Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a les declaracions efectuades pel cap de Govern sobre els candidats a cònsols

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a les declaracions efectuades pel cap de Govern sobre els candidats a cònsols

Amb declaració d’urgència
04/11/2019
BCG 72/2019 de 04/11/2019
953
07/11/2019

 

Molt Il·lustre Senyora,
El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General. De conformitat amb l’article 132 del mateix Reglament, sol·licito que aquesta pregunta obtingui la declaració d’urgència.

Pregunta que es formula a Govern en relació amb les declaracions efectuades pel Cap de Govern sobre els candidats a cònsols 

Vistes les declaracions efectuades pel Sr. Xavier Espot en què posa en dubte la capacitat de candidats a cònsols amb excepció feta dels que conformen les llistes de DA.
Vist que es tracta d’un nou exemple en què el Sr. Espot sembla menysprear i manifestar rebuig frontal cap a tot allò que sigui aliè a DA.
Vist que aquestes declaracions ens semblen del tot desafortunades quan són efectuades per algú que ocupa un càrrec com el de Cap de Govern; per quan l’exercici d’aquest càrrec demana, al nostre entendre, el màxim respecte i consideració cap a totes les persones que viuen en el nostre país.

Es demana:
Si el Govern creu que són unes declaracions escaients i apropiades per a un Cap de Govern? I si no es considera que és del tot necessària una rectificació i una demanda pública de disculpes?
Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el si del Consell General.

Consell General, 30 d’octubre del 2019

Pere López Agràs
President Grup Parlamentari Socialdemòcrata

DCG 16/2019 de 07/11/2019