Butlletins per anys

Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
Show details for 19971997
Show details for 19961996
Hide details for 19951995
Index/199512/31/1995
50/199512/30/1995Publicació de la Proposta de modificació de les reserves i declaracions formulades pel Principat d'Andorra al Conveni per a la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals de data 4 de novembre de 1950, aprovada pel Consell General. pàg.2
49/199512/28/1995Publicació del Projecte de llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d’establiment, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg.3

Publicació del Projecte de llei sobre la utilització dels signes d’estat, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg.7

Clausura de la tramitació de la Proposició de Llei de l’obra pública. pàg.9

Presa en consideració del Projecte de Llei del pressupost general per a 1996, i obertura del termini perquè la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost lliuri el seu informe. pàg.10

Publicació de l'informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de Llei de l’adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat, que inclou també l’informe de la ponència. pàg.10

Publicació de la Proposta d'adhesió d'Andorra a l'Organització mundial del turisme, aprovada pel Consell General. pàg.29

Admissió a tràmit i publicació de la Proposta de modificació de les reserves i declaracions formulades pel Principat d'Andorra al Conveni per a la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals de data 4 de novembre de 1950, aprovat pel Consell en data 21 de novembre de 1995. pàg.36

Publicació de la pregunta formulada pel Conseller General, Sr. Joan Travesset Grau, en representació del Grup Parlamentari Agrupament Nacional Democràtic, per escrit de data 19 de desembre de 1995. pàg.38

Acord referent a un suplement de crèdit per equipaments de les noves dependències de Sindicatura. pàg.38

Acord referent a les medalles d’autoritat. pàg.39
48/199512/18/1995Prorroga del termini perquè la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports elabori el seu informe en relació al Projecte de Llei reguladora de l’ensenyament de l’esquí i l’exercici de la professió de monitor/a d’esquí al Principat. pàg.3

Prorroga del termini perquè la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports elabori el seu informe en relació al Projecte de Llei de modificació de la Llei de l’escola nacional andorrana d’esquí. pàg.3

Publicació del Projecte de Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats financeres, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg.3

Publicació de les esmenes a la totalitat presentades al Projecte de Llei de Pressupost General per a 1996. pàg.7

Publicació de la pregunta formulada pel Conseller General Sr. Gilbert Saboya Sunyé, en representació del Grup Parlamentari Agrupament Nacional Democràtic, per escrit de data 12 de desembre de 1995. pàg.9

Publicació de la Proposta d'Acord relativa a un suplement de crèdit per equipaments de les noves dependències de Sindicatura. pàg.9

Publicació de la Proposta d’Acord relativa a les medalles d’autoritat. pàg.10

Convocatòria d'una Sessió Ordinària del Consell General pel dia 20 de desembre de 1995. pàg.11

Convocatòria de la Sessió Tradicional de Sant Tomàs pel dia 21 de desembre de 1995. pàg.11
47/199512/12/1995Publicació de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de Llei de taxes judicials, així com l’informe de la ponència. pàg.2

Publicació de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de Llei de la taxa sobre el registre de titulars d’activitats econòmiques, així com l’informe de la ponència. pàg.9
46/199512/06/1995Publicació del Projecte de llei del joc del bingo, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg.2

Publicació del Projecte de llei de modificació dels estatuts de l'Institut d'Estudis Andorrans, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg.9

Publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses generades per l'assistència lletrada dels detinguts, no previstes en el Pressupost pel 1995, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg.11

Publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades de la celebració de les eleccions comunals, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg.12

Publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades de la remodelació de l'edifici anomenat casa Bauró per la futura Biblioteca Nacional i pels honoraris de redacció i projecte de la mateixa obra, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg.12

Publicació de l'informe de la Comissió legislativa d'Afers Socials en relació a la Proposició de llei de modificació dels articles 8 i 11.1 del Decret dels Delegats Permanents sobre regulació del contracte de treball de data 15 de gener de 1974, així com l'informe de la ponència. pàg.13

Convocatòria d'una Sessió Ordinària del Consell General pel dia 14 de desembre. pàg.15
45/199511/27/1995Publicació de la Proposta de ratificació de la Convenció Cultural Europea, aprovada pel Consell General. pàg.2

Publicació de la Proposta de ratificació del Conveni Europeu dels drets humans i les llibertats fonamentals, i Proposta de reserves i declaracions a formular pel Principat d’Andorra al Conveni per a la protecció dels drets humans i les llibertats de data 4 de novembre de 1950, aprovada pel Consell General. pàg.4

Publicació de la Proposta de ratificació del Protocol addicional número 6 al conveni dels drets humans i les llibertats fonamentals, referent a l’abolició de la pena de mort, aprovada pel Consell General. pàg.14

Publicació de la Proposta de ratificació del Protocol número 11, a la Convenció de salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals, per a la reestructuració del mecanisme de control que estableix la Convenció, aprovada pel Consell General. pàg.16

Publicació de la Proposta d’adhesió del Principat d’Andorra al Conveni de la postil·la de la Haia, de data 5 d’octubre de 1961, aprovada pel Consell General. pàg.23

Publicació de la Proposta d’adhesió del Principat d’Andorra a l'organització per a la seguretat i cooperació Europea, aprovada pel Consell General. pàg.26

Publicació de la Proposta de ratificació de la Convenció relativa als drets de l'infant, adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, aprovada pel Consell General. pàg.72

Publicació de la Proposta d'adhesió del Principat d'Andorra al tractat de no proliferació d'armes nuclears, aprovada pel Consell General. pàg.84

Moció de reprovació de l'actuació del Govern dins l'àmbit de la sanitat. pàg.88
44/199511/23/1995Prorroga del termini per a l'elaboració de l'informe de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports en relació al Projecte de llei reguladora de l’ensenyament de l’esquí i l’exercici de la professió de monitor/a d’esquí al Principat. pàg.2

Publicació de l'informe de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports en relació al Projecte de Llei de creació de l’escola de formació de professions esportives, així com l'informe de la ponència. pàg.2

Prorroga del termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de Llei de Pressupost General per a 1996. pàg.7

Publicació de la pregunta formulada pel Conseller General, Sr. Ladislau Baró Solà, en representació del Grup Parlamentari Agrupament Nacional Democràtic, per escrit de data 17 de novembre de 1995. pàg.7

Correcció d'errata en la publicació del Projecte de llei del Pressupost General per a 1996. pàg.8
43/199511/13/1995Convocatòria d'una Sessió Ordinària del Consell General pel dia 21 de novembre de 1995 a les 16h00. pàg.2
42/199511/08/1995Publicació del Projecte de Llei de modificació de l’article 2 del Reglament d’Aplicació núm. 6 i dels articles 3 i 4 del Reglament d’Aplicació núm. 10 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg.3

Publicació del Projecte de llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades de l’obra "Dragats dels assuts del riu d’Os a la zona de Bixessarri" i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg.4

Tramesa de la Proposició de Llei de modificació dels articles 8 i 11.1 del Decret dels Delegats Permanents sobre regulació del contracte de treball, de data 15 de gener de 1974, així com les esmenes que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Afers Socials. pàg.5

Publicació del Projecte de llei de Pressupost General per a 1996 i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg.5

Convocatòria d'una sessió informativa del M.I. Sr. Manel Mas Ribó, Ministre de Relacions Exteriors, davant de la Comissió Legislativa d'Economia celebrada a la Casa de la Vall el dia 2 de novembre, dijous, a les 17h00. pàg.18
41/199510/31/1995Publicació del Projecte de Llei de suplement de crèdit pressupostari per fer front a les despeses derivades del lloguer d’un terreny a Santa Coloma per a la ubicació d’uns prefabricats per als alumnes de batxillerat i per al lloguer d’un edifici per les aules de l’escola andorrana d’Encamp i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg.3

Publicació del Projecte de Llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades de la compra del mobiliari i equipament de l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra (OMPA) no pressupostades en la Llei del pressupost per al 1995 i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg.3

Publicació del Projecte de Llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades de la compra del material informàtic de l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra (OMPA) no pressupostades en la Llei de pressupost per al 1995 i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg.4

Publicació del Projecte de Llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades de la construcció de l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra (OMPA) no pressupostades en la Llei de pressupost per al 1995 i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg.5

Publicació del Projecte de Llei de suplement de crèdit pressupostari per fer front a les despeses derivades de la reparació dels vehicles del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg.5

Publicació del Projecte de Llei de suplement de crèdit pressupostari per fer front a les despeses derivades dels peritatges, d’advocats d’ofici i del lloguer dels locals on està ubicada l’Administració de Justícia i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg.6

Publicació de la Proposició de Llei de l’obra pública i obertura del termini de presentació de l'informe del Govern. pàg.7

Publicació de la Proposició de Llei qualificada reguladora del procediment de control previ de constitucionalitat dels acords internacionals a que es refereix l’article 64.2 de la Constitució i obertura del termini de presentació de l'informe del Govern. pàg.8

Publicació de la Proposta d'adhesió d'Andorra a l'Organització mundial del turisme i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg.9
40/199510/23/1995Tramesa del Projecte de llei qualificada de l'adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat, així com de les esmenes que han estat presentades a la Comissió legislativa d'Interior. pàg.2

Publicació d'un edicte per a contractar un administratiu pels serveis generals del Consell General. pàg.2

Publicació d'un edicte per a contractar dos administratius pels serveis generals del Consell General. pàg.2

Publicació d'un edicte per a contractar dos administratius pel servei d'atenció al públic. pàg.3
39/199510/17/1995Publicació de la moció presentada pel Conseller General Jaume Bartumeu Cassany, en representació del Grup Parlamentari Nova Democràcia, per escrit de data 6 d'octubre de 1995. pàg.2

Publicació de la Proposta d'Acord tramesa pel Sr. Jaume Bartumeu Cassany, en representació del Grup Parlamentari Nova Democràcia, per escrit de data 11 d'octubre de 1995 i obertura del període per a la presentació d'esmenes. pàg.2
38/199510/13/1995Tramesa del Projecte de Llei de taxes judicials i de les esmenes presentades a la Comissió legislativa de Finances i Pressupost. pàg.2

Tramesa del Projecte de Llei de la taxa sobre el registre de titulars d’activitats econòmiques i de les esmenes presentades a la Comissió legislativa de Finances i Pressupost. pàg.2

Tramesa del Projecte de Llei contra el frau en matèria duanera i de les esmenes presentades a la Comissió legislativa de Finances i Pressupost. pàg.2

Clausura de la tramitació de la Proposició de Llei de regulació d’anelles per la caça de l’isard per l’any 1995. pàg.2

Pròrroga del termini per al lliurament de l'informe de la Comissió d'Enquesta sobre el cost de construcció i equipament de l’hospital Na. Sra. de Meritxell i tots els procediments d’adjudicació de les obres, instal·lacions i serveis. pàg.3

Resolució relativa al Túnel d'Envalira. pàg.3

Moció relativa al no respecte de la reserva de llei i el no respecte de la publicitat prèvia. pàg.3
37/199510/10/1995Tramesa de la Proposició de llei de modificació dels articles 8 i 11.1 del Decret dels Delegats Permanents sobre regulació del contracte de treball, de data 15 de gener de 1974, a la Comissió legislativa d'Afers Socials i obertura del termini d'esmenes. pàg.2

Publicació de la Proposta d'adhesió del Principat d'Andorra al tractat de no proliferació d'armes nuclears.pàg.2

Publicació de la Proposta de ratificació de la Convenció relativa als drets de l'infant, adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989. pàg.6

Publicació de la pregunta formulada pel Conseller General Sr. Ladislau Baró Solà, en representació del Grup Parlamentari Agrupament Nacional Democràtic, per escrit de data 3 d’octubre de 1995. pàg.18

Publicació de la pregunta formulada pel Conseller General Sr. Jaume Bartumeu Cassany, en representació del Grup Parlamentari Nova Democràcia, per escrit de data 3 d’octubre de 1995. pàg.19
36/199510/04/1995Publicació de la Proposta de ratificació del Conveni Europeu dels drets humans i les llibertats fonamentals, i Proposta de reserves i declaracions a formular pel Principat d’Andorra al Conveni per a la protecció dels drets humans i les llibertats de data 4 de novembre de 1950. pàg.3

Publicació de la Proposta de ratificació del Protocol addicional número 6 al conveni dels drets humans i les llibertats fonamentals, referent a l’abolició de la pena de mort. pàg.13

Publicació de la Proposta de ratificació del Protocol número 11, a la Convenció de salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals, per a la reestructuració del mecanisme de control que estableix la Convenció. pàg.15

Publicació de la Proposta d’adhesió del Principat d’Andorra al Conveni de la postil·la de la Haia, de data 5 d’octubre de 1961. pàg.22

Publicació de la Proposta de ratificació de la Convenció Cultural Europea. pàg.25

Publicació de la Proposta d’adhesió del Principat d’Andorra a l'organització per a la seguretat i cooperació Europea. pàg.27

Publicació de la Proposta de declaració referent al conflicte serbo-bosnià. pàg.75
35/199509/28/1995Publicació de l'esmena a la totalitat presentada al Projecte de llei de la taxa sobre el registre de titulars d'activitats econòmiques. pàg.3

Publicació de l’esmena a la totalitat presentada al Projecte de llei de llei de taxes judicials. pàg.3

Publicació de les esmenes a la totalitat presentades al Projecte de llei contra el frau en matèria duanera. pàg.3

Convocatòria d’una Sessió Ordinària del Consell General pel dia 5 d'octubre de 1995. pàg.5
34/199509/27/1995Publicació del projecte de llei qualificada de l'adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat. pàg.3

Publicació de l'informe de la Comissió Legislativa d'Interior en relació a la proposició de llei qualificada de la nacionalitat, així com l'informe de la ponència. pàg.10
33/199509/22/1995Convocatòria pública d'una sessió informativa de la M.I. Sra. Carme Sala Sansa, Ministra d'Educació, Joventut i Esports davant de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports. pàg.2