Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa al Projecte de l’Heliport a les Tresoles

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa al Projecte de l’Heliport a les Tresoles

04/12/2019
BCG 88/2019 de 04/12/2019
1108
05/12/2019


Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General. De conformitat amb l’article 132 del mateix Reglament, sol·licito que aquesta pregunta obtingui la declaració d’urgència.

Pregunta que es formula a Govern en relació al Projecte de l’Heliport a Les Tresoles

Vista l'existència de dotacions pressupostàries al projecte 2014 / 0001 Heliport Nacional d'Andorra per un import total d’11.400.000 € per al període 2020-2022 segons hem pogut comprovar en el projecte de pressupost de l'any 2020.

Vist que l'emplaçament seleccionat per part del ministeri d'ordenament territorial és el conegut com el de Les Tresoles, projecte sobre el qual Govern ha realitzat nombrosos i costosos estudis i informes.

Vist que les dotacions pressupostàries semblen confirmar la voluntat de tirar endavant amb la construcció de l'heliport.

Es demana:

Pot el Govern confirmar la voluntat de tirar endavant les previsions pressupostàries contingudes en el pressupost de l'any 2020 en el projecte 2014/0001 Heliport Nacional d'Andorra?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el si del Consell General.

Consell General, 2 de desembre del 2019

Pere López Agràs                                                                
President                                                                                
Grup Parlamentari Socialdemòcrata