Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a la cimera de la ICPD, que tingué lloc a Nairobi el mes de novembre del 2019

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a la cimera de la ICPD, que tingué lloc a Nairobi el mes de novembre del 2019

26/11/2019
BCG 84/2019 de 26/11/2019
1086
05/12/2019

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula en relació amb la cimera de la ICPD, que tingué lloc a Nairobi el mes de novembre del 2019

En relació a aquesta cimera mundial, es formula la pregunta següent:

Quina és la valoració que fa el Govern de la participació andorrana en aquesta cimera de Nairobi? Quina opinió té el Govern respecte de la Declaració diplomàtica, feta a Nova York, el 23 de setembre de 2019, per a la que 58 països van unir esforços per a la salut i els drets sexuals i reproductius, la igualtat de gènere i els drets de les dones, en la Reunió d’alt nivell de la Assemblea General de les Nacions Unides sobre la cobertura universal de salut (UHC)?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el si del Consell General.

Consell General, 26 de novembre del 2019

Pere López Agràs                                                                
Conseller General i President                                       
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata