Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a l’acord d’associació amb la Unió Europea

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a l’acord d’associació amb la Unió Europea

11/06/2019
BCG 41/2019 de 11/06/2019
521
20/06/2019

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula en relació amb l’acord  d’associació amb la Unió Europea

En les declaracions del cap de Govern, efectuades des de Montenegro el dia 30 de maig d’aquest any, el Sr. Espot al·ludia a què el Govern “estem concentrats en aquest acord marc i, per tant, (...) tot just tenim una proposta que s’ha d’analitzar, que s’ha de treballar (...) per poder-ho compartir amb la resta de formacions polítiques (...)”.

Quan disposarem del text a què feia referència el Cap de Govern en les declaracions a Andorra Televisió, efectuades des de Montenegro el dia 30 de maig del 2019, per tal que els grups parlamentaris puguem analitzar-lo i treballar-lo amb temps i garanties suficients?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el si del Consell General.

Consell General, 5 de juny del 2019

Pere López Agràs                                                                
Conseller General Grup Parlamentari Socialdemòcrata

DCG 10/2019 de 20/06/2019