Butlletins per anys

Hide details for 037037
03705/18/2017Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 25 de maig del 2017. pàg. 2
Hide details for 009009
00902/15/2016Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Francesc Camp Torres, ministre de Turisme i Comerç, davant de les comissions legislatives d’Economia i d’Educació, Recerca Cultura i Esports conjuntament, pel dia 17 de febrer del 2016. pàg. 2