Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Carles Sánchez, conseller general del GPS, relativa a l’estat de redacció de les diferents disposicions reglamentàries necessàries pel desplegament de la Llei 21/2018, del 13 de setembre...

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Carles Sánchez, conseller general del GPS, relativa a l’estat de redacció de les diferents disposicions reglamentàries necessàries pel desplegament de la Llei 21/2018, del 13 de setembre...

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Carles Sánchez, conseller general del GPS, relativa a l’estat de redacció de les diferents disposicions reglamentàries necessàries pel desplegament de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).
07/01/2020
BCG 1/2020 de 07/01/2020
14
16/01/2020

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Carles Sánchez Rodríguez, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant del ple del Consell General.

Pregunta que es formula amb relació a l’estat de redacció de les diferents disposicions reglamentàries necessàries pel desplegament de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc)

Vist que la Litecc, en la seva disposició final dissetena estableix que en el termini de dos anys el Govern ha d’efectuar el desplegament reglamentari de les disposicions de la mateixa llei -tenint en compte també els terminis específics, coincidents la majoria amb aquests dos anys.

Vist que iniciem el 2020 i que a l’octubre d’aquest any s’acomplirà el termini establert per la llei per a la redacció d’aquests reglaments.                                                       

Es demana:

Quin és l’estat de redacció dels diferents reglaments que han de desplegar la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvia climàtic?

Consell General, 7 de gener del 2020

Carles Sánchez Rodríguez                                               
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

 

DCG 1/2020 de 16/01/2020