Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Organització institucional / Transparència / Retorn de despeses per desplaçament / Règim de despeses dels desplaçaments de les delegacions internacionals del Consell General

Règim de despeses dels desplaçaments de les delegacions internacionals del Consell General


1. A càrrec del Consell General

El Consell General pren a càrrec el següent:

a) Cost del visat, si escau.

b) Cost del desplaçament:

Les despeses de transport comprenen tot el desplaçament des d'Andorra fins a l'hotel d'allotjament i viceversa (Acta de la Sindicatura 2/95, del 26 de gener del 1995; Acta de la Junta de Presidents 2/95, del 26 de gener del 1995).

c) Cost de l’allotjament:

El Consell General assumeix l’import corresponent a l’allotjament en habitació Standard doble us individual en règim d’allotjament i desdejuni (Acta de la Sindicatura 19/98, del 7 d’octubre del 1998; Acta de la Junta de Presidents 9/98, del 26 de novembre del 1998).

Aquesta despesa és pagada directament pel Consell General a l’agència de viatges, quan la Institució que organitza la reunió no fa cap proposta d’hotel, o a través del secretari de delegació internacional que es desplaci amb els membres de la delegació.

En el supòsit que la reserva hagi estat efectuada directament a l’hotel per tal de beneficiar-se de la tarifa negociada i que el Conseller General es desplaci sol, aquest abona la factura directament a l’hotel i posteriorment la presenta als serveis de comptabilitat del Consell General pel seu reembors.

d) Dieta per diem:

Un màxim de 103,30- euros per dia. Els dies no complets a l’exterior en què un dels dos àpats principals es realitzi a Andorra només s’abona la meitat (Acta de la Junta de Presidents 8/13, del 3 d’octubre del 2013).

S’entenen compreses dins d’aquest concepte les despeses relatives a les tipologies que s’enumeren a continuació, i fins a un màxim per cadascuna de les tipologies segons el detall següent:

 

*Quan aquests àpats no estiguin coberts per l’organització o per altre tipus d’invitació oficial.

Aquests imports s’actualitzaran anyalment d’acord amb l’IPC publicat pel Govern.

 

e) Despeses vàries:

- en cas d’ús de vehicle propi: quilometratge (0,28- € per quilòmetre), import dels peatges i de l’aparcament.

*- import del taxi pels desplaçaments Aeroport (o similars) – hotel – Aeroport (o similars) (Acta de la Sindicatura 19/98, del 7 d’octubre del 1998; Acta de la Junta de Presidents 9/98, del 26 de novembre del 1998).

f) L’anul·lació o modificació dels serveis contractats per motius de força major o degudament justificats que comportin una despesa pel Consell General.

g) Les despeses suplementàries a les enumerades anteriorment, que eventualment hagi pogut efectuar un Conseller General per atendre necessitats sobrevingudes o incidències produïdes durant el viatge es podran sotmetre a la consideració de la Sindicatura sol·licitant el seu abonament, degudament justificades i amb els comprovants de despesa corresponents.

 

2. A càrrec del Conseller General o del Grup parlamentari

Totes aquelles despeses no contemplades anteriorment.

Les despeses derivades de desplaçaments de Consellers Generals realitzats en representació dels respectius Grups Parlamentaris o a títol personal, les quals aniran al seu càrrec.

Les despeses derivades dels desplaçaments de Consellers Generals realitzats sense previ acord de la delegació del Consell General de la qual formin part.

 

ANNEX

I- Model de petició de tramitació de despeses per desplaçament