Butlletins per anys

Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
Show details for 19971997
Show details for 19961996
Show details for 19951995
Hide details for 19941994
Index/199412/31/1994
22/199412/29/1994Publicació del Projecte de llei de modificació de l'article 2 del Reglament d'Aplicació núm. 6 i dels articles 3 i 4 del Reglament d'Aplicació núm. 10 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. pàg.2
Retirada del Projecte de llei de regulació del dipòsit de reserves de garantia a mantenir per les entitats enquadrades en el sistema financer, del Projecte de llei sobre la prevenció del blanqueig de diner, o altres béns, procedents del tràfic de drogues i del crim organitzat, del Projecte de llei de reforma del Codi Penal, del Projecte de llei de creació de l'escola de professions de muntanya d'Andorra, del Projecte de llei reguladora de l'ensenyament de l'esquí i l'exercici de la professió de monitor d'esquí i del Projecte de llei de creació de l'Escola Nacional Andorrana d'Esquí. pàg.3
21/199412/27/1994Publicació d'un edicte per a contractar un titulat superior pels serveis del Consell General. pàg.2
Publicació d'un edicte per a contractar un administratiu pels serveis del Consell General. pàg.2
Publicació d'un edicte per a contractar un administratiu pels serveis del Consell General. pàg.2
Publicació d'un edicte per a contractar un administratiu pel servei d'atenció al públic del Consell General. pàg.3
Correcció d'una errata en la publicació de la convocatòria de la Sessió del Consell General del dia 29 de desembre de 1994. pàg.3
20/199412/22/1994Publicació de la Ponència i de l'Informe sobre la Proposició de llei de la quota d'autoritzacions de residents sense treball per a l'any 1994. pàg.2
Publicació de la Ponència i de l'Informe sobre la Proposició de llei d'accessibilitat. pàg.15
Publicació de la reserva d'esmenes fetes pel Grup Mixt a la Proposició de llei de la quota d'autoritzacions de residents sense treball per a l'any 1994. pàg.51
Publicació de la reserva d'esmenes fetes per Nova Democràcia a la Proposició de llei de la quota d'autoritzacions de residents sense treball per a l'any 1994. pàg.54
Convocatòria d'una Sessió Ordinària del Consell General pel dia 29 de desembre de 1994 a les 16.00h. pàg.55
Rectificació d'una errata en la publicació del Projecte de llei sobre la prevenció del blanqueig de diner, o d'altres béns, procedents del tràfic de drogues i del crim organitzat. pàg.56
19/199412/15/1994Publicació de la pròrroga del termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de regulació del dipòsit de reserves de garantia a mantenir per les entitats enquadrades en el sistema financer, al Projecte de llei sobre la prevenció del blanqueig de diner, o d'altres béns, procedents del tràfic de drogues i del crim organitzat i al Projecte de llei de reforma del codi Penal. pàg.3
Publicació de la pròrroga del termini perquè el Govern manifesti el seu criteri en relació a la Proposició de llei de mesures provisionals per a la preservació dels espais naturals i rústics. pàg.3
Convocació de la Sessió Tradicional de Sant Tomàs del Consell General pel dia 21 de desembre de 1994 a les 11.00h. pàg.3
18/199412/05/1994Publicació de la candidatura presentada per a l'elecció de Cap de Govern. pàg.2
17/199411/30/1994Publicació del Projecte de llei de creació de l'escola de professions de muntanya d'Andorra. pàg.2
Publicació del Projecte de llei reguladora de l'ensenyament de l'esquí i l'exercici de la professió de monitor d'esquí. pàg.4
Publicació del Projecte de llei de creació de l'Escola Nacional Andorrana d'Esquí. pàg.6
Publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat. pàg.8
Publicació de la pròrroga del termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de marques i al Projecte de llei del Pressupost General per a 1995. pàg.9
Publicació de l'Intercanvi de Notes, del 25 de maig i del 17 de juny de 1994, constitutiu d'Acord sobre el règim de circulació de persones entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya. pàg.9
Convocatòria d'una Sessió Ordinària del Consell General pel dia 6 de desembre de 1994 a les 10.00h. pàg.10
16/199411/22/1994Publicació del Projecte de llei de suplement de crèdit pressupostari per fer front a les despeses derivades de l'atorgament d'un ajut a Rwanda. pàg.3
Publicació del Projecte de llei de regulació del dipòsit de reserves de garantia a mantenir per les entitats enquadrades en el sistema financer. pàg.4
Publicació del Projecte de llei de reforma del Codi Penal. pàg.7
Publicació del Projecte de llei sobre la prevenció del blanqueig de diner, o d'altres béns, procedents del tràfic de drogues i del crim organitzat. pàg.8
Publicació de la Proposició de llei de mesures provisionals per a la preservació dels espais naturals i rústics. pàg.14
Convocatòria d'una Sessió Ordinària del Consell General pel dia 24 de novembre de 1994 a les 16.00h. pàg.15
15/199411/17/1994Publicació de la pròrroga del termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei del Pressupost General per a 1995. pàg.2
Retirada del Projecte de llei de suplement de crèdit pressupostari per fer front a la regularització de les quotes de participació de transferència a cada Comú segons els ingressos de l'any 1992. pàg.2
Publicació del Projecte de llei de suplement de crèdit pressupostari per fer front a la regularització de les quotes de participació de transferència a cada Comú segons els ingressos de l'any 1992. pàg.2
14/199411/14/1994Convocatòria d'una Sessió informativa pública del Ministre d'Economia davant de la Comissió legislativa d'Economia. pàg.2
13/199411/10/1994Publicació del Projecte de llei de suplement de crèdit pressupostari per les despeses ocasionades pel lloguer d'un helicòpter. pàg.3
Publicació del Projecte de llei de marques. pàg.3
12/199411/03/1994Convocatòria d'una Sessió informativa pública del Ministre d'Ordenament Territorial i Medi Ambient davant de la Comissió legislativa de Sanitat i Medi Ambient. pàg.2
11/199410/27/1994Publicació del Projecte de llei de Pressupost General per a 1995. pàg.2
Publicació del Projecte de llei de suplement de crèdit pressupostari per fer front a la regularització de les quotes de participació de transferència a cada Comú segons els ingressos de l'any 1992. pàg.13
Convocatòria pública d'una Sessió informativa del Ministre de Sanitat i de la Presidència davant de la Comissió legislativa de Sanitat i Medi Ambient. pàg.13
10/199410/25/1994Publicació del termini per a la presentació d'esmenes a la Proposició de llei de guarderies infantils. pàg.2
Proposta d'adhesió del Principat d'Andorra al Consell d'Europa. pàg.2
Proposta d'alienabilitat del terreny ubicat a l'encreuament de la carretera de l'Obac i el carrer Ciutat de Sabadell. pàg.11
Proposta d'alienabilitat del Centre Esportiu de l'Aldosa. pàg.11
09/199410/19/1994Publicació de les preguntes formulades per varis Consellers Generals.pàg.2 (Relatiu a un intercanvi de notes entre Andorra i Espanya sobre el règim de circulació de persones)
Convocatòria d'una Sessió Ordinària del Consell General pel dia 25 d'octubre de 1994 a les 16.00h. pàg.3
08/199410/17/1994Publicació de la Proposta d'adhesió del Principat d'Andorra al Consell d'Europa. pàg.2
07/199410/11/1994Convocatòria d'una Sessió Ordinària del Consell General pel dia 18 d'octubre de 1994 a les 16.00h. pàg.2
06/199409/30/1994Convocatòria pública d'una Sessió informativa del Ministre d'Ordenament Territorial i Medi Ambient davant de la Comissió legislativa de Política Territorial i Urbanisme. pàg.2