Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Ferran Costa, president del GPL, relativa a les dades d’atur i persones inscrites al Servei d’Ocupació del passat mes de maig

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Ferran Costa, president del GPL, relativa a les dades d’atur i persones inscrites al Servei d’Ocupació del passat mes de maig

Amb declaració d’urgència
10/07/2019
BCG 48/2019 de 10/07/2019
629
11/07/2019

 

A la Sindicatura

El sotasignat, M. I Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, d’acord amb el que disposa el capítol IV del reglament del Consell General, formulo la següent pregunta, perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el Ple del Consell General. De conformitat amb l’article 132 del mateix Reglament, sol·licito que aquesta pregunta obtingui la declaració d’urgència.

Pregunta que es formula al Govern relativa a les dades d’atur i persones inscrites al Servei d’Ocupació del passat mes de maig

Vistes les informacions aparegudes recentment a la premsa que afirmaven que el passat mes de maig es va tancar amb un 4,2% més d’aturats i que hi havia 473 persones sense feina.

Es demana a Govern:

Pot aclarir quines són les dades reals d’atur actuals i quina ha estat la seva evolució recent?

10 de juliol de 2019

Ferran Costa                                                                         
Conseller General

 

DCG 12/2019 de 11/09/2019