Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Joaquim Miró, conseller general del GPS, relativa a l’explotació del casino.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Joaquim Miró, conseller general del GPS, relativa a l’explotació del casino.

25/09/2019
BCG 60/2019 de 25/09/2019
809
08/10/2019

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Joaquim Miró Castillo, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula en relació a l’explotació del casino

Després de dècades intentant regular el joc a Andorra, finalment el govern de Demòcrates per Andorra ho va aprovar l’any 2014.

El 28 de juny del 2018 s'adjudica el concurs internacional a la societat Jocs, SA. Les empreses no adjudicatàries varen presentar varis recursos contra la decisió de Govern. Al mateix temps, Govern va admetre varies pròrrogues a Jocs, SA per presentar el projecte definitiu. El 31 de gener del 2019 es denega la llicència d’explotació presentada el juliol del 2018 per Jocs, SA.

Després de més d’un any de l’adjudicació del concurs i de 9 mesos de la denegació de la llicència, i per tot l’exposat, es demana a Govern:

Per quins motius es denega aquesta llicència quan Jocs, SA havia guanyat el concurs? En quina situació està avui tot el procés d’adjudicació per l’explotació del casino? Està previst un segon concurs? Cap la possibilitat d’adjudicar el mateix a una altra societat? O bé el Govern renuncia a que Andorra tingui un casino?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el sí del Consell General.

Consell General, 24 de setembre del 2019

Joaquim Miró Castillo                                                      
Conseller General                                                               
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

DCG 14/2019 de 08/10/2019