Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, consellera general del GPS, relativa a la presentació del quart informe periòdic d’Andorra, davant el Comitè de les Nacions Unides per a l’eliminació de la discriminació...

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, consellera general del GPS, relativa a la presentació del quart informe periòdic d’Andorra, davant el Comitè de les Nacions Unides per a l’eliminació de la discriminació...

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, consellera general del GPS, relativa a la presentació del quart informe periòdic d’Andorra, davant el Comitè de les Nacions Unides per a l’eliminació de la discriminació contra la dona (CEDAW), en la seva 74a edició, que tingué lloc a la seu de les Nacions Unides a Ginebra el 23 d’octubre d’enguany
28/10/2019
BCG 69/2019 de 28/10/2019
924
07/11/2019

 

Molt Il·lustre Senyora,

La sotasignada, Judith Salazar Álvarez, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell General, formulo les preguntes següents perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula en relació amb la presentació del quart informe periòdic d’Andorra, davant el Comitè de les Nacions Unides per a l’eliminació de la discriminació contra la dona (CEDAW), en la seva 74a edició, que tingué lloc a la seu de les Nacions Unides a Ginebra el 23 d’octubre d’enguany

En la sessió ordinària del dia 2 d’octubre del 2018, el vigent cap de Govern, llavors Ministre d’Afers Socials, preguntat per la nostra companya Rosa Gili respecte a l’acompanyament en cas de necessitar tenir recurs a un avortament va respondre, en síntesi, que la CASS, sota la nomenclatura K30 reemborsava els casos d’interrupció no voluntària de l’embaràs, equivalent a l’avortament no consentit, no sent així pels casos d’interrupció voluntària de l’embaràs o avortament consentit.

En una entrevista de data 5 d’abril del 2019, l’avui Cap de Govern preguntat en relació amb la possibilitat de reemborsament de les interrupcions voluntàries de l’embaràs, de ciutadanes d’Andorra, realitzats a l’estranger, afirmava “Aquesta és una qüestió que s’ha d’analitzar i no sé si serà possible o no”.

En diversos mitjans de comunicació publicats el dia 24 d’octubre del 2019, es recullen les manifestacions expressades per la Magistrada del Tribunal de Corts, Sra. Canòlic Mingorance Cairat, membre de la delegació andorrana en el fòrum de referència, en virtut de les quals manifestava, “La dona que vol avortar, pot anar a veure el ginecòleg a Andorra i pot decidir avortar a França o Espanya i la Seguretat Social paga aquesta qüestió, o sigui, que no és un problema de diners” i tanmateix expressava que el problema a Andorra “és decidir si un ho vol fer o no, i ho poden fer a Andorra si volen, però si van a l’estranger poden anar amb condicions de seguretat i es reemborsa per la Seguretat Social”.

D’acord amb l’exposat, es formula la pregunta següent:

Ens pot aclarir el Govern quins actes relatius a la interrupció de l’embaràs, estan subjectes a reemborsament per part de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social? Quines mesures de publicitat s’observen per tal que usuaris i facultatius tinguin ple coneixement d’aquests reemborsaments? En cas que existeixin aquestes mesures, en quina normativa es recullen?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el si del Consell General.

Consell General, 24 d’octubre del 2019