Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Josep Majoral, conseller general del GP Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 26 de setembre del 2019, relativa als arbres de vent.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Josep Majoral, conseller general del GP Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 26 de setembre del 2019, relativa als arbres de vent.

27/09/2019
BCG 61/2019 de 27/09/2019
827
08/10/2019

 

A la Sindicatura,

El sotasignat, Josep Majoral Obiols, conseller general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta, perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral com preveu l’article 130 de l’esmentat Reglament, davant el Ple del Consell General.

Pregunta que es formula al Govern relativa als arbres de vent

El mes d’agost es va poder constatar en diversos mitjans escrits la voluntat del Govern de procedir a la licitació de les obres per a la instal·lació dels arbres de vent.

Vist l’exposat anteriorment, es pregunta,

Pot Govern explicar exhaustivament en què consisteixen els treballs? El cost dels mateixos, la durada i la rendibilitat del projecte?

A Casa de la Vall, el 26 de setembre del 2019

Josep Majoral Obiols                                                        
Conseller general                                                                
Grup Terceravia+UL+Independents

DCG 14/2019 de 08/10/2019