Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Joaquim Miró, conseller general del GPS, relativa a l’evolució del Fons de Reserva de Jubilació durant l’exercici 2018

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Joaquim Miró, conseller general del GPS, relativa a l’evolució del Fons de Reserva de Jubilació durant l’exercici 2018

11/06/2019
BCG 41/2019 de 11/06/2019
531
20/06/2019


Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignant, Joaquim Miró Castillo, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula en relació amb l’evolució del Fons de Reserva de Jubilació durant l’exercici 2018

Després de l’anàlisi de la memòria anyal del Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) es desprèn malauradament que el resultat final a 31 de desembre del 2018 reflecteix unes pèrdues considerables que sumen gairebé 55 milions d’euros.

És cert que l’economia i els mercats a nivell europeu i mundial no han estat  favorables duran el dit exercici però es fa difícil entendre que els diners de la nostra jubilació estiguin tan supeditats a productes financers que comporten un risc inherent a les fluctuacions del mateix.

Des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata voldríem sense ànim de fiscalitzar ni censurar els resultats entendre com s’han efectuat la selecció dels gestors externs estrangers i intentar comprendre els resultats de l’exercici passat.

Per tot l’exposat es demana a Govern:

Com explica el Govern l’evolució especialment negativa del Fons de Reserva de Jubilació durant l’exercici 2018? Es considera adient que s’inverteixi en productes amb aquesta gran volatilitat i que, per tant, poden comportar pèrdues d’aquesta importància?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el sí del Consell General.

Consell General, 11 de juny del 2019

Joaquim Miró Castillo                                                      
Conseller general                                                                
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

DCG 10/2019 de 20/06/2019