Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a les dades sobre el cost de l'habitatge de lloguer.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a les dades sobre el cost de l'habitatge de lloguer.

11/09/2019
BCG 55/2019 de 11/09/2019
761
08/10/2019

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula a Govern en relació a les dades sobre el cost de l’habitatge de lloguer

Vista que la situació del mercat de l’habitatge de lloguer continua empitjorant, amb greus conseqüències per a molts ciutadans que o bé veuen encarir-se la seva renda mensual o bé no troben un pis digne a un preu assequible.

Vist que aquesta problemàtica és actualment la principal preocupació dels ciutadans del nostre país.

Vist que, malgrat aquesta realitat, el Govern és incapaç de  tenir informació fiable sobre diferents qüestions que afecten el mercat de l'habitatge com ara els pisos buits o els preus actuals de lloguer de l'habitatge.

Vist que des de Govern s’ha afirmat que el preu del lloguer mitjà l’any 2018 era de 601 euros i que l’increment mitjà dels últims cinc anys era de cinc euros anuals.

Vista la inversemblança de les dades presentades, la persistència del Govern en la defensa de les mateixes i les reaccions que aquestes han generat en els mitjans de comunicació i l’opinió pública.

Per tot l’exposat, es demana a Govern:

Quan realitzarà el Govern un veritable estudi dels preus de lloguer dels habitatges com el que es va proposar en la passada legislatura i la proposta del qual va ser rebutjada?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el si del Consell General.

Consell General, 10 de setembre del 2019

Pere López Agràs                                                                
Conseller General i President                                       
del Grup parlamentari Socialdemòcrata

DCG 14/2019 de 08/10/2019