Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a les tarifes de FEDA i Andorra Telecom

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a les tarifes de FEDA i Andorra Telecom

28/10/2019
BCG 69/2019 de 28/10/2019
918
07/11/2019

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula a Govern amb relació a les tarifes de FEDA i Andorra Telecom

Des de fa temps, els substanciosos beneficis obtinguts any rere any per les societats FEDA i Andorra Telecom es destinen de forma íntegra a finançar els dèficits generats pel Govern, amb imports que se situen anualment entre els 30 i els 40 milions d’Euros.

Aquest fet suposa, com ja hem explicat en moltes ocasions, que les tarifes de FEDA i Andorra Telecom siguin, en realitat, uns impostos encoberts als ciutadans; uns impostos que penalitzen de forma substancial a les persones amb menor nivell d’ingressos, en tractar-se de serveis bàsics i del tot irrenunciables.

Tenint en compte, a més, que altres despeses familiars s’han incrementat molt els darrers anys -i de forma destacada les vinculades a l’habitatge-, i per tot el que ha estat exposat, es demana a Govern:

Perquè el Govern no ha contemplat ni contempla una substancial reducció de les tarifes de FEDA i Andorra Telecom, almenys per a aquells paquets més bàsics (d’Andorra Telecom) o potències contractades (al cas de FEDA) més baixes?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el si del Consell General.

Consell General, 23 d’octubre del 2019

Pere López Agràs                                                                
Conseller general i President                                        
del Grup parlamentari Socialdemòcrata

DCG 16/2019 de 07/11/2019