Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López Agràs, president del GPS, relativa a l’acord signat i portat davant notari per a la formació d’un executiu de coalició

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López Agràs, president del GPS, relativa a l’acord signat i portat davant notari per a la formació d’un executiu de coalició

Amb declaració d’urgència
19/06/2019
BCG 42/2019 de 19/06/2019
574
20/06/2019

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General. De conformitat amb l’article 132 del mateix Reglament, sol·licito que aquesta pregunta obtingui la declaració d’urgència.

Pregunta que es formula a Govern en relació a l’acord signat i portat davant notari per a la formació d’un executiu de coalició

En la roda de premsa en què ara fa un mes es va presentar l’acord per formar un Govern de coalició entre DA, Liberals i Ciutadans Compromesos es va explicar que tots els documents amb les clàusules del mateix havien estat presentats davant un notari, sense que, fins ara, hagin estat fets públics.

Pel que s’ha comentat, entenem que aquests acords podrien incloure disposicions que podrien no adequar-se al nostre ordenament jurídic, com ara limitacions al cap de Govern per al nomenament i cessament de ministres o als consellers generals que restarien sense la possibilitat d’impulsar iniciatives com ara una moció de censura.

Aquests acords també inclourien altres punts claus com el calendari legislatiu o, fins i tot, detalls sobre els càrrecs per a cadascuna de les formacions, detall important que no podem obviar si tenim en compte el sobredimensionament que té aquest executiu de coalició. 

En les darreres setmanes, a més, hem escoltat declaracions dels membres del Govern o dels partits que li donen suport on s’afirmava que una de les prioritats era la millora de la transparència, asseveracions que queden en entredit veient l’opacitat amb els dits documents de l’acord per tirar endavant un executiu de coalició.

Atès l’exposat, es demana a Govern:

Per què s’ha decidit dipositar davant notari aquests acords?

Poden garantir que en el si d’aquests acords no hi ha disposicions contràries al nostre ordenament jurídic?

Atenent a la transparència, que el cap de Govern va definir com a qüestió prioritària d'aquest Govern, per què continuen aquests acords amagats a la ciutadania?

Consell General, 19 de juny del 2019

Pere López Agràs                                                                
Conseller general i President del                                 
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

DCG 10/2019 de 20/06/2019