Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, consellera general del GPS, relativa a la 74ena sessió del Comitè per a l'eliminació de la discriminació envers les dones

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, consellera general del GPS, relativa a la 74ena sessió del Comitè per a l'eliminació de la discriminació envers les dones

26/11/2019
BCG 84/2019 de 26/11/2019
1087
05/12/2019

 

Molt Il·lustre Senyora,

La sotasignada, Judith Salazar Álvarez, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula en relació amb la 74ena sessió del Comitè per a l’eliminació de la discriminació envers les dones

En la sessió del Consell General de control al Govern de data 7 de novembre del 2019 es va preguntar al Govern respecte de les manifestacions de la Magistrada Sra. Canòlich Mingorance que, en tant que experta de la delegació de l’Estat andorrà prop del CEDAW, va manifestar que la Caixa Andorrana de Seguretat Social es feia càrrec del cost dels avortaments de les ciutadanes andorranes encara que es practiquessin fora del nostre territori, manifestacions que van ser contrariades per la Direcció general i pel Consell d’Administració de la CASS, així com pel propi ministre de salut, en seu parlamentària, el mateix dia 7 de novembre.

Quan vaig preguntar el Govern respecte de si s’havien de desprendre responsabilitats davant la manca de veracitat de les declaracions de la Magistrada prop de la CEDAW, el Cap de Govern ens va respondre que parlar de mentir era “una mica fort” o “com a mínim exagerat”-tot i que la magistrada va ser desmentida públicament per la CASS i pel Govern- i que creia que “no n’hem de fer un casus belli”.

Finalment, al respecte de la meva intervenció en aquella sessió de control, el Cap de Govern es va comprometre a enviar, en “l’exercici de les seves atribucions”, les rectificacions escaients prop del CEDAW per tal que s’aclarissin les manifestacions errònies de la Magistrada.

Al respecte, el Sr. Pintat va preguntar-li si creia que el mecanisme correcte era que el Govern aportés prop del CEDAW les apreciacions escaients per corregir les manifestacions de la Magistrada del Tribunal de Corts o si, pel contrari, el mecanisme havia de ser una actuació d’ofici per part de la fiscalia. Com a resposta el Cap de Govern va manifestar la seva perplexitat davant la pregunta i va concloure dient que la “jo crec que no hem de confondre les coses, és a dir, la Sra. Mingorance efectivament va cometre un error, jo crec que l’error és humà i crec que tampoc no es tracta que calgui que fem un escarni públic cada cop que algú s’equivoca i cada cop precisament doncs que algú que representa una institució s’equivoca (...)”.

Per acabar, els mitjans de comunicació ens han compartit la voluntat del Govern d’instar la fiscalia a investigar STOP VIOLÈNCIES per les manifestacions contingudes en l’informe lliurat davant el CEDAW; informe que es lliurà en tant que associació civil andorrana que treballa en la matèria, mecanisme de consulta habitual en aquest tipus d’organismes. Per argumentar aquesta decisió hem sentit arguments com el del ministre portaveu quan deia “Tothom ha d’assumir les seves responsabilitats. Tothom qui fa unes manifestacions s’ha de cenyir a la veracitat de les mateixes i, en cas contrari, s’ha d’atendre a les conseqüències”.

Per tant, al respecte de l’expressat en els paràgrafs precedents, es formula la pregunta següent:

Quin ha estat el canvi de posicionament del Govern respecte la intervenció de la fiscalia relativa a la participació d’Andorra prop del CEDAW? És a dir, perquè la manca reconeguda de veracitat en les declaracions de la Magistrada Mingorance, membre expert de la delegació andorrana prop d’aquest Comitè, es tracten com un error i, per contra, les manifestacions contingudes en l’informe d’una associació civil -sense responsabilitat penal en tant que persona jurídica- sí que han de ser investigades per la Fiscalia, sobretot si tenim en compte que podien haver estat rebatudes pels experts en la sessió presencial davant del CEDAW a Ginebra, el dia 23 d’octubre del 2019, cosa que no es va fer? Compte tingut que les conclusions del CEDAW es van formular el 8 de novembre, el Govern ja ha formulat les rectificacions escaients a les que es va comprometre en la sessió del Consell General de data 7 de novembre d’enguany?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el si del Consell General.

Consell General, 26 de novembre del 2019

Judith Salazar Álvarez                                                      
Consellera General                                                            
Grup Parlamentari Socialdemòcrata