Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / VII Legislatura 2015-2019 / Projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 08/2006, del 21 de juny, per la Llei 06/2011, del 28 de juliol i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol

Projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 08/2006, del 21 de juny, per la Llei 06/2011, del 28 de juliol i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol

Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 17 de maig de 2018
13/07/2016
BCG 47/2016 de 13/07/2016
PDF document icon Projecte llei.pdf — PDF document, 164 kB (168,013 bytes)
22/09/2016, a les 17:30
 • 13/10/2016, a les 17:30 h : a demanda dels Srs. Pere López, president del GPM, Josep Pintat, president del GPL i Sílvia Eloïsa Bonet, consellera general del GPM
 • 04/11/2016, a les 17:30 h: a demanda del Sr. Josep Pintat, president del GPL i del Sr. Pere López, president del GPM
 • 18/11/2016, a les 17:30 h: a demanda del Sr. Josep Pintat, president del GPL
 • 23/11/2016, a les 17:30 h: a demanda del Sr. Pere López, president del GPM, de la Sra. Sílvia E. Bonet, consellera general del GPM i del Sr. Josep Pintat, president del GPL

 

A la Sindicatura

Josep Pintat Forné, conseller general, president del Grup Parlamentari Liberal, comparec per davant la Sindicatura i, d’acord amb el que disposa l’edicte de 13 de juliol de 2016, publicat al Butlletí del Consell General núm. 47/2016, i en virtut de les successives pròrrogues, passo a formular, en temps i forma, Esmena a la totalitat, amb retorn del projecte de llei al Govern, al Projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 08/2006, del 21 de juny, per la Llei 06/2011, del 28 de juliol i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol. Motivació L’article 93 del Reglament del Consell General preveu que les esmenes als projectes de llei poden ser a la totalitat amb el retorn del Projecte de llei al Govern. Atès que el nostre grup parlamentari no comparteix el plantejament proposat pel Govern en el Projecte de llei esmentat, tant perquè no respecta essencialment l’acord institucional entre el Govern i els comuns sobre la delimitació de competències i les transferències, de 28 d’abril de 2014, com perquè Govern es vol atribuir potestats exorbitants, buidant així de contingut les competències originàriament atribuïdes als comuns per l’article 80 de la Constitució. A més, es menysté el principi de subsidiarietat establert a la Carta Europea de l’Autonomia Local, i també es menysté aquest principi pel que fa als propietaris en què la seva intervenció passa a diluirse de tal manera que gairebé és inexistent, quan en realitat la col·laboració públic/privat és fonamental en tot Estat de dret. Tot el que s’acaba d’exposar, entre altres consideracions, entenem que el Projecte de llei presentat enlloc d’aportar solucions pot aportar més problemes a l’hora de desenvolupar el planejament derivat. I sembla que Govern només ha procedit a presentar-lo amb la finalitat d’obtenir sòl que prové de les cessions gratuïtes i, el que és més greu, fins i tot sòl demanial menystenint els comuns. Tot plegat pot comportar més una font de conflictes que una veritable regulació per aportar solucions. En els termes precedents queda formulada l’esmena a la totalitat, amb retorn del Projecte de llei al Govern, presentada pel Grup Parlamentari Liberal, al Projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 08/2006, del 21 de juny, per la Llei 06/2011, del 28 de juliol i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol.

Casa de la Vall, 18 de novembre de 2016

Josep Pintat Forné

President

 

Disponible pel Ple

30/11/2016

 • Esmena a la totalitat desestimada per majoria: 11 vots a favor i 15 vots en contra
  • 5 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (SDP)
  • 18 esmenes del Grup Parlamentari Liberal
  • 21 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata 
  • 20 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (PS)
  Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme
  07/05/2018
  BCG 31/2018 de 23/04/2018
  Meritxell Palmitjavila Naudí
  Informe de la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme
  PDF document icon Informe de la Ponència.pdf — PDF document, 472 kB (483,698 bytes)
  PDF document icon Informe de la Comissió.pdf — PDF document, 283 kB (290,348 bytes)
  17/05/2018
  • Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 17 de maig de 2018

  15 vots a favor, 1 vot en contra i 12 abstencions

   

  Reserva d'esmena 1: desestimada per majoria 3 vots a favor, 24 vots en contra i 1 abstenció
  Reserva d'esmena 2: desestimada per majoria 12 vots a favor, 15 vots en contra i 1 abstenció
  Reserva d'esmena 9: desestimada per majoria 3 vots a favor, 16 vots en contra i 9 abstencions
  Reserva d'esmena 10: desestimada per majoria 11 vots a favor, 15 vots en contra i 2 abstencions
  Reserva d'esmena 11: desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 5 abstencions
  Reserva d'esmena 3: desestimada per majoria 4 vots a favor, 16 vots en contra i 8 abstencions
  Reserva d'esmena 4: desestimada per majoria 3 vots a favor, 15 vots en contra i 10 abstencions
  Reserva d'esmena 5: desestimada per majoria 3 vots a favor, 15 vots en contra i 10 abstencions
  Reserva d'esmena 6: desestimada per majoria 6 vots a favor, 15 vots en contra i 7 abstencions
  Reserva d'esmena 7: desestimada per majoria 3 vots a favor, 15 vots en contra i 10 abstencions
  Reserva d'esmena 8: desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 5 abstencions
  Reserva d'esmena 12: desestimada per majoria 6 vots a favor, 20 vots en contra i 2 abstencions