Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Roger Padreny, conseller general del GPS, relativa al creixement del nombre de detencions de persones que conduïen sota els efectes de l’alcohol i les drogues

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Roger Padreny, conseller general del GPS, relativa al creixement del nombre de detencions de persones que conduïen sota els efectes de l’alcohol i les drogues

07/01/2020
BCG 1/2020 de 07/01/2020
13
16/01/2020

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignant, Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General:

Pregunta que es formula amb relació al creixement del nombre de detencions de persones que conduïen sota els efectes de l’alcohol i les drogues

Vist que el balanç de detencions dels anys 2017, 2018 i 2019 evidencien una tendència positiva del nombre de detencions de persones que conduïen sota els efectes de l’alcohol i les drogues.

Vist que les campanyes passades per reduir l’ús del consum d’alcohol i drogues no han suposat una millora dels resultats.

Vist que les dades de les detencions del Cos de Policia evidencien quins són els perfils d’infractors que condueixen sota els efectes de l’alcohol i les drogues.

Es demana:

Quines mesures efectives i eficaces pretén dur a terme Govern per reduir el nombre de persones que condueixen sota els efectes de l’alcohol i les drogues a les carreteres del Principat? 

Consell General, 7 de gener del 2020

Roger Padreny Carmona                                                 
Conseller General                                                               
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

 

DCG 1/2020 de 16/01/2020