Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Josep Majoral, conseller general del GP Terceravia + Unió Laurediana + Independents, relativa a l’Acord amb França en l’àmbit turístic, del comerç i la construcció.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Josep Majoral, conseller general del GP Terceravia + Unió Laurediana + Independents, relativa a l’Acord amb França en l’àmbit turístic, del comerç i la construcció.

27/09/2019
BCG 61/2019 de 27/09/2019
826
08/10/2019

 

A la Sindicatura,

El sotasignat, Josep Majoral Obiols, conseller general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta, perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral com preveu l’article 130 de l’esmentat Reglament, davant el Ple del Consell General.

Pregunta que es formula al Govern relativa a l’Acord amb França en l’àmbit turístic, del comerç i la construcció

Durant el mes de setembre, hem pogut constatar en diversos mitjans de comunicació la menció de la signatura d’un acord entre el Govern d’Andorra, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i l’Institut Nacional de l’Economia Circular francès (INEC) que té com a finalitat impulsar la transició cap a l’economia circular en els sectors del turisme, el comerç i la construcció.

Vist l’exposat anteriorment, es pregunta,

Pot Govern explicar detalladament en què consisteix l’acord? En quins projectes concrets es vol col·laborar? I de quina forma?

A Casa de la Vall, el 26 de setembre del 2019

Josep Majoral Obiols                                                        
Conseller general                                                                
Grup Terceravia+UL+Independents

DCG 14/2019 de 08/10/2019