Butlletins per anys

HTTP: Missing resource string20202020
HTTP: Missing resource string20192019
HTTP: Missing resource string20182018
HTTP: Missing resource string20172017
HTTP: Missing resource string20162016
HTTP: Missing resource string20152015
HTTP: Missing resource string20142014
Índex 201412/31/2014
115/201412/29/2014Autoritzaciķ d’una sessiķ extraordināria de la Comissiķ Legislativa de Sanitat i Medi Ambient. pāg. 2
Autoritzaciķ d’una sessiķ extraordināria de la Comissiķ Legislativa de Finances i Pressupost . pāg. 2
Autoritzaciķ d’una sessiķ extraordināria de la Comissiķ Legislativa d’Economia pel dia 8 de gener del 2015. pāg. 2
114/201412/24/2014Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa d’Economia en relaciķ al Projecte de llei dels transports per carretera. pāg. 2
113/201412/24/2014- Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa d’Interior en relaciķ al Projecte de llei de modificaciķ de la Llei de cooperaciķ penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüčncia internacional i contra el finanįament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000. pāg. 2
- Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa d’Interior en relaciķ al Projecte de llei qualificada de modificaciķ de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993, i de la Llei 28/2014, del 24 de juliol, qualificada de modificaciķ de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993. pāg. 17
112/201412/18/2014Publicaciķ del criteri del Govern relatiu a la Proposiciķ de llei per l’eradicaciķ de la violčncia de gčnere i de la violčncia domčstica. pāg. 2
111/201412/17/2014- Tramesa del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2015, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissiķ Legislativa de Finances i Pressupost. pāg. 2
- Convocatōria de la Sessiķ Tradicional de Sant Tomās pel dia 22 de desembre del 2014. pāg. 2
110/201412/15/2014Convocatōria d’una sessiķ ordināria del Consell General pel dia 18 de desembre del 2014. pāg. 2
109/201412/12/2014Tramesa del Projecte de llei qualificada de modificaciķ de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993, i de la Llei 28/2014, del 24 de juliol, qualificada de modificaciķ de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissiķ Legislativa d’Interior. pāg. 2
Convocatōria d’una sessiķ ordināria del Consell General pel dia 16 de desembre del 2014. pāg. 2
108/201412/10/2014Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa d’Interior en relaciķ a la Projecte de llei de l’exercici de la professiķ de procurador i del Colˇlegi Oficial de Procuradors d’Andorra. pāg. 2
107/201412/10/2014Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa d’Interior en relaciķ a la del Projecte de llei de l’exercici de la professiķ d’advocat i del Colˇlegi Oficial d’Advocats d’Andorra. pāg. 2
106/201412/10/2014Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa d’Economia en relaciķ a la Proposiciķ de llei d’arbitratge del Principat d’Andorra. pāg. 2
105/201412/09/2014- Tramesa del Projecte de llei dels transports per carretera, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissiķ Legislativa d’Economia. pāg. 2
- Admissiķ a trāmit i publicaciķ de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Mixt, al Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2015. pāg. 2
- Admissiķ a trāmit i publicaciķ de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius, president del Grup Parlamentari Socialdemōcrata, al Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2015. pāg. 2
- Admissiķ a trāmit i publicaciķ del Projecte de llei de modificaciķ de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari. pāg. 2
- Convocatōria d’una sessiķ ordināria del Consell General pel dia 11 de desembre del 2014. pāg. 3
104/201412/09/2014Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa d’Interior en relaciķ a la Proposiciķ de llei de la successiķ per causa de mort. pāg. 2
103/201412/09/2014- Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa d’Interior en relaciķ al Projecte de llei de modificaciķ del Codi de l’Administraciķ, del 29 de marį de 1989. pāg. 2
- Admissiķ a trāmit i publicaciķ de la Proposiciķ de llei per l’eradicaciķ de la violčncia de gčnere i de la violčncia domčstica, i obertura del termini de presentaciķ del criteri del Govern. pāg. 27
102/201412/09/2014- Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa d’Interior en relaciķ al Projecte de llei del saig. pāg. 2
- Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa d’Interior en relaciķ al Projecte de llei de l’embargament. pāg. 50
101/201412/05/2014Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa de Finances i Pressupost en relaciķ al Projecte de llei de modificaciķ de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques. pāg. 2
100/201412/04/2014Tramesa del Projecte de llei de modificaciķ de la Llei de cooperaciķ penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüčncia internacional i contra el finanįament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissiķ Legislativa d’Interior. pāg. 2
Admissiķ a trāmit i publicaciķ de la Proposta d’aprovaciķ de la ratificaciķ del Protocol núm. 15 que esmena la Convenciķ per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, fet a Estrasburg el 24 de juny del 2013, i obertura del termini de presentaciķ d’esmenes. pāg. 2
Admissiķ a trāmit i publicaciķ de la Proposta d’aprovaciķ de l’adhesiķ al Conveni per al reconeixement i l’execuciķ de sentčncies arbitrals estrangeres fet a Nova York el 10 de juny de 1958, i obertura del termini de presentaciķ d’esmenes. pāg. 6
099/201412/03/2014- Publicaciķ de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 3 de desembre del 2014, relativa als contractes, convenis o acords establerts pel Consell Superior de la Justícia amb el Govern Foral de Navarra (Espanya) i/o l’empresa espanyola TRACASA, depenent del mateix Govern Foral de Navarra (Espanya), amb declaraciķ d'urgčncia, (Reg. Núm. 1100). pāg. 2
- Publicaciķ de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemōcrata, per escrit de data 3 de desembre del 2014, relativa a la despesa efectuada aquest any 2014 en carreteres, rotondes i asfalt, amb declaraciķ d'urgčncia, (Reg. Núm. 1108). pāg. 2
- Publicaciķ de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Sílvia Eloīsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 3 de desembre del 2014, relativa al protocol d’actuaciķ sobre la malaltia de l’Čbola, amb declaraciķ d'urgčncia, (Reg. Núm. 1111). pāg. 3
- Publicaciķ del Calendari Laboral i l'horari de la Secretaria del Consell General per a l'any 2015. pāg. 4
098/201412/02/2014Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa d’Economia en relaciķ al Projecte de llei de regulaciķ dels jocs d’atzar, així com les reserves d’esmena presentades. pāg. 2
097/201411/28/2014Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa d’Educaciķ, Recerca, Cultura i Esports en relaciķ al Projecte de llei de modificaciķ de la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrā del 9 de juny del 1994. pāg. 2
Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa d’Educaciķ, Recerca, Cultura i Esports en relaciķ al Projecte de llei del Fōrum Nacional de la Joventut d’Andorra. pāg. 6
Clausura de la tramitaciķ de la Proposiciķ de llei de reactivaciķ del comerį, oberta per Edicte de data 8 d’octubre del 2014. pāg. 13
096/201411/27/2014Prōrroga al termini de presentaciķ d’esmenes al Projecte de llei dels transports per carretera. pāg. 2
Admissiķ a trāmit i publicaciķ del Projecte de llei qualificada de modificaciķ de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993, i de la Llei 28/2014, del 24 de juliol, qualificada de modificaciķ de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993, i obertura del termini de presentaciķ d’esmenes. pāg. 2
095/201411/25/2014- Tramesa del Projecte de llei del Fons de reserva de jubilaciķ, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissiķ Legislativa de Sanitat i Medi Ambient. pāg. 2
- Publicaciķ de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius, president del Grup Parlamentari Socialdemōcrata, per escrit de data 25 de novembre del 2014, relativa a la signatura del conveni per evitar la doble imposiciķ amb Espanya,
(Reg. Núm. 1076). pāg. 2
- Convocatōria d’una sessiķ ordināria del Consell General pel dia 4 de desembre del 2014. pāg. 2
094/201411/24/2014- Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa d’Economia en relaciķ al Projecte de llei de serveis de confianįa electrōnica. pāg. 2
- Tramesa del Projecte de llei del Fōrum Nacional de la Joventut d’Andorra, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissiķ Legislativa d’Educaciķ, Recerca, Cultura i Esports. pāg. 46
- Admissiķ a trāmit i publicaciķ del Projecte de llei de modificaciķ de la Llei de cooperaciķ penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüčncia internacional i contra el finanįament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, i obertura del termini de presentaciķ d’esmenes. pāg. 46
- Admissiķ a trāmit i publicaciķ del Projecte de llei qualificada de modificaciķ de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, i obertura del termini de presentaciķ d’esmenes. pāg. 50
- Admissiķ a trāmit i publicaciķ del Projecte de llei qualificada de modificaciķ de la Llei 4/2007, del 22 de marį, qualificada penitenciāria, i obertura del termini de presentaciķ d’esmenes. pāg. 64
- Reducciķ del termini previst en l’article 58 a tres dies, als efectes de poder examinar i sotmetre a votaciķ el Projecte de llei de serveis de confianįa electrōnica, en la sessiķ del Consell General del 27 de novembre del 2014. pāg. 69
- Convocatōria d’una sessiķ ordināria del Consell General pel dia 27 de novembre del 2014. pāg. 69
093/201411/19/2014- Tramesa del Projecte de llei de modificaciķ de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissiķ Legislativa de Finances i Pressupost. pāg. 2
- Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa d’Interior en relaciķ a la Proposiciķ de llei qualificada de les unions civils i de modificaciķ de la Llei qualificada del matrimoni de 30 de juny de 1995 i de la Llei 14/2004, de 3 de novembre, qualificada de modificaciķ de la Llei qualificada de matrimoni. pāg. 2
092/201411/17/2014- Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa de Política Territorial i Urbanisme en relaciķ al Projecte de llei de creaciķ de la societat pública Andorra Telecom, SAU. pāg. 2
- Prōrroga al termini per a la presentaciķ d’esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2015. pāg. 37
091/201411/13/2014Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa de Finances i Pressupost en relaciķ a la Proposiciķ de llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostāria i fiscal. pāg. 2
090/201411/12/2014Tramesa del Projecte de llei de modificaciķ de la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrā del 9 de juny del 1994, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissiķ Legislativa d’Educaciķ, Recerca, Cultura i Esports. pāg. 2
Prōrroga al termini de presentaciķ d’esmenes al Projecte de llei de modificaciķ de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques. pāg. 2
Publicaciķ de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius, president del Grup Parlamentari Socialdemōcrata, per escrit de data 12 de novembre del 2014, relativa a la reforma sanitāria, amb declaraciķ d'urgčncia, (Reg. Núm. 1037). pāg. 2
Publicaciķ de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius, president del Grup Parlamentari Socialdemōcrata, per escrit de data 12 de novembre del 2014, relativa a la retallada sanitāria, amb declaraciķ d'urgčncia, (Reg. Núm. 1038). pāg. 3
Publicaciķ de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 12 de novembre del 2014, relativa al contracte establert pel Govern i/o el Consell Superior de la Justícia amb el Govern Foral de Navarra (Espanya) i/o l’empresa espanyola TRACASA, depenent del mateix Govern Foral de Navarra (Espanya), amb declaraciķ d'urgčncia, (Reg. Núm. 1040). pāg. 3
Publicaciķ de l’adjudicaciķ del concurs públic per al disseny i ediciķ del llibre Politar Andorrā. pāg. 4
089/201411/07/2014Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa d’Interior en relaciķ a la Proposiciķ de llei qualificada de protecciķ civil als drets a la intimitat, a l’honor i a la prōpia imatge. pāg. 2
088/201411/06/2014Prōrroga al termini per a la presentaciķ d’esmenes al Projecte de llei dels transports per carretera. pāg. 2
087/201411/04/2014- Publicaciķ de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemōcrata, per escrit de data 3 de novembre del 2014, relativa a la situaciķ del centre sociosanitari El Cedre, (Reg. Núm. 1006). pāg. 2
- Convocatōria d’una sessiķ ordināria del Consell General pel dia 13 de novembre del 2014. pāg. 2
086/201411/03/2014Admissiķ a trāmit i publicaciķ del Projecte de llei de modificaciķ de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i obertura del termini de presentaciķ d’esmenes. pāg. 2
Prōrroga al termini per a la presentaciķ d’esmenes al Projecte de llei del Fons de reserva de jubilaciķ. pāg. 8
085/201410/31/2014Admissiķ a trāmit i publicaciķ del Projecte de llei del Fōrum Nacional de la Joventut d’Andorra, i obertura del termini de presentaciķ d’esmenes. pāg. 2
Prōrroga al termini per a la presentaciķ d’esmenes al Projecte de llei de modificaciķ de la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrā del 9 de juny del 1994. pāg. 5
Publicaciķ del criteri del Govern relatiu a la Proposiciķ de llei de reactivaciķ del comerį. pāg. 5
Tramesa de la Proposiciķ de llei de la successiķ per causa de mort, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissiķ Legislativa d’Interior. pāg. 7
Publicaciķ d'un Edicte per convocar un concurs públic per a l’adjudicaciķ del disseny i ediciķ del llibre corresponent al Premi Principat d’Andorra 2013. pāg. 7
084/201410/28/2014Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa d’Economia en relaciķ al Projecte de llei de modificaciķ de la Llei 8/2012, del 17 de maig, de modificaciķ de la Llei general de l’allotjament turístic, del 30 de juny de 1998. pāg. 2
083/201410/27/2014Admissiķ a trāmit i publicaciķ del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2015, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General per al 2015, i obertura del termini de presentaciķ d'esmenes. pāg. 2
082/201410/27/2014Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa d’Economia en relaciķ al Projecte de llei de taxes de l’Oficina de Patents. pāg. 2
Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa d’Economia en relaciķ al Projecte de llei de patents. pāg. 6
Reducciķ del termini previst en l’article 58 a tres dies, als efectes de poder examinar i sotmetre a votaciķ el Projecte de llei de patents i el Projecte de llei de taxes de l’Oficina de Patents, en la sessiķ del Consell General del 30 d’octubre del 2014. pāg. 60
Convocatōria d’una sessiķ ordināria del Consell General pel dia 30 d’octubre del 2014. pāg. 60
081/201410/23/2014- Prōrroga al termini per a la presentaciķ d’esmenes al Projecte de llei del Fons de reserva de jubilaciķ. pāg. 2
- Prōrroga al termini per a la presentaciķ d’esmenes al Projecte de llei dels transports per carretera. pāg. 2
- Tramesa de la Proposiciķ de llei de societats cooperatives d’Andorra, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissiķ Legislativa d’Economia. pāg. 2
- Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa de Finances i Pressupost en relaciķ al Projecte de llei qualificada de creaciķ i de regulaciķ del pla de pensions de la funciķ pública, així com les reserves d’esmena presentades. pāg. 2
080/201410/17/2014Publicaciķ de l'informe de la Pončncia i l’informe de la Comissiķ Legislativa d’Economia en relaciķ al Projecte de llei del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. pāg. 2
079/201410/16/2014Prōrroga al termini per a la presentaciķ d’esmenes a la Proposiciķ de llei de la successiķ per causa de mort. pāg. 2