Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / VII Legislatura 2015-2019 / Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances

Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances

Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 31 de maig de 2018

Procediment d’urgència

07/11/2017
BCG 83/2017 de 07/11/2017
PDF document icon Projecte de llei 1.pdf — PDF document, 186 kB (190,922 bytes)
17/11/2017, a les 13:30
  • 28/11/2017, a les 17h30: a demanda de la Sra. Sílvia E. Bonet, consellera general del GPM i del Sr. Pere López, president del GPM
  • 13/12/2017, a les 17h30:  a demanda de la Sra. Judith Pallarés, consellera general del GPL
  • 29/12/2017, a les 17h30: a demanda de la Sra. Judith Pallarés, consellera general del GPL
  • 07/03/2018, a les 17h30: a demanda de Maria Martisella, consellera general del GPL
  • 16/03/2018, a les 17h30: a demanda dels Srs. Josep Pintat, Carles Naudi d’Areny-Plandolit, Joan Carles Camp, Josep Majoral i Carine Montaner, consellers generals del GPM
  • 2 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (SDP)
  • 12 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (PS)
  • 21 esmenes del Grup Parlamentari Liberal
  • 2 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata
Comissió Legislativa de Finances i Pressupost

A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Jordi GALLARDO FERNÀNDEZ, en representació del Grup Parlamentari Liberal, d’acord amb el que disposa l’article 100.1 del Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les següents reserves d’esmena al Projecte de Llei de modificació de la llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, publicat al Butlletí del Consell General núm. 83/2017 del 7 de novembre del 2017.

Reserva d’esmena núm. 1

Reserva de l’esmena 8 de l’informe del ponent (esmena 2 del grup parlamentari Liberal). Es proposa modificar l’article 3 del Projecte de llei consistent en l’addició d’un article 3 bis, amb el redactat següent:

“Es proposa modificar la lletra C de l’article 3 bis, amb el contingut següent:

“c) Garantir la transparència, autoritzar l’obertura de noves entitats quan es compleixin els requisits legalment establerts i tutelar els drets dels prenedors, els assegurats i els beneficiaris”.”

Reserva d’esmena núm. 2

Reserva de l’esmena 10 de l’informe del ponent (esmena 7 del grup parlamentari Liberal).

Es proposa l’addició d’un nou article al Projecte de llei, consistent a modificar el punt 3 de l’article 4 de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances. El redactat quedaria tal com segueix:

“3. En l’exercici de les seves funcions, l’INAF té competència per:

a) obtenir informació, incloses dades personals, de qualsevol persona física o jurídica;

b) requerir a qualsevol persona, física o jurídica, el lliurament d’informació en el termini que consideri oportú;

c) realitzar inspeccions in situ als supervisats;

d) citar i prendre declaració a qualsevol persona, física o jurídica, i analitzar les declaracions, així com totes les comunicacions escrites o verbals rebudes i fer una valoració dels fets;

e) requerir als supervisats l’aportació d’informes d’experts independents, dels seus auditors o dels seus òrgans de control intern o de compliment normatiu a l’efecte de comprovar el compliment de la legislació vigent;

f) contractar auditors externs independents o contractar altres experts qualificats en la matèria objecte de supervisió o anàlisi;

g) accedir a qualsevol informació necessària per a l’exercici de les seves funcions, en temps oportú, amb prèvia formulació de la corresponent petició a l’organisme oficial que correspongui en cada cas.

h) L’execució de les lletres a), b) i d) requereix que l’acte sigui degudament motivat i justificat”.

Reserva d’esmena núm. 3

Reserva de l’esmena 22 de l’informe del ponent (esmena 17 del grup parlamentari Liberal). Es proposa l’addició d’un nou article al Projecte de llei, consistent a modificar l’article 15 de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances. El redactat quedaria tal com segueix:

“Article 15. Composició, nomenament, durada i remuneració

1. La Direcció General està formada pel director general i fins a quatre sotsdirectors que exerceixen la direcció d’una àrea especialitzada d’acord amb l’estructura orgànica de l’INAF.

2. El director general de l’INAF és nomenat pel Consell d’Administració a proposta de Govern.

3. La durada del càrrec de director general és de sis anys.

4. Els directors són nomenats pel Consell d’Administració de l’INAF, a proposta del director general, preferentment d’entre el personal de l’INAF.

5. En cas d’absència temporal del director general, el Consell d’Administració podrà nomenar, entre el personal al servei de l’INAF, una persona que el substitueixi durant l’absència.

6. La remuneració i la resta de condicions del contracte de treball del director general són fixades pel Govern.

7. La remuneració i la resta de condicions del contracte de treball dels sotsdirectors són fixades pel Consell d’Administració, d’acord amb les polítiques de gestió de persones i remuneració aprovades pel Consell d’Administració”.

Casa de la Vall, 14 de maig del 2018

Jordi Gallardo Fernàndez                                               
President Grup Parlamentari Liberal

21/06/2018
BCG 43/2018 de 15/05/2018
Jordi Gallardo Fernàndez
Informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost
PDF document icon Inf ponència INAF.pdf — PDF document, 287 kB (294,361 bytes)
PDF document icon Inf comissió INAF.pdf — PDF document, 214 kB (219,853 bytes)
31/05/2018

 

Grup Parlamentari    

Reserva d'esmena 1    

Reserva d'esmena 2    

 Reserva d'esmena 3    

Votació de la llei  

GPD

15 vots en contra

15 vots en contra

15 vots en contra

13 vots a favor

GPL

3 vots a favor

3 vots a favor

2 vots a favor

2 abstencions

GPM (UL/CGILM)

4 abstencions

4 abstencions

4 abstencions

4 vots a favor

GPM (PS)

3 vots a favor

3 vots a favor

3 vots a favor

3 vots a favor

GPM (SDP)

1 vot a favor

1 vot a favor

1 vot a favor

1 vot a favor

GPM (Sílvia E. Bonet)

1 abstenció

1 vot a favor

1 abstenció

1 vot a favor

                                                                                                  Aprovat per majoria