Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a la suspensió de les proves POB i els canvis introduïts en les proves POBPRO.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a la suspensió de les proves POB i els canvis introduïts en les proves POBPRO.

29/04/2020
BCG 26/2020 de 29/04/2020
240
14/05/2020


Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula a Govern en relació a la suspensió de les proves POB i els canvis introduïts en les proves POBPRO

El dilluns 20 d’abril la ministra d’educació, la Sra. Vilarrubla, va anunciar per sorpresa la suspensió de les proves POB corresponents a aquest exercici.

I diem bé que “per sorpresa” per quant la decisió comunicada en roda de premsa no havia estat ni comunicada ni avaluada ni, en molts casos, tant sols comentada;  així doncs, la major part del professorat es va assabentar de la decisió a través del mitjans de comunicació; tampoc havia estat comentada la decisió amb els alumnes, alguns dels quals han mostrat el seu descontentament tant amb la decisió com amb el procediment seguit; i finalment, i potser el més important de tot, la decisió no havia estat ni tant sol tractada en els organismes de representació democràtica de l’escola en els que també en són membres juntament amb els alumnes i els professors els pares com ara, per exemple, la Junta d’escola o l’APAEA.

Els mateixos comentaris es poden fer extensius també per als canvis introduïts en les POBPRO amb afectació important en el calendari de l’obtenció del títol.

Donat que la participació democràtica en la presa de decisions ha estat sempre una de les característiques i trets fonamentals de l’Escola Andorrana des dels seus inicis

Es demana, doncs

En base a quins processos de consultació i participació democràtica el Govern ha pres la decisió de suspendre les POB? I si  es planteja el Govern, un cop escoltades les diferents parts afectades, efectuar un plantejament alternatiu al de la suspensió de les POB i als canvis en el calendari de les POBPRO?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el si del Consell General.

Consell General, 28 d’abril del 2020

Pere López Agràs                                                                 
Conseller General i President                                          
del Grup parlamentari Socialdemòcrata