Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Susanna Vela, consellera general del GPS, relativa al nomenament de la presidència de la Comissió Nacional andorrana per a la UNESCO.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Susanna Vela, consellera general del GPS, relativa al nomenament de la presidència de la Comissió Nacional andorrana per a la UNESCO.

Amb declaració d’urgència
15/01/2020
BCG 4/2020 de 15/01/2020
49
16/01/2020


Molt Il·lustre Senyora,

La sotasignada, Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta urgent perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el Ple del Consell General.

Preguntes que es formulen en relació al nomenament de la presidència de la Comissió Nacional andorrana pera la UNESCO

Vista la proposta de la Sra. Cristina Rodríguez com a nova presidenta de la Comissió Nacional andorrana de la UNESCO i l’acceptació d’aquest nomenament per part de l’Assemblea General de Comissió Nacional andorrana de la UNESCO l’11 de novembre del 2019. Es demana:

Quins han estat els criteris del Govern per escollir i proposar la Sra. Cristina Rodríguez com a presidenta de la Comissió Nacional andorrana de la UNESCO, compte tingut que no és una persona de l’àmbit de l’educació i de la cultura? Quin ha estat el canvi decriteri per remunerar aquest càrrec atès que legalment està establert que el càrrec no és remunerat?

Pregunta que haurà de respondre’s de forma oral, en el si del Consell General.

Andorra la Vella, 15 de gener del 2020

Susanna Vela Palomares
Consellera General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata


DCG 1/2020 de 16/01/2020