Ves al contingut. | Salta a la navegació

Prime Minister of Andorra, Mr. Antoni Martí Petit

 


Sessió de tardor de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE

Intervenció del Cap de Govern, MI Sr Antoni Martí Petit-

Andorra la Vella, 3 d’octubre del 2017

 

 

Senyora presidenta,

Senyor Síndic,

Senyor secretari general,

Distingides autoritats,

Senyores i Senyors,

Ahir vaig tenir l’oportunitat de donar la benvinguda personalment a la senyora Muttonen i d’agrair-li que l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE hagi escollit Andorra com a seu per celebrar aquesta sessió.

La celebració d’aquesta sessió de tardor és una mostra més del compromís del nostre país amb les institucions i els organismes multilaterals. El multilateralisme és especialment rellevant per a països de reduïda dimensió territorial com Andorra: Perquè en l’àmbit multilateral tots els Estats membres estan en peu d’igualtat i tots poden fer sentir la seva veu.

El multilateralisme és l’expressió més democràtica i justa de les relacions internacionals. Però, a més –a llarg termini- és l’única via eficaç per resoldre les grans qüestions que la comunitat internacional té plantejades. Qüestions com les que es tractaran aquests dies a Andorra –la ciberseguretat, la lluita contra el canvi climàtic i l’educació com a garantia d’estabilitat i de desenvolupament- no es poden abordar exclusivament des d’una perspectiva nacional.

Molt probablement la lluita contra el canvi climàtic és l’exemple més clar: Cap país, per gran o poderós que sigui, no pot lluitar contra el canvi climàtic tot sol. Per tant, l’acció multilateral és necessària per des raons:

· Una raó democràtica: Perquè allò que ens afecta a tots ho hem de resoldre entre tots.

· I una raó d’efectivitat: Perquè els grans reptes que té plantejats la humanitat només es poden resoldre amb la participació de tots.

Andorra fa temps que ha pres consciència de la importància cabdal de l’acció multilateral. Molt probablement perquè la nostra realitat geogràfica ens fa ser molt conscients que les grans qüestions del nostre temps requereixen de la cooperació i les aliances entre els diferents països que composen la comunitat internacional.

A més, en el nostre cas, hem treballat al llarg dels últims anys per alinear bona part de les nostres polítiques internes i la nostra acció als fòrums multilaterals. Precisament, les qüestions que avui i demà es tractaran en aquesta conferència són un exemple clar de les prioritats del nostre país, tant en l’àmbit nacional com internacional.

Parlava fa uns instants de la lluita contra el canvi climàtic, que és una qüestió estretament lligada al creixement sostenible, a la transició cap a un nou model energètic i també a la distribució dels drets i les obligacions a escala internacional. Andorra va ser un dels primers països a fer efectiva la seva contribució nacional a la COP 21 celebrada a Paris el desembre del 2015; i hem posat en marxa un ambiciós pla per complir amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2 en un 37% el 2030 respecte l’escenari immobilista. Un pla que passa per:

· Fomentar amb ajudes directes l’ús del vehicle elèctric.

· Incentivar –amb ajudes i inversions públiques- les energies renovables, augmentant així la sobirania energètica.

· I centralitzar i fer més eficient la producció de calor amb xarxes connectades.

El compromís d’Andorra amb les diferents convencions i acords internacionals pel camí climàtic és clar i inequívoc. És un compromís internacional que es tradueix amb accions internes que avui ja estem implementant. I seguirem per aquest camí: Precisament, fa dues setmanes, amb motiu de l’Assemblea General de les Nacions Unides, vaig tenir l’ocasió de participar en una declaració en favor d’un Pacte Mundial pel Medi Ambient –una declaració impulsada pel nostre copríncep i president de la República Francesa, Emmanuel Macron-, que té per objectiu harmonitzar i donar més força legal als diferents acords sobre medi ambient i canvi climàtic que s’han signat al llarg de les últimes dècades.

Una altra de les qüestions que tractarem aquests dies, la promoció de l’educació com una garantia d’estabilitat i desenvolupament, també s’inscriu en les prioritats nacionals i internacionals del Govern. Fa quatre anys, Andorra va assumir la presidència del Consell d’Europa i va centrar la seva activitat en l’educació. Avui, el Ministeri d’Educació andorrà treballa colze amb colze amb el Consell d’Europa per incorporar al currículum acadèmic dels nostres estudiants una matèria sobre els drets fonamentals i els valors democràtics en els quals es fonamenta el Consell d’Europa, l’OSCE i la gran majoria d’organitzacions multilaterals. Sens dubte, aquesta experiència andorrana en l’àmbit de l’educació servirà per a d’altres països.

També bona part de la nostra acció multilateral a les Nacions Unides, a l’Organització Internacional de la Francofonia i a la Cimera Iberoamericana ha estat relacionada amb l’Educació.

I, finalment, la qüestió de la ciberseguretat. Una qüestió que també uneix dues prioritats per a Andorra: D’una banda, les noves tecnologies de la comunicació i la informació. En el seu procés de diversificació econòmica, Andorra ha identificat les noves tecnologies com un dels camps en els quals té potencial per créixer. La fundació andorrana Actua Tech –que aplega recursos públics i privats- té un acord amb el Massachusetts Institue of Technology per desenvolupar projecte innovadors a Andorra.

D’altra banda, Andorra és un referent en matèria de seguretat, en el sentit primari de la paraula. Som un país amb una de les cotes de seguretat ciutadana més altes del món i volem preservar i potenciar aquest actiu. I som conscients que, avui dia, la seguretat ja no només es juga als carrers, sinó també a internet. Especialment en un moment en què estem fent importants avenços en la implementació de l’administració electrònica, per exemple. I aquí -un cop més- els fòrums multilaterals ens serveixen també per aprendre de l’experiència d’altres països, com Estònia, que s’ha consolidat com un referent pel que fa a noves tecnologies.

També, estretament lligat amb la qüestió de la seguretat, Andorra ha donat suport recentment a la declaració del president de la República Francesa, la primera ministra britànica i el president de torn del G7 per combatre l’ús que els terroristes fan d’internet.

La qüestió de la ciberseguretat també és una qüestió que traspassa fronteres i que requereix una resposta multilateral.

 

Vull finalitzar aquesta intervenció com l’he començada: agraint a la presidenta de l’Assemblea Parlamentària –i a tots els seus membres- l’elecció d’Andorra i la tria de les temàtiques que es tractaran aquests dies. Perquè la ciberseguretat, l’educació i la lluita contra el canvi climàtic són qüestions importants per a la comunitat internacional, importants per a l’OSCE i importants per a Andorra, també a escala nacional.

Moltes gràcies.

 

 

Descarregueu el discurs