Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, consellera general del GPS, relativa a les mesures previstes pel Govern per a executar la Sentència del Tribunal Constitucional del 14 de maig del 2019, CAUSA 2019-1-L

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, consellera general del GPS, relativa a les mesures previstes pel Govern per a executar la Sentència del Tribunal Constitucional del 14 de maig del 2019, CAUSA 2019-1-L

05/06/2019
BCG 40/2019 de 05/06/2019
506
20/06/2019

 

Molt Il·lustre Senyora,

La sotasignada, Judith Salazar Álvarez, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula en relació amb les mesures previstes pel Govern per a executar la Sentència del Tribunal Constitucional del 14 de maig del 2019, CAUSA 2019-1-L

En el programa de Liberals d’Andorra per a les eleccions generals de l’any 2019 es proposava la mesura relativa a la Llei de la Funció Pública següent:

Farem una nova Llei de la Funció Pública, consensuada amb els agents implicats, amb la intenció de recuperar la figura del funcionari com a garant de la prestació del servei públic i de revisar la graella salarial, entre d’altres”.

Posteriorment, en un comunicat de Liberals d’Andorra, de data 17 de maig del 2019, s’al·ludia a les declaracions del Sr. Ferran Costa, actualment President del Grup Parlamentari Liberal, en relació amb la Sentència del Tribunal Constitucional del 14 de maig del 2019, CAUSA 2019-1-L següents:

“El conseller liberal ha remarcat que “és una obvietat que cal modificar aquesta llei i així ho dèiem en el nostre programa electoral” i s’ha refermat en el fet que “tenim una molt bona oportunitat per posar en comú tot el que ens estan reclamant les parts implicades perquè s’obri aquest diàleg”. Costa creu que la decisió del Tribunal Constitucional permetrà “treballar aquells aspectes que ha de recollir una Llei de Funció Pública”, ja que “hi ha coses que cal fer per millorar-la”.

En declaracions a Andorra Televisió, després de la seva visita al Copríncep episcopal, el  Sr. Cap de Govern va afirmar en relació amb aquesta qüestió que “l’estructura, les línies mestres i les qüestions primordials” han estat avalades per l’Alt tribunal i en conseqüència pocs més canvis es faran. Una altra cosa és, va afirmar, que si “en el marc del desplegament reglamentari” es detecten aspectes que també caldria canviar, “ho farem”. Aquest posicionament és coherent amb el que ja va expressar el Sr. Espot en el seu discurs d’investidura.

Finalment, en la roda de premsa de data 29 de maig d’enguany, el Ministre portaveu, Sr. Èric Jover, va manifestar que en relació amb la sentència referida “El que s’ha de fer és, evidentment, acatar la sentència del Tribunal Constitucional, això ho deixo de banda, i després treballar en el desenvolupament reglamentari”.

Davant els dos posicionaments esgrimits, el de Liberals d’Andorra partidari de revisar el conjunt del text de la Llei de la Funció Pública i el de Demòcrates a favor de modificar únicament els articles declarats inconstitucionals i desplegar reglamentàriament la Llei, es formula la pregunta següent:

1. Quin serà el mètode finalment emprat pel Ministeri de la Funció Pública per a executar la Sentència del Tribunal Constitucional del 14 de maig del 2019, CAUSA 2019-1-L. I més concretament, més enllà de la modificació dels dos articles declarats inconstitucionals, es preveu una modificació més àmplia de la Llei de la Funció Pública?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el sí del Consell General.

Consell General, 4 de juny del 2019

Judith Salazar Álvarez                                                      
Consellera General                                                            
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

 

DCG 10/2019 de 20/06/2019