Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a la desatenció de les demandes efectuades des del col·lectiu de la Gent Gran

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a la desatenció de les demandes efectuades des del col·lectiu de la Gent Gran

05/12/2019
BCG 84/2019 de 26/11/2019
1079
05/12/2019

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula a Govern en relació a la desatenció de les demandes efectuades des del col·lectiu de la Gent Gran

Vistos els punts establerts com a prioritaris des del col·lectiu de la Gent Gran i que venen reivindicant des de fa molts anys, com són:

- La generalització del tercer pagador;

- El nomenament  d’un membre representant al col·lectiu que participi activament en els treballs de definició de la Cartera de Serveis;

- La millora de les pensions més baixes;

- La cobertura per la CASS dels serveis de podologia o l’ampliació de programes de prevenció de càncer (ampliant  l’edat de cobertura en el cas del càncer de mama i creant nous programes de prevenció per als càncers de pròstata i colon).

Vist que des del PS entenem que les reivindicacions formulades pel col·lectiu de la Gent Gran són del tot lògiques i plenament legítimes.

Vista la gestió efectuada del diner públic en àmbits per exemple com el de les inversions (amb projectes milionaris fallits o desviacions pressupostàries monstruoses) o en el nomenaments, ja sigui de ministres, secretaris d’estat o càrrecs de confiança en les diferents entitats, fundacions i òrgans de tot tipus creats per l’actual i l’anterior majoria.

Es demana:

Per què el Govern continua sense donar resposta positiva a les reivindicacions formulades des del col·lectiu de la Gent Gran?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el si del Consell General.

Consell General, 26 de novembre del 2019

Pere López Agràs                                                                
Conseller general i President                                        
del Grup parlamentari Socialdemòcrata