Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / RETIRADA: Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa al desplegament reglamentari de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals

RETIRADA: Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa al desplegament reglamentari de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals

10/03/2020
BCG 17/2020 de 10/03/2020
184
14/05/2020


Molt Il·lustre Senyora,

La sotasignada, Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.
Pregunta que es formula en relació amb el desplegament reglamentari de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals
Compte tinguda la disposició final segona de la mateixa llei, es formula la pregunta següent:
En quin estat es troba la confecció dels reglaments que dimanen de la Llei de relacions laborals?
Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el sí del Consell General.
Consell General, 10 de març del 2020
Judith Salazar Àlvarez
Presidenta suplent
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

 

BCG 29/2020

Retirada de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 de març del 2020, relativa al desplegament reglamentari de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals, (Reg. Núm. 184).