Ves al contingut. | Salta a la navegació

Projecte de llei de caça

Aprovat per majoria en la sessió extraordinària del Consell General del dia 28 de juliol del 2016

 

SINOPSI

L’activitat cinegètica, la seva gestió i les poblacions de les espècies caçables han evolucionat considerablement des de l’aprovació de la darrera Llei de caça, i els seus preceptes necessiten també adaptar-se a la nova realitat. Aquest Projecte de llei introdueix mesures de protecció com la prohibició de l’exercici de la caça de l’isard quan els paràmetres poblacionals siguin desfavorables al manteniment de la població. També s’han redefinit les zones de seguretat adaptant-les als canvis d’organització del territori. 

02/03/2016
BCG 12/2016 de 02/03/2016
PDF document icon Projecte llei caça.pdf — PDF document, 166 kB (170,874 bytes)
29/03/2016, a les 13:30
  • 19/04/2016, a les 13h30 : a demanda del Sr. Pere López, president del GPM (PS), del Sr. Josep Pintat, president del GPL i de la Sra. Sílvia Eloïsa Bonet, consellera general del GPM (SDP).
  • 10/05/2016, a les 13h30: a demanda del Sr. Carles Jordana, conseller general del GPD.

A la M. I. Sindicatura

Els sotasignats, Gerard Alis Eroles, Rosa Gili Casals i Pere López Agràs, consellers generals socialdemòcrates del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposen els articles 92 i 93 del Reglament del Consell General, compareixen davant la Sindicatura i, en temps i,

Diem

Que per la present, dins el termini establert en l’Edicte del 29 de març del 2016, publicat al Butlletí del Consell General núm. 19/2016, passem a formular al “Projecte de llei de caça”, la següent:

Esmena a la totalitat amb retorn del Projecte de llei al Govern

En els termes precedents queda formulada l’esmena a al totalitat amb retorn al Govern del “Projecte de llei de caça”.

Consell General. 19 d’abril del 2016

Gerard Alís Eroles                                                                
Rosa Gili Casals                                                                     
Pere López Agràs

 

Disponible pel Ple

26/05/2016

  • Esmenes a la totalitat desestimades per 2 vots a favor i 24 en contra


  • 3 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (PS)
  • 3 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (SDP)
Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient

 

Reserva d’esmena

Reserva de l’esmena 4 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt-PS1), que proposa modificar l’apartat “i”, corresponent al punt 1 de l’article 37 amb el següent text:

Article 37. Comissió de Seguiment de la Caça

1. Es crea la Comissió de Seguiment de la Caça, que és un òrgan consultiu format pels membres següents:

a) El/la president/a de la Comissió, càrrec que recau en el/la ministre/a responsable de la caça.

b) El/la vicepresident/a de la Comissió, càrrec que recau en el/la president/a de la Federació Andorrana de Caça.

c) El/la director/a o màxim responsable del departament responsable de la caça.

d) Un/a comandament de l’àrea responsable de la caça.

e) El/la director/a o comandament del Cos de Banders.

f) Un/a representant de l’àrea responsable de la caça.

g) Dos vocals designats per la Federació Andorrana de Caça.

h) Un/a vocal designat per l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra.

i) Dos representants de les associacions protectores d’animals i de defensa de al natura.”

Consell General, 29 de juny del 2016

Rosa Gili Casals

31/10/2016
Sílvia Eloïsa Bonet Perot
Informe de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient
PDF document icon Informe ponència caça.pdf — PDF document, 165 kB (169,921 bytes)
PDF document icon Informe comissió caça.pdf — PDF document, 149 kB (153,173 bytes)
28/07/2016

Aprovat per majoria en la sessió extraordinària del Consell General del dia 28 de juliol del 2016

Projecte de llei de revocació definitiva de la Universitat de les Valls (UdV) -

24 vots a favor i 3 vots en contra