Butlletins per anys

HTTP: Missing resource string20202020
HTTP: Missing resource string20192019
HTTP: Missing resource string20182018
HTTP: Missing resource string20172017
HTTP: Missing resource string20162016
HTTP: Missing resource string20152015
Índex 201512/31/2015
67/201512/30/2015Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de creació de l’Agència Andorrana Antidopatge, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei que regula l’ens públic Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) i el règim de les activitats dels sectors elèctric, del fred i de la calor. pàg. 6
Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Josep Pintat Forné, president del Grup Parlamentari Liberal, al Projecte de llei que regula l’ens públic Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) i el règim de les activitats dels sectors elèctric, del fred i de la calor. pàg. 6
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2016. pàg. 7
Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Josep Pintat Forné, president del Grup Parlamentari Liberal, al Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2016. pàg. 7
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 18 de desembre del 2015, relatives a les actuacions efectuades a l’edifici de Ràdio Andorra a Encamp, (Reg. Núm. 1438). pàg. 7
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 22 de desembre del 2015, relativa al preu de l’energia, (Reg. Núm. 1443). pàg. 8
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 22 de desembre del 2015, relativa a les valoracions de l’observatori del CRES-IEA, (Reg. Núm. 1444). pàg. 8
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 29 de desembre del 2015, relativa a la conformitat de l'Agència Mundial Antidopatge al projecte de llei de creació de l'Agència Antidopatge andorrana (Reg. Núm. 1469). pàg. 9
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la totalitat al Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2016-2019. pàg. 9
Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M.I. Sr. Josep Pintat Forné, president del Grup Parlamentari Liberal, al Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2016-2019. pàg. 9
066/201512/24/2015Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015 i de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar despeses diverses de l’exercici 2015 de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries. pàg. 2
065/201512/17/2015Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de l’aportació de 51.000 euros per part del Govern a la Fundació Museu Andorra, i obertura del termini per a la presentació d’esmenes. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei que regula l’ens públic Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) i el règim de les activitats dels sectors elèctric, del fred i de la calor. pàg. 3
Tramesa del Projecte de llei de foment del vehicle elèctric, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 3
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 10 de desembre del 2015, relatives a l’heliport nacional, (Reg. Núm. 1386). pàg. 3
Correcció d’errata relativa a un error de transcripció en la publicació del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2016, concretament en el Pressupost Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU - ADI, SAU. pàg. 4
064/201512/10/2015- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993. pàg. 12
- Convocatòria de la Sessió Tradicional de Sant Tomàs pel dia 21 de desembre del 2015. pàg. 12
063/201512/04/2015- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei que regula l’ens públic Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) i el règim de les activitats dels sectors elèctric, del fred i de la calor. pàg. 2
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Francesc Camp Torres, ministre de Turisme i Comerç, davant de la Comissió Legislativa d’Economia, pel dia 17 de desembre del 2015. pàg. 2
062/201512/04/2015Clausura de la tramitació de la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat del 5 d’octubre de 1995, oberta per Edicte de data 21 d’octubre del 2015. pàg. 2
061/201512/03/2015- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2016, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General per al 2016, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació del Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2016-2019, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 53
060/201512/03/2015- Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 1 de desembre del 2015, relativa a l'organització d'esdeveniments esportius internacionals al Principat d'Andorra per l'any 2016, (Reg. Núm. 1361). pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Judith Pallarés Cortés, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 2 de desembre del 2015, relativa a la trobada a Andorra del cap d'Unitat d'Europa occidental del Servei Europeu d'Acció Exterior de la Comissió Europea i del responsable d'Afers Internacionals, (Reg. Núm. 1362). pàg. 2
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relatives al Projecte de llei que regula l’ens públic FEDA i el règim de les activitats dels sectors elèctrics, del fred i de la calor. pàg. 3
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a les primeres anàlisis o valoracions fetes de la prova pilot del Programa Nereu-Andorra. pàg. 5
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives als salaris que es cotitzen a la CASS. pàg. 7
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relativa a les persones amb drets adquirits a la CASS. pàg. 8
059/201512/02/2015Proclamació dels candidats a membre titular i a membre suplent de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació Europa (OSCE). pàg. 2
058/201512/01/2015- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 26 de novembre del 2015, relatives al tall per les autoritats franceses de la carretera d'accés a Andorra, (Reg. Núm. 1346). pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, per escrit de data 30 de novembre del 2015, relatives a l'estat de la carretera d'accés a la població de Soldeu, (Reg. Núm. 1348). pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 1 de desembre del 2015, relativa a la sentència del TEDH sobre l'execució del cas UTE SAUR VALLNET vs ANDORRA, (Reg. Núm. 1351). pàg. 3
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 1 de desembre del 2015, relatives a la contractació de 22 professionals de la salut pel servei de Salut Mental del SAAS, (Reg. Núm. 1352). pàg. 3
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relatives als cossos de seguretat. pàg. 4
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relatives al Cos de Bombers. pàg. 6
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposta de declaració d’alienabilitat de la terrassa de l’edifici INTERCEUS, actualment propietat del Govern amb caràcter de bé patrimonial. pàg. 7
057/201511/30/2015- Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015 i de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar despeses diverses de l’exercici 2015 de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 24 de novembre del 2015, relativa als ingressos directes provinents de les entitats estrangeres que han realitzat estades esportives al Centre de Tecnificació d’Ordino, (Reg. Núm. 1313). pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 25 de novembre del 2015, relatives a la sol·licitud de Govern de declaració d’alienabilitat de la coberta-terrassa de l’edifici Interceus, (Reg. Núm. 1317). pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 27 de novembre del 2015, relatives a les deficiències dels serveis de televisió i Internet d’Andorra Telecom, (Reg. Núm. 1334). pàg. 3
- Publicació del Calendari Laboral i l'horari de la Secretaria del Consell General per a l'any 2016. pàg. 4
056/201511/27/2015Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 10/2007, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003, de modificació de l’article 7 i de supressió dels articles 8 i 9 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny, així com el vot particular presentat. pàg. 2
055/201511/26/2015Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 3 de desembre del 2015. pàg. 2
054/201511/25/2015Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a l'aigua destinada al consum humà. pàg. 2
053/201511/24/2015Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei que regula l’ens públic Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) i el règim de les activitats dels sectors elèctric, del fred i de la calor. pàg. 2
Prorrogar el termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de foment del vehicle elèctric. pàg. 2
Prorrogar el termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015 i de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar despeses diverses de l’exercici 2015 de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries. pàg. 2
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Josep Pintat Forné, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 18 de novembre del 2015, relatives a la nota verbal emesa pels Estats Units d'Amèrica el passat 26 d'agost del 2014, (Reg. Núm. 1289). pàg. 2
052/201511/23/2015Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Economia en relació al Projecte de llei de modificació dels estatuts de la societat Ramaders d’Andorra, SA. pàg. 2
051/201511/18/2015Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 17 de novembre del 2015, relatives al Projecte de llei que regula l’ens públic FEDA i el règim de les activitats dels sectors elèctrics, del fred i de la calor, (Reg. Núm. 1266). pàg. 6
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 16 de novembre del 2015, relativa a si Govern ha elaborat el marc pressupostari general de l'Estat d'acord amb el que preveu la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i de l'estabilitat pressupostària i fiscal amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1263). pàg. 7
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 18 de novembre del 2015, relativa a l’endeutament del Govern a data 30 de juny del 2015 amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1265). pàg. 8
Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Eric Jover Comas, ministre d’Educació i Ensenyament Superior, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 15 de desembre del 2015. pàg. 9
050/201511/16/2015Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015 i de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar despeses diverses de l’exercici 2015 de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries. pàg. 2
049/201511/13/2015Tramesa de la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 10/2007, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003, de modificació de l'article 7 i de supressió dels articles 8 i 9 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
048/201511/12/2015Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat del 5 d’octubre de 1995. pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, relativa al termini d’elaboració del reglament d’aviació civil. pàg. 3
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relatives a la dependència energètica d’Andorra a l’exterior. pàg. 4
047/201511/10/2015Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 9 de novembre del 2015, relativa a la seva negativa a comparèixer davant la comissió especial pel cas BPA, (Reg. Núm. 1198). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 9 de novembre del 2015, relativa als disfuncions dels serveis oferts per Andorra Telecom, (Reg. Núm. 1199). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 9 de novembre del 2015, relativa a l’incompliment de la Llei general de les finances públiques en la tramitació del pressupost,
(Reg. Núm. 1200). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 9 de novembre del 2015, relativa a les simulacions de les pensions de la Funció Pública, (Reg. Núm. 1201). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Gerard Alís Eroles, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 9 de novembre del 2015, relativa a en quin estat es troba la tramitació del reglament regulador de la comissió de seguiment del pla de pensions de la funció pública previst a la Llei 23/2014, i per què encara no ha estat adoptat, (Reg. Núm. 1202). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 9 de novembre del 2015, relativa a la contractació d’una assessora per part del Ministeri de Salut, (Reg. Núm. 1203). pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 9 de novembre del 2015, relativa al retorn que ha tingut el procés participatiu del Pla Nacional de Salut 2020 i a la seva tramitació posterior, (Reg. Núm. 1204). pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 10 de novembre del 2015, relativa al procés d’adaptació informàtica del Departament de Tributs i de Fronteres en el marc de l’adaptació de l’entrada en vigor el 2018 de l’acord d’intercanvi automàtic d’informació fiscal, (Reg. Núm. 1207). pàg. 6
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 10 de novembre del 2015, relativa als canvis que s’han desenvolupat al Cedre, (Reg. Núm. 1208). pàg. 6
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 10 de novembre del 2015, relativa al nivell de radiacions que poden afectar a la població, (Reg. Núm. 1209). pàg. 7
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 10 de novembre del 2015, relativa a l’adjudicació de l’edifici “El Núvol” conegut com el “Cloud”, (Reg. Núm. 1221). pàg. 7
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 10 de novembre del 2015, relativa a l’aprovació dels entorns de protecció en els monuments i en els conjunts arquitectònics, (Reg. Núm. 1222). pàg. 8
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 10 de novembre del 2015, relativa a la construcció d’un recinte per a la realització de grans esdeveniments, (Reg. Núm. 1223). pàg. 8
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 10 de novembre del 2015, relativa a l’Agència de Mobilitat, (Reg. Núm. 1224). pàg. 9
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 10 de novembre del 2015, relativa a la plaça de cap d’estudis de l’EFPEM, (Reg. Núm. 1226). pàg. 9
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 10 de novembre del 2015, relativa al projecte d’heliport nacional, (Reg. Núm. 1228). pàg. 10
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernández, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 10 de novembre del 2015, relativa a la modalitat de contractació dels treballadors de l’empresa PricewaterhouseCoopers, (Reg. Núm. 1229). pàg. 10
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernández, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 10 de novembre del 2015, relativa a la ubicació definitiva de l’Heliport Nacional d’Andorra, (Reg. Núm. 1230). pàg. 10
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Majoral Obiols, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 10 de novembre del 2015, relativa a les transferències als comuns, (Reg. Núm. 1231). pàg. 11
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernández, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 10 de novembre del 2015, relativa a les noves contractacions realitzades durant l’exercici 2015, (Reg. Núm. 1232). pàg. 11
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta de declaració d’alienabilitat de la coberta de l’edifici “interceus”, situat a l’avinguda Príncep Benlloch, núm. 66, d’Andorra la Vella, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 12
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 19 de novembre del 2015. pàg. 12
046/201511/05/2015Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 10/2007, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003, de modificació de l’article 7 i de supressió dels articles 8 i 9 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny. pàg. 2
045/201511/04/2015Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de foment del vehicle elèctric, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015 i de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar despeses diverses de l’exercici 2015 de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 7
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei que regula l’ens públic Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) i el règim de les activitats dels sectors elèctric, del fred i de la calor. pàg. 10
Tramesa del Projecte de llei de modificació dels estatuts de la societat Ramaders d’Andorra, SA, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 10
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya sobre cooperació en matèria de lluita contra la delinqüència i seguretat, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 10
Publicació de l’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República italiana relatiu a la reglamentació del transport internacional de viatgers i mercaderies per carretera. pàg. 16
Publicació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya relatiu al transport internacional per carretera. pàg. 20
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 27 d’octubre del 2015, relatives a les primeres anàlisis o valoracions fetes de la prova pilot del Programa Nereu-Andorra, (Reg. Núm. 1131). pàg. 26
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 27 d’octubre del 2015, relatives als salaris que es cotitzen a la CASS, (Reg. Núm. 1132). pàg. 27
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 27 d’octubre del 2015, relatives a les persones amb drets adquirits a la CASS (Reg. Núm. 1149).
pàg. 28
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relatives a la situació en què es troba la carretera general de La Massana en la zona coneguda com la rotonda del túnel dels 2 Valires. pàg. 28
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a la Universitat de les Valls. pàg. 30
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Gerard Alís Eroles, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a la gestió dels arxius de la Policia. pàg. 32
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Carles Naudi d'Areny Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relatives a la situació en què es troba l’immoble conegut com “Casa Parramon” situada al poble de la Massana. pàg. 34
Publicació d'un edicte per a la contractació d'una persona de relació especial del Consell General. pàg. 35
044/201510/23/2015Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació dels estatuts de la societat Ramaders d’Andorra, SA. pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relativa al protocol previst en els casos que es declara la incapacitat mental d'una persona. pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relativa al nombre d’empreses que van declarar beneficis durant l’any 2014. pàg. 4
Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Olga Gelabert Fàbrega, ministra de Cultura, Joventut i Esports, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 12 de novembre del 2015. pàg. 5
Designació del president i dels membres del Tribunal de Comptes. pàg. 6
043/201510/21/2015- Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat del 5 d’octubre de 1995, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 3
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Conveni entre el Principat d’Andorra i el Gran Ducat de Luxemburg per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 6
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 20 d’octubre del 2015, relatives als cossos de seguretat, (Reg. Núm. 1099). pàg. 17
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 20 d’octubre del 2015, relatives al Cos de Bombers, (Reg. Núm. 1100). pàg. 17
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrits de data 16 i 19 d’octubre del 2015, relativa a les raons que van portar el cap de Govern a no honorar el compromís que va fer a la Junta de Presidents de trametre la demanda d’informació a l’INAF, AREB i UIFAND, amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 1089 i 1093). pàg. 18
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 20 d’octubre del 2015, relativa al balanç de situació de BPA amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 1096). pàg. 19
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Pallarés Cortés, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 20 d’octubre del 2015, relativa a la negativa d'obrir comptes a nous clients i la seva repercussió en les demandes de noves inversions estrangeres, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 1097). pàg. 19
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 20 d’octubre del 2015, relativa a l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM) amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1101). pàg. 20
- Designació dels vocals de la Junta Electoral. pàg. 20
- Proclamació dels candidats per designar el president i dos membres del Tribunal de Comptes. pàg. 21
042/201510/19/2015Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a les motivacions del Projecte de llei de modificació dels estatuts de la societat Ramaders d'Andorra, SA i a l'anunci de la venta d'accions de Govern de la dita societat. pàg. 2
Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Gilbert Saboya Sunyé, ministre d’Afers Exteriors, davant de la Comissió Legislativa de Política Exterior, pel dia 20 d’octubre del 2015. pàg. 4
041/201510/14/2015- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Gerard Alís Eroles, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relatives als actius pertanyents al fons de reserva de jubilació de la CASS gestionats per BPA. pàg. 2
- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relativa al nombre de treballadors de la funció pública pròxims a la jubilació. pàg. 12
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a Andorra Telecom SAU. pàg. 13
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives al cost de la valoració i del traspàs de la titularitat dels actius del balanç de la CASS al Fons de reserva de jubilació així com els costos de funcionament del Fons. pàg. 13

040/201510/13/2015Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei que regula l’ens públic Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) i el règim de les activitats dels sectors elèctric, del fred i de la calor, i obertura del termini per a la presentació d’esmenes. pàg. 4
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació dels estatuts de la societat Ramaders d’Andorra, SA. pàg. 10
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 10/2007, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003, de modificació de l’article 7 i de supressió dels articles 8 i 9 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny. pàg. 10
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 12 d’octubre del 2015, relativa al futur del sector agrícola i ramader del Principat d’Andorra, (Reg. Núm. 1036). pàg. 11
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 13 d’octubre del 2015, relativa a la política retributiva del SAAS,
(Reg. Núm. 1037). pàg. 11
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 13 d’octubre del 2015, relativa al possible ús futur de l’edifici Sud Ràdio, (Reg. Núm. 1038). pàg. 11

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 12 d’octubre del 2015, relativa als costos i condicions de la connexió a Internet del Principat d’Andorra, (Reg. Núm. 1039). pàg. 12
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 13 d’octubre del 2015, relativa a la prioritat de la cartera de la Sra. Olga Gelabert, ministra de Cultura, Joventut i Esports, (Reg. Núm. 1040). pàg. 12
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Pallarés Cortés, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 13 d’octubre del 2015, relativa al cost de reconversió del CIAM o museu de l’aigua a sala d’exposicions, (Reg. Núm. 1041).
pàg. 13
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 13 d’octubre del 2015, relativa al programa ARA, (Reg. Núm. 1042).
pàg. 13
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 13 d’octubre del 2015, relativa al camp d’esports d’Aixovall, (Reg. Núm. 1043). pàg. 14
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 13 d’octubre del 2015, relativa a l’emissió d’euros andorrans, (Reg. Núm. 1044). pàg. 14
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 13 d’octubre del 2015, relatives a l’aigua destinada al consum humà, (Reg. Núm. 1049). pàg. 14
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 13 d’octubre del 2015, relativa a la dependència energètica d’Andorra a l’exterior, (Reg. Núm. 1050). pàg. 16
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 13 d’octubre del 2015, relativa a l’estat de la gespa artificial de l’Estadi Nacional, (Reg. Núm. 1055). pàg. 16
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 13 d’octubre del 2015, relativa a la regulació de les aigües d’Andorra, (Reg. Núm. 1056). pàg. 17
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 13 d’octubre del 2015, relativa a l’incompliment de Govern al que s’estableix en la carta Social Europea, (Reg. Núm. 1057). pàg. 17
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Gerard Alís Eroles, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 13 d’octubre del 2015, relativa a la possibilitat pels ciutadans d’obtenir una simulació del càlcul de la pensió de jubilació de la CASS després de l’entrada en vigor de la Llei 18/2014, (Reg. Núm. 1058). pàg. 18
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 13 d’octubre del 2015, relativa a la data de resolució de l’entitat, (Reg. Núm. 1059). pàg. 18
Publicació la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Majoral Obiols, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 13 d’octubre del 2015, relativa a la regulació de l’amiant, (Reg. Núm. 1060). pàg. 19
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Pallarés Cortés, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 13 d’octubre del 2015, relativa a les informacions publicades al Periòdic d'Andorra el dia 13 d'octubre sobre la manca de resposta per part del Ministeri de Medi Ambient referent a la calefacció dels edificis en normativa amb caldera compartida (Reg. Núm. 1063). pàg. 19
4.4.2 Respostes escrites
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relativa a la contractació d’un cap d’estudis per a l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya. pàg. 19
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relativa a la repercussió econòmica de les estades esportives al Centre de Tecnificació d’Ordino.
pàg. 25
Resolució relativa a encomanar al Govern que desenvolupi les accions necessàries per a la creació de la Comissió de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica durant l'any 2016. pàg. 27
Resolució relativa a encomanar al Govern que es signi el Conveni Europeu sobre Biomedicina i Drets Humans del Consell d'Europa (altrament anomenat Conveni d'Oviedo) i dels seus Protocols addicionals que cregui convenient sense obviar especialment el que tracta del Clonatge. pàg. 27
Resolució relativa a encomanar al Govern que estudiï la conveniència, d’una banda, de creació d’un banc central andorrà i, d’altra banda, de l’adhesió del Principat d’Andorra a l’FMI (Fons Monetari Internacional) i al BPI (Banc de pagaments internacional) per tal de donar una cobertura de riscos financera a nivell internacional i gaudir d’una supervisió bancària internacional, a fi d’aportar una major seguretat i reduir els riscos sistèmics. pàg. 28
Resolució relativa a encomanar al Govern que treballi amb caràcter prioritari per introduir la necessària reforma del SAAS (Servei Andorrà d’Atenció Sanitària), modificant la seva llei de creació i funcionament i reforçant que el Ministeri de Salut exerceixi el seu rol com a màxima autoritat sanitària del país, en benefici de la sostenibilitat i de la qualitat del sistema. pàg. 28
Resolució relativa a encomanar al Govern que segueixi endegant les accions necessàries per dotar el Cos de Policia dels mitjans humans i materials necessaris per fer front als nous reptes en matèria de criminalitat i, en concret, en matèria de lluita contra el blanqueig, per seguir mantenint les altes cotes de seguretat ciutadana que ens caracteritzen com a país i garantir l'efectivitat de les reformes normatives ja acomplertes per lluitar contra la criminalitat organitzada. pàg. 29
Resolució relativa a encomanar al Govern que tenint en compte la disposició final cinquena de la Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública que diu “S’encomana al Govern per a què promogui la reforma integral de la funció pública en el termini màxim de dos anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei”, treballi per assolir dita reforma en el termini màxim d’un any, per tal de complir amb aquest mandat. pàg. 29
Resolució relativa a encomanar al Govern que treballi per introduir les modificacions escaients, derivades de l’aplicació de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme del 29 de desembre del 2000, per tal de simplificar els procediments i agilitzar els tràmits administratius i posar l’administració més al servei del ciutadà, així com elaborar els reglaments pendents que s’escaiguin. pàg. 29
Resolució relativa a encomanar al Govern i als grups parlamentaris l’elaboració d’una Llei de transparència que garanteixi el dret d’accés dels ciutadans a la informació pública definint la informació que ha de ser pública per una banda i creant un entorn de consulta per part dels ciutadans de l’altra. pàg. 30
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 22 d’octubre del 2015. pàg. 30
039/201510/09/2015- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relativa als imports pendents de cobrament per part del M. I. Govern relatius a les taxes i els impostos anteriors a l’exercici 2015. pàg. 2
- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relativa a la política de retribucions del personal del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. pàg. 3
- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relativa als passos efectuats per Govern i la CASS de cara a estudiar la possibilitat que aquest organisme esdevingui entitat gestora del Pla de Pensions de la Funció Pública. pàg. 56
038/201510/07/2015- Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 8 d’octubre del 2015. pàg. 2
- Publicació de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació amb les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2013. pàg. 2
037/201510/02/2015- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 25 de setembre del 2015, relatives a les motivacions del Projecte de llei de modificació dels estatuts de la societat Ramaders d'Andorra, SA i a l'anunci de la venta d'accions de Govern de la dita societat, (Reg. Núm. 951). pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 28 de setembre del 2015, relativa al termini d’elaboració del reglament d’aviació civil, (Reg. Núm. 954). pàg. 2

Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Jordi Alcobé Font, ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, davant de la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme, pel dia 15 d’octubre del 2015. pàg. 3
036/201509/25/2015Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 10/2007, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003, de modificació de l’article 7 i de supressió dels articles 8 i 9 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny. pàg. 2
035/201509/23/2015- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Gerard Alís Eroles, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 16 de setembre del 2015, relatives a la gestió dels arxius de la policia, (Reg. Núm. 890). pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 17 de setembre del 2015, relatives a la Universitat de les Valls, (Reg. Núm. 905). pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Carles Naudi d'Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 21 de setembre del 2015, relatives a la situació en què es troba l’immoble conegut com “Casa Parramon” situada al poble de la Massana, (Reg. Núm. 929). pàg. 3
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 21 de setembre del 2015, relatives a la situació en què es troba la carretera general de La Massana en la zona coneguda com la rotonda del túnel dels 2 Valires, (Reg. Núm. 930). pàg. 3
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 23 de setembre del 2015, relativa a l’augment de les cotitzacions a la CASS, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 935). pàg. 4
- Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe relatiu a l’Informe en relació a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2013. pàg. 4
034/201509/22/2015- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació dels estatuts de la societat Ramaders d’Andorra, SA. pàg. 2
- Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 24 de setembre del 2015. pàg. 2
033/201509/17/2015Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 10/2007, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003, de modificació de l'article 7 i de supressió dels articles 8 i 9 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny. pàg. 2
032/201509/15/2015
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa a la negativa a cedir l’Estadi Nacional per al partit d’Europa League entre el Lusitans i el West Ham, (Reg. Núm. 867). pàg. 3
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa a la nova estació d’autobusos, (Reg. Núm. 868). pàg. 3
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa a la distribució dels euros andorrans, (Reg. Núm. 869). pàg. 4
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Gerard Alís Eroles, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa a la simulació “anunciada” del càlcul corresponent a l’import de la prestació de jubilació que rebran els treballadors públics una volta entrada en vigor la Llei 23/2014 i als reglaments de desenvolupament de dita llei, (Reg. Núm. 870). pàg. 4
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa a les recomanacions emeses pel departament d’estat dels EEUU per lluitar contra el blanqueig i els crims financers, (Reg. Núm. 871). pàg. 5
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa a les mesures que té previstes Govern per situar l’endeutament de l’Estat per sota del 40%, (Reg. Núm. 872). pàg. 5
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa al cost de l’avaluació del rati sobre Andorra per part de Fitch Ratings, (Reg. Núm. 873). pàg. 6
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa a saber la raó per la qual no s'ha complert el termini màxim de tres mesos previst en l'article 15 de la Llei qualificada 23/2014 que obliga a elaborar el reglament regulador del procés de nomenament, substitució, remoció i renovació dels membres representants dels partícips en la comissió de seguiment del pla de pensions, (Reg. Núm. 877). pàg. 6
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa a saber quines inversions en dipòsits a termini i amb durades que no suposin cap limitació respecte de la seva liquiditat ha realitzat Govern durant aquests 3 mesos, (Reg. Núm. 878). pàg. 7
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa a saber quina és la partida pressupostària que tenia assegurada Govern en el pressupost 2015 i quina és l’execució pressupostària real fins la data per assumir totes les obligacions derivades de la Llei 23/2014 en la seva disposició final quarta, (Reg. Núm. 879). pàg. 7
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa als problemes legals per a la biotecnologia, (Reg. Núm. 880). pàg. 8
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa a la documentació policial trobada al Carrer de les Boïgues, (Reg. Núm. 881). pàg. 8
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa al total de la recaptació impositiva durant el 2014 i el 2015 respecte de les previsions inicials del Govern, (Reg. Núm. 882). pàg. 9
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa a les mesures previstes pel Govern per reactivar l’economia interna, (Reg. Núm. 883). pàg. 9
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Pallarés Cortés, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa al protocol previst per a l’arribada dels refugiats i quin nombre de persones es pensa donar acollida, (Reg. Núm. 884). pàg. 9
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa al cost total dels serveis relacionats amb la crisi de l’entitat Banca Privada d’Andorra, (Reg. Núm. 885). pàg. 10
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa al nombre de persones contractades pel Govern com a personal de l’Administració pública, (Reg. Núm. 886). pàg. 10
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa al nombre de persones contractades pel Govern i els comuns procedents del servei d’ocupació, (Reg. Núm. 887). pàg. 11
- Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 24 de setembre del 2015. pàg. 11
031/201509/10/2015Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 1 de setembre del 2015, relativa al nombre d’empreses que van declarar beneficis durant l’any 2014, (Reg. Núm. 833). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 9 de setembre del 2015, relativa al protocol previst en els casos que es declara la incapacitat mental d’una persona, (Reg. Núm. 850). pàg. 2
030/201507/31/2015- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Gerard Alís Eroles, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 20 de juliol del 2015, relatives als actius pertanyents al fons de reserva jubilació de la CASS gestionats per BPA, (Reg. Núm. 767). pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 28 de juliol del 2015, relatives al cost de la valoració i del traspàs de la titularitat dels actius del balanç de la Caixa Andorrana de Seguretat Social al Fons de reserva de jubilació així com els costos de funcionament del Fons, (Reg. Núm. 788). pàg. 2