Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Roger Padreny, conseller general del GPS, relativa a la central de cogeneració que aprofitarà la calor residual del Centre de Tractament de Residus per produir electricitat i energia tèrmica...

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Roger Padreny, conseller general del GPS, relativa a la central de cogeneració que aprofitarà la calor residual del Centre de Tractament de Residus per produir electricitat i energia tèrmica...

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Roger Padreny, conseller general del GPS, relativa a la central de cogeneració que aprofitarà la calor residual del Centre de Tractament de Residus per produir electricitat i energia tèrmica que proveeixi de calefacció i aigua calenta sanitària el centre d’Andorra la Vella
02/07/2019
BCG 46/2019 de 02/07/2019
607
11/07/2019

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula en relació a la central de cogeneració que aprofitarà la calor residual del Centre de Tractament de Residus per produir electricitat i energia tèrmica que proveeixi de calefacció i aigua calenta sanitària el centre d’Andorra la Vella

Vist que la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, i la Llei 5/2016, del 10 de març, que regula l’ens públic Forces elèctriques d’Andorra (FEDA) i el règim de les activitats dels sectors elèctric, del fred i de la calor, preveuen la implantació d’activitats relacionades amb la cogeneració a Andorra.

Vist que el Pla sectorial d’infraestructures energètiques d’Andorra 2018 contemplava la construcció d’una central de cogeneració de FEDA situada al Centre de Tractament de Residus (CTR) de la Comella.

Vist el conveni de col·laboració entre el Comú d'Andorra la Vella i FEDA per a la construcció i explotació d’una xarxa urbana de distribució de calor subministrada pel CTR, signat el passat 25 de juny del 2018.

Vist que ja han començat les obres per construir la xarxa de calor urbana d’Andorra la Vella.

Vist que la primera fase de les obres s’ha adjudicat per 1,7 milions d'euros, tal com consta al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra 13/2019, i que, segons manifestacions del gerent de FEDA Ecoterm, el projecte en global tindrà una previsió econòmica d’uns 15 milions d'euros.

Es demana:

Quina és la relació cost-eficiència i eficàcia del projecte de cogeneració iniciat a La Comella, pels pròxims cinc anys?

Com afecta al model de política de gestió de residus?

Consell General, 1 de juliol del 2019

Roger Padreny Carmona                                                 
Conseller General                                                               
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

DCG 12/2019 de 11/09/2019