Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Jordi Font, conseller general del GPS, relativa a la construcció d’un nou edifici per ubicar els despatxos d’Andorra Telecom

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Jordi Font, conseller general del GPS, relativa a la construcció d’un nou edifici per ubicar els despatxos d’Andorra Telecom

26/11/2019
BCG 84/2019 de 26/11/2019
1078
05/12/2019


Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Jordi Font Mariné, Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula en relació a la construcció d’un nou edifici per ubicar els despatxos d’Andorra Telecom

En el marc del projecte fallit de construcció de The Cloud, es va enderrocar l’antic edifici d’Andorra Telecom a l’avinguda Meritxell d’Andorra la Vella, i només es va deixar en peu les instal·lacions tècniques.

Vistes les respostes que el Govern ha donat al respecte, i després de les notícies aparegudes en els mitjans de comunicació.

I vist el Projecte de pressupost del 2020 de la parapública i un cop xifrada la construcció d’un nou edifici per ubicar els despatxos d’Andorra Telecom.

Es demana:

Quines seran les característiques de l’esmentat edifici i quan el comú d’Andorra la Vella té que retornar els espais cedits i els accessos, en les mateixes condicions que els va rebre, tal com diu el conveni signat entre les parts el proppassat 5 de juny?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el si del Consell General.

Consell General, 26 de novembre del 2019

Jordi Font Mariné                                                              
Conseller General                                                               
Grup Parlamentari Socialdemòcrata