Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Jordi Font, conseller general del GPS, relativa al futur dels terrenys on s’havia de construir l’edifici The Cloud

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Jordi Font, conseller general del GPS, relativa al futur dels terrenys on s’havia de construir l’edifici The Cloud

02/07/2019
BCG 46/2019 de 02/07/2019
611
11/07/2019


Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula en relació al futur dels terrenys on s’havia de construir l’edifici The Cloud

Vist que, en el marc del fallit projecte de construcció de The Cloud es va enderrocar l’antic edifici d’Andorra Telecom a l’avinguda Mertixell d’Andorra la Vella i que només es va deixar en peu les instal·lacions tècniques.

Vist que, en un primer moment, un cop confirmada la suspensió del projecte, es va ubicar a l’espai antigament ocupat per l’edifici d’Andorra Telecom una plaça pública.

Vist que ara s’estan realitzant diferents actuacions d’urbanització als entorns de la zona.

Es demana:

És el projecte que s’està realitzant en aquests moments el definitiu per a aquesta zona d’Andorra la Vella? Si és el definitiu, a què es destinarà aquest espai? Quines característiques tindrà? Quin cost tindrà? Qui sufragarà aquest cost? Qui es cuidarà del manteniment i de la regulació del mateix? S’ha signat algun acord de cessió de l’espai amb el Comú d’Andorra la Vella?

Consell General, 2 de juliol del 2019

Jordi Font Mariné                                                              
Conseller General                                                               
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

DCG 12/2019 de 11/09/2019