Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a la creació d'un fons publicoprivat d'habitatge

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a la creació d'un fons publicoprivat d'habitatge

Amb declaració d’urgència
07/10/2019
BCG 63/2019 de 07/10/2019
856
08/10/2019

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General. De conformitat amb l’article 132 del mateix Reglament, sol·licito que aquesta pregunta obtingui la declaració d’urgència.

Pregunta que es formula a Govern en relació a la creació d’un fons publicoprivat d’habitatge

El criteri del Govern a la proposició presentada pel Partit Socialdemòcrata per a mobilitzar els habitatges buits, crear pisos socials i conseqüentment regular el mercat de l’habitatge de lloguer i acabar amb el sofriment i les dificultats que cada dia més persones pateixen en el nostre país conté, entre altres, les següents afirmacions:

“...el Govern coincideix en la necessitat que cal establir mesures que ajudin a resoldre el problema de l’habitatge i que el Fons de Reserva de Jubilació és una palanca financera interessant.”.

“...és preferible no modificar la Llei del Fons de Reserva de Jubilació i crear un fons publicoprivat d’habitatge...”.

Un cop llegit l’esmentat criteri que va ser aprovat en sessió de govern es demana a Govern:

Quina és la forma jurídica que tindrà el “fons publicoprivat”? I quines són les modificacions legislatives (si és que la proposta està realment meditada) que seran necessàries per la seva creació?

DCG 14/2019 de 08/10/2019