Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a l’estadística de risc de pobresa i d’exclusió social.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a l’estadística de risc de pobresa i d’exclusió social.

21/11/2019
BCG 81/2019 de 21/11/2019
1051
05/12/2019

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula a Govern amb relació a l’estadística de risc de pobresa i d’exclusió social

En l’informe publicat pel Departament d’Estadística fa unes setmanes es contenien, entre d’altres, dades tan alarmants com les següents:

- Un 12,8% de la població (és a dir 1 de cada 8 ciutadans) es troba en risc de situació de pobresa, amb uns ingressos anuals que són inferiors a 11.994 € per les llars formades per un adult i a 25.187 € per les llars formades per dos adults i dos infants.

- Un 4,4% de la població (és a dir 1 de cada 22 ciutadans) està en situació de pobresa severa amb uns ingressos anuals inferiors a 7.996 € per les llars unifamiliars i de 16.191 € per les llars formades per dos adults i dos nens.

- El 25,7% de les llars amb un adult que viu amb nens a càrrec (és a dir 1 de cada 4) estan en risc de pobresa d’acord amb els criteris d’Eurostat.

- El coeficient Gini, que mesura la desigualtat en el si d’una societat, és superior al de la mitjana de la Unió Europea i ha augmentat de forma molt i molt significativa des de l’any 2016.

Davant aquestes dades que no haurien de deixar indiferent a ningú amb un mínim de sensibilitat i empatia envers els altres, s’observa com, des del Govern no s’hi ha fet cap referència especial. Si alguna decisió s’ha pres, ha estat per exemple, la d’incrementar les tarifes de la llum en un 1,8%, molt per sobre de l’IPC previst a final d’any.

Per aquests motius es demana,

Quina valoració en fa el Govern de les dades contingudes en l’estadística de risc de pobresa i d’exclusió social? I, quines mesures s’estan prenent per revertir la situació descrita en l’esmentat informe?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el si del Consell General.

Consell General, 20 de novembre del 2019

Pere López Agràs                                                                
Conseller general i President                                        
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata