Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del GPS, relativa a l’esllavissada de la Portalada del dia 10 d’agost del 2019

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del GPS, relativa a l’esllavissada de la Portalada del dia 10 d’agost del 2019

27/09/2019
BCG 61/2019 de 27/09/2019
817
08/10/2019

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula en relació a l’esllavissada de la Portalada del dia 10 d’agost del 2019

Vist que el Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS) va realitzar una sèrie de preguntes escrites a Govern, amb data 12 d’agost del 2019.

Vist que el Govern va respondre amablement aquestes preguntes el dia 6 de setembre del 2019.

Vist que, tot i aquestes respostes, al GPS i a la ciutadania en general encara ens queden molts dubtes sense respondre, que probablement haurien estat atesos si Govern ens hagués informat més assíduament de la situació.

Per tot l’exposat, es demana a Govern:

En quin estat es troba l’estabilitat actual del terreny? En quin estat es troba la recerca de responsabilitats pels fets succeïts? Quines mesures i treballs s’estan realitzant per evitar que no es torni a produir una esllavissada similar?

Consell General, 25 de setembre del 2019

Jordi Font Mariné                                                              
Conseller General                                                               
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

DCG 14/2019 de 08/10/2019