Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Susanna Vela, consellera general del GPS, relativa a la modificació i al desenvolupament reglat de la Llei de la Funció Pública

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Susanna Vela, consellera general del GPS, relativa a la modificació i al desenvolupament reglat de la Llei de la Funció Pública

28/10/2019
BCG 69/2019 de 28/10/2019
925
07/11/2019

 

Molt il·lustre Senyora,

La sotasignada, Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Preguntes que es formulen en relació amb la modificació i al desenvolupament reglat de la Llei de la Funció Pública

Vist que el Tribunal Constitucional va declarar, el 16 de maig passat, nuls els articles 11.4 i 72 de la Llei de Funció Pública aprovada el 17 de gener del 2019 per inconstitucionals en preveure una regulació per via reglamentària que s’havia de fixar per llei.

Vist que aquesta llei preveu un considerable desenvolupament reglamentari.

Es demana a Govern:

Quin és el calendari previst per modificar els articles declarats nuls? Quin és calendari per desenvolupar els diferents reglaments de la llei? Quantes reunions s’han fet amb els sindicats per tractar específicament aquest desenvolupament?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el si del Consell General.

Susanna Vela Palomares                                                 
Consellera General                                                            
Grup Parlamentari Socialdemòcrata