Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Carles Sánchez, conseller general del GPS, relativa als equipaments culturals i en especial a la situació de l’Arxiu Nacional d’Andorra en la política cultural definida en el projecte...

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Carles Sánchez, conseller general del GPS, relativa als equipaments culturals i en especial a la situació de l’Arxiu Nacional d’Andorra en la política cultural definida en el projecte...

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Carles Sánchez, conseller general del GPS, relativa als equipaments culturals i en especial a la situació de l’Arxiu Nacional d’Andorra en la política cultural definida en el projecte de pressupost per al proper exercici
26/11/2019
BCG 84/2019 de 26/11/2019
1081
05/12/2019

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Carles Sánchez Rodríguez, Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant del ple del Consell General.

Preguntes que es formulen en relació als equipaments culturals i en especial a la situació de l’Arxiu Nacional d’Andorra en la política cultural definida en el projecte de pressupost per al proper exercici

Vist que el Projecte de Pressupost 2020 no contempla una partida específica per a la recerca d’un nou espai per a les instal·lacions de l’Arxiu Nacional d’Andorra ni per a les instal·lacions de l’Arxiu Intermedi de Govern.

Vist que en declaracions a un diari digital del divendres 15 de novembre la Ministra de Cultura i Esports assegura que la recerca d’un nou espai és un “projecte estratègic” i que s’estan cercant “edificis ja existents”.

Vist que, efectivament, aquesta recerca no es reflexa en als apartats pertinents del Projecte de Pressupost.

Es demana:

Per què no s’ha inclòs una partida específica i definida com a projecte estratègic relatiu a la recerca i/o adequació d’un nou espai per a les instal·lacions de l’Arxiu Nacional d’Andorra i l’Arxiu Intermedi de Govern en el Projecte de Pressupost 2020? Quins espais ja existents està valorant o considerant el Ministeri?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el si del Consell General.

Consell General, 26 de novembre del 2019

Carles Sánchez Rodríguez                                               
Conseller General                                                               
Grup Parlamentari Socialdemòcrata