article 8 del projecte de llei amb el redactat següent:

“Article 8.

Es modifica l’apartat 3 de l’article 139 de la llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, el qual queda redactat en els termes següents:

Article 139. Reemborsament de les prestacions

3. Si la prestació l’ha efectuat un prestador de serveis de salut no convencionat en condicions d’urgència justificada fora del país, en una àrea geogràfica en la qual no hi ha cap prestador convencionat, el reembossament de la prestació es realitza en les mateixes condicions que si es tractés d’un prestador establert a Andorra que tingui signat un conveni amb la CASS i això encara que no es disposi de cap volant de desplaçament. Aquest supòsit es regula per reglament.

Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 26 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 8), que proposa modificar l’apartat l’article 9 del Projecte de llei, amb el redactat següent:

“Article 9

Es modifica l’apartat 1 de l’article 139 bis de la llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, el qual queda redactat en els termes següents:

“Article 139 bis. Participació de la persona beneficiària

1. La participació de la persona beneficiària en les tarifes de responsabilitat dels actes, productes i processos inclosos en la nomenclatura pot representar una quantitat fixa o bé un valor proporcional de les tarifes. En aquest darrer cas, la persona beneficiària hi participa en els percentatges següents:

a) Fins a un 10% de les tarifes de responsabilitat per despeses derivades de l’atenció hospitalària.

b) Fins a un 25% de les tarifes de responsabilitat per despeses derivades d’altres actes, productes o processos d’atenció sanitària, excepte les derivades dels actes de reeducació i readaptació funcional, que tenen un percentatge de participació del 35%; sempre, però, que la persona accedeixi al sistema sanitari i segueixi la via que s’estableixi com a preferent per reglament. Si la persona no accedeix a la via preferent o no la segueix, fins a un 67 50% de les tarifes de responsabilitat per la visita mèdica, i fins a un 40% pels altres actes inclosos en la nomenclatura, efectuats i prescrits, així com pels productes i processos inclosos en la nomenclatura.”

Consell General, 22 de gener del 2019

Rosa Gili Casals

BCG 14/2019 de 23/01/2019
Judith Pallarés Cortés
Informe de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient
PDF document icon Informe de la ponència.pdf — PDF document, 227 kB (233,405 bytes)
PDF document icon Informe de la comissió.pdf — PDF document, 227 kB (232,980 bytes)
31/01/2019

RE 1: desestimada per majoria 4 vots a favor i 23 en contra.
RE 2: desestimada per majoria 3 vots a favor, 16 en contra i 9 abstencions.

 • Aprovat per majoria: 21 vots a favor, 0 en contra i 7 abstencions.
 • Publicació BOPA