Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / VII Legislatura 2015-2019 / Projecte de llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges

Projecte de llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges

Aprovat per majoria en la sessió extraordinària del Consell General del dia 17 de gener del 2019

Procediment d’urgència

25/06/2018
BCG 61/2018 de 25/06/2018
PDF document icon Projecte de llei.pdf — PDF document, 460 kB (471543 bytes)
05/07/2018, a les 13:30
  • 16/07/2018, a les 15 h: a demanda del Sr. Pere López, conseller general del GPM i de la Sra. Judith Pallarés, consellera general del GPL.
  • 12/09/2018, a les 13h30: a demanda del Sr. Joan Carles Camp, conseller general del GPM.
  • 21/09/2018, a les 13h30: a demanda de la Sra. Judith Pallarés, consellera general del GPL i el Sr. Joan Carles Camp, conseller general del GPM.
  • 27/09/2018, a les 17h30: a demanda del Sr. Marc Ballestà, conseller general del GPD.


A la M. I. Sindicatura

Els sotasignats, Gerard Alís Eroles, Rosa Gili Casals i Pere López Agràs, consellers generals socialdemòcrates del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposen els articles 92 i 93 del Reglament del Consell General, compareixen davant la Sindicatura i, en temps i,

Diem:

Que per la present, dins el termini establert en l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General núm. 61/2018, de data 25 de juny del 2018, passem a formular al “Projecte de llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges”, la següent:

Esmena a la totalitat amb retorn al Govern

En els termes precedents queda formulada l’esmena a la totalitat amb retorn al Govern del “Projecte de llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges”.

Consell General, 13 de juliol del 2018

Gerard Alís Eroles                                                              
Rosa Gili Casals                                                                   
Pere López Agràs

 

A la M. I. Sindicatura

Els sotasignats, Josep Pintat Forné, Joan Carles Camp Areny, Josep Majoral Obiols, consellers generals d’Unió Laurediana+Independents del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposen els articles 92 i 93 del Reglament del Consell General, compareixem davant la Sindicatura i, en temps i,

Diem

Que per la present, dins el termini establert en l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General núm. 61/2018, de data 25 de juny del 2018, passem a formular al “Projecte de llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges”, la següent:

Esmena a la totalitat amb retorn al Govern

En els termes precedents queda formulada l’esmena a la totalitat amb retorn al Govern del “Projecte de llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges”.

Consell General, 25 de setembre del 2018

M.I. Sr. Josep Pintat Forné
M.I. Sr. Joan Carles Camp Areny
M.I. Sr. Josep Majoral Obiols

  • 9 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (Sílvia E. Bonet).
  • 8 esmenes del Grup Parlamentari Liberal
  • 16 esmenes del grup Parlamentari Mixt (UL/CGILM)
Comissió Legislativa d’Economia

18/10/2018, a les 9.30 h

  • Resultat de la votació
ET (PS): destimada per majoria 3 vots a favor, 22 vots en contra i 3 abstencions

ET (UL/CGIM): destimada per majoria 8 vots a favor, 17 vots en contra i 3 abstencions.

 

Habilitar com a hàbils, les 24 hores següents al lliurament de l’informe de la Comissió Legislativa d’Economia relatiu al Projecte de llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges, als efectes de presentació de reserves d’esmena i vots particulars.

 


A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Joan Carles Camp Areny, en representació dels consellers “UL + CGILM” que formen part  Grup Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 100.1 del Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento la següent reserva d’esmena al Projecte de llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges

Reserva d’esmena proposada.

Reserva de l’esmena 31 de l’informe del ponent (esmena 14 dels consellers de UL+ ILM)

Esmena 14, d’addició d’un nou article 24

Es proposa addicionar un nou article 24, que modifiqui l’article 5.2, lletra b), de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, amb el següent redactat:

Article 24. Modificació de l’article 5.2, lletra b), de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en material fiscal.

Es modifica l’article 5.2, lletra b) de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi d’informació en matèria fiscal, el qual queda redactat de la manera següent:

“b) Comptes corrents operatius destinats exclusivament a cobrir pagaments i rebre abonaments vinculats a la titularitat, l’ús o cessió d’ús d’un habitatge situat al Principat d’Andorra, i que el saldo mitjà anual del compte no superi els 10.000 dòlars estatunidencs”.

Motivació

Considerar exclosos d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, no només els comptes destinats a cobrir pagaments vinculats a l’ús d’habitatges sinó també els comptes destinats a rebre ingressos vinculats a l’arrendament, per tal de fomentar l’arrendament d’habitatges que actualment es troben buits i que a l’afegir la possibilitat de rebre abonaments, se’ls dóna una cobertura legal que avui és interpretable.

L’acceptació d’aquesta esmena comportarà la renumeració de l’articulat de la Llei.

El 7 de gener de 2019

Joan Carles Camp Areny

 

 

A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Joan Carles Camp Areny, en representació dels consellers “UL + CGILM” que formen part  Grup Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 100.1 del Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento la següent reserva d’esmena al Projecte de llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges

Reserva d’esmena proposada.

Reserva de l’esmena 32 de l’informe del ponent (esmena 15 dels consellers de UL+ ILM)

Esmena 15, d’addició d’un nou article 25

Es proposa addicionar un nou article 25, que modifiqui l’article 25 de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), en concret que addicioni un apartat 5 a dit precepte, quin text quedarà així:

Article 25. Modificació de l’article 25 de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic.

Es modifica l’article 25 de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, el qual queda redactat de la manera següent:

Article 25. Mesures urbanístiques i constructives

1. Es crea l’ús energètic com a nova tipologia d’ús en el planejament urbanístic. L’ús energètic engloba les categories de producció d’energia elèctrica de fonts renovables, de producció d’energia d’altres fonts, així com els altres usos energètics.

2. Aquesta nova tipologia d’ús comprèn les activitats que es detallen en el Reglament de la construcció.

3. Les activitats, obres, projectes i construccions vinculades a l’ús energètic són permeses com a usos provisionals, en els termes previstos a la LGOTU.

4. En el disseny dels carrers o vials s’incorpora la definició i la previsió de les xarxes de calor previstes pels instruments d’ordenació del Govern i dels comuns, així com les previsions teòriques d’embrancament als edificis. La informació relativa al traçat i a les característiques de les corresponents galeries tècniques i de les xarxes de calor s’incorpora als projectes de plans parcials i de plans especials.

5. Es permet la utilització de la via pública en les zones urbanes ja construïdes per aprofitament de l’energia geotèrmica.

Motivació

Entenem que a la vegada que s’incrementa l’oferta d’habitatges de lloguer residencial, també s’ha de facilitar i estendre l’ús de l’energia geotèrmica i reduir els sistemes de calefacció que utilitzen combustibles fòssils.

El 7 de gener de 2019

Joan Carles Camp Areny10/12/2018
BCG 4/2019 de 07/01/2019
Informe de la Comissió Legislativa d’Economia
17/01/2019

 

GPM (UL/CGILM) RE 1 Desestimada per majoria 5 vots a favor, 19 vots en contra i 4 abstencions
RE 2 Desestimada per majoria 11 vots a favor, 15 vots en contra i 2 abstencions

 

  • Aprovat per majoria: 16 vots a favor, 3 en contra i 9 abstencions.
  • Publicació BOPA