N˙m. 70/2002
______________________________

Casa de la Vall, 12/31/2002

Persones:


Hide details for Fitxer adjuntFitxer adjunt

but70-2002.doc

Hide details for Text Text
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ del Projecte de llei de l'Institut Nacional AndorrÓ de Finances, i obertura del termini de presentaciˇ d'esmenes. pÓg. 3
Publicaciˇ de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Esteve Lˇpez Montanya, Conseller General del Grup Parlamentari Socialdem˛crata, relativa a determinar el nombre d'empreses subministradores d'aigua destinades al consum humÓ que existeixen a Andorra i quantes han solĚlicitat l'autoritzaciˇ per al subministrament i pel control de l'aigua destinada al consum humÓ. pÓg. 10
Habilitaciˇ del mes de gener del 2003, per tal que la Comissiˇ Legislativa de Finances i Pressupost pugui reunir-se a fi de poder treballar en el Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2003. pÓg. 12
Publicaciˇ d'un Edicte per convocar un concurs p˙blic per a l’adjudicaciˇ de “la campanya de reconeixements geol˛gics i geotŔcnics pel projecte de construcciˇ de la nova seu del Consell General”. pÓg. 12
Publicaciˇ d'un Edicte per convocar un concurs p˙blic per a l'adjudicaciˇ del subministrament i la instalĚlaciˇ d’una centraleta telef˛nica digital que possibiliti la migraciˇ del sistema actual a un sistema digital per a la secretaria general del Consell General. pÓg. 12
Publicaciˇ de l'informe de la Comissiˇ Legislativa de Finances i Pressupost en relaciˇ a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents als exercicis 1999 i 2000. pÓg. 12