Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Susanna Vela, consellera general del GPS, relativa al finançament de les obres de remodelació del temple de Sant Julià i Sant Germà amb la instal·lació d’un gran mosaic en el...

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Susanna Vela, consellera general del GPS, relativa al finançament de les obres de remodelació del temple de Sant Julià i Sant Germà amb la instal·lació d’un gran mosaic en el...

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Susanna Vela, consellera general del GPS, relativa al finançament de les obres de remodelació del temple de Sant Julià i Sant Germà amb la instal·lació d’un gran mosaic en el presbiteri i capelles laterals
02/07/2019
BCG 46/2019 de 02/07/2019
599
11/07/2019


Molt Il·lustre Senyora,

La sotasignada, Susana Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General..

Pregunta que es formula en relació al finançament de les obres de remodelació del temple de Sant Julià i Sant Germà amb la instal·lació d’un gran mosaic en el presbiteri i capelles laterals

Vist que la parròquia de Sant Julià de Lòria ha enllestit, després de cinc anys, unes obres de remodelació del temple de Sant Julià i Sant Germà amb la instal·lació d’un gran mosaic en el presbiteri i capelles laterals obra del jesuïta, el pare Marko Ivan Rupnik.

Vist que per diferents mitjans de comunicació hem conegut que aquests treballs comptaven amb un pressupost d’uns 600.000 € i que es cobrien amb aportacions del Bisbat d’Urgell, del Comú de Sant Julià de Lòria, amb 150.000 €, de particulars i del Govern.

Vist que aquesta remodelació ha estat inaugurada els 25 de maig i el 10 de juny passats.

Es demana.

En tractar-se l’església parroquial de Sant Julià i Sant Germà d’un Bé d’Interès Cultural, quines han estat les consideracions tècniques dels experts de Patrimoni Cultural per autoritzar aquestes obres de remodelació i la instal·lació del mosaic en el presbiteri i capelles laterals ? El Govern participa econòmicament en aquest projecte o té intenció de fer-ho? En cas afirmatiu, quina és l’aportació econòmica i quines són les raons que ho justifiquen?

Consell General, 28 de juny del 2019

Susanna Vela Palomares                                                 
Consellera General                                                            
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

DCG 12/2019 de 11/09/2019