Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Organització institucional / Transparència / Retorn de despeses per desplaçament / Règim de despeses dels desplaçaments de les delegacions internacionals del Consell General

Règim de despeses dels desplaçaments de les delegacions internacionals del Consell General


1. A càrrec del Consell General

El Consell General pren a càrrec el següent:

a) Cost del visat, si escau. 

b) Cost del desplaçament:

Les despeses de transport comprenen tot el desplaçament des d'Andorra fins a l'hotel d'allotjament i viceversa*.

c) Cost de l’allotjament:

El Consell General assumeix l’import corresponent a l’allotjament en habitació Standard doble us individual en règim d’allotjament i desdejuni.

Aquesta despesa és pagada directament pel Consell General a l’agència de viatges, quan la Institució que organitza la reunió no fa cap proposta d’hotel, o a través del secretari de delegació internacional que es desplaci amb els membres de la delegació.

En el supòsit que la reserva hagi estat efectuada directament a l’hotel per tal de beneficiar-se de la tarifa negociada i que el Conseller General es desplaci sol, aquest abona la factura directament a l’hotel i posteriorment la presenta als serveis de comptabilitat del Consell General pel seu reembors.

d) Dieta per diem:

Un màxim de 100 euros per dia. Els dies no complets a l’exterior en què un dels dos àpats principals es realitzi a Andorra només s’abona la meitat.

S’entenen compreses dins d’aquest concepte les despeses relatives a les tipologies que s’enumeren a continuació, i fins a un màxim per cadascuna de les tipologies segons el detall següent: 

 

Aquests imports s’actualitzaran anyalment d’acord amb l’IPC publicat pel Govern.

 

e) Despeses vàries:

- en cas d’ús de vehicle propi: quilometratge (0,27€ per quilòmetre), import dels peatges i de l’aparcament.

*- import del taxi pels desplaçaments Aeroport (o similars) – hotel – Aeroport (o similars).

f) L’anul·lació o modificació dels serveis contractats per motius de força major o degudament justificats que comportin una despesa pel Consell General.

g) Les despeses suplementàries a les enumerades anteriorment, que eventualment hagi pogut efectuar un Conseller General per atendre necessitats sobrevingudes o incidències produïdes durant el viatge es podran sotmetre a la consideració de la Sindicatura sol·licitant el seu abonament, degudament justificades i amb els comprovants de despesa corresponents.

 

2. A càrrec del Conseller General o del Grup parlamentari

Totes aquelles despeses no contemplades anteriorment.

Les despeses derivades de desplaçaments de Consellers Generals realitzats en representació dels respectius Grups Parlamentaris o a títol personal, les quals aniran al seu càrrec.

 

ANNEX

I- Model de petició de tramitació de de despeses per desplaçament