Butlletins per anys

Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
Show details for 19971997
Hide details for 19961996
Index/199612/31/1996
47/199612/27/1996Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses d’adquisició d’eixugamans elèctrics per a les escoles, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.3

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades de l’adquisició de l’equipament informàtic del Registre Civil, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.3

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei d’aprovació d’una despesa plurianual per finançar el rescat del patrimoni del Centre Hospitalari Andorrà, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.4

Clausura de la tramitació del Projecte de Llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades de la posada en marxa de la Ràdio i la Televisió Andorrana, oberta per Edicte de data 19 de novembre de 1996. pàg.5

Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’adhesió al Conveni sobre els drets polítics de les dones, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.5

Admissió a tràmit i publicació de la Proposta de ratificació de l’Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d’Europa, del Protocol addicional a l’Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d’Europa, i dels segon, quart i cinquè Protocols addicionals a l’Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d’Europa, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.7

Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de l’Acord entre la República de Letònia i el Principat d’Andorra sobre la supressió mútua de necessitat de visat, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.17

Publicació de l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost relatiu a les auditories de les transferències fetes als Comuns en l’exercici de 1995. pàg.19
46/199612/19/1996Publicació de la pregunta formulada pel M.I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa, Conseller General, en representació del Grup Parlamentari Agrupament Nacional Democràtic, per escrit de data 17 de desembre de 1996. pàg.2

Publicació de la pregunta formulada pel M.I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, Conseller General, en representació del Grup Parlamentari Nova Democràcia, per escrit de data 18 de desembre de 1996. pàg.2

Publicació de la pregunta formulada pel M.I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, Conseller General, en representació del Grup Parlamentari Nova Democràcia, per escrit de data 18 de desembre de 1996. pàg.3
45/199612/18/1996Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei de regulació de les facultats operatives dels diversos components del sistema financer. pàg.2

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei qualificada reguladora de l’activitat de l’Estat en matèria de Tractats. pàg.8
44/199612/16/1996Tramesa del Projecte de Llei de modificació de la Llei de creació del Servei d’Inspecció de Treball, així com les esmenes que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Afers Socials. pàg.2

Tramesa del Projecte de Llei de protecció dels animals, així com les esmenes que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg.2

Publicació de la Proposta d’adhesió a l’acord europeu relatiu al treball dels equips de conducció de vehicles que realitzen transports internacionals per carretera (AETR), aprovada pel Consell General. pàg.2

Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M.I. Sra. Carme Sala Sansa, Ministra d’Educació, Joventut i Esports davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports pel dia 17 de desembre. pàg.22
43/199612/12/1996Publicació de l’esmena a la totalitat presentada al Projecte de Llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades de la posada en marxa de la Ràdio i la Televisió Andorrana. pàg.2

Publicació de l’esmena a la totalitat presentada al Projecte de Llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades de la posada en marxa de la Ràdio i la Televisió Andorrana. pàg.3

Publicació de l’esmena a la totalitat presentada al Projecte de Llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades de la posada en marxa de la Ràdio i la Televisió Andorrana. pàg.3

Convocatòria d’una Sessió Ordinària del Consell General pel proper dia 19 de desembre de 1996. pàg.3

Convocatòria de la Sessió Tradicional de Sant Tomàs pel proper dia 19 de desembre de 1996. pàg.4

Rectificació d’una errata en la publicació d’una convocatòria pel proper dia 13 de desembre de 1996, a les 16h00. pàg.4
42/199612/11/1996Publicació de l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de Llei General de les Finances Públiques, així com l’informe de la ponència. pàg.2

Publicació de l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de Llei General dels ingressos tributaris, així com l’informe de la ponència i, els vots particulars presentats. pàg.44

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei d’aprovació d'una despesa plurianual per finançar l’adquisició d'un terreny destinat a noves dependències del Consell General, conegut per “Hotel Mirador”. pàg.102

Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M.I. Sra. Carme Sala Sansa, Ministra d’Educació, Joventut i Esports davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports pel dia 13 de desembre. pàg.103
41/199612/06/1996Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei de l’allotjament turístic, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.2

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades de l’adquisició de mobiliari per al Ministeri d’Educació, Joventut i Esports per als nous despatxos ubicats a l’edifici Crèdit Centre d’Andorra la Vella, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.6

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades de la confecció de la cartografia d’Andorra a escala 1:50.000, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.7

Convocatòria d’una Sessió Ordinària del Consell General pel dia 12 de desembre de 1996. pàg.7
40/199612/03/1996Publicació de l’esmena a la totalitat presentada al Projecte de Llei de modificació de l’article 10 del Reglament d’Aplicació núm. 4 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. pàg.3

Publicació de l’esmena a la totalitat presentada al Projecte de Llei de modificació de la Llei de creació del Servei d’Inspecció de Treball. pàg.3

Publicació de l’esmena a la totalitat presentada al Projecte de Llei de protecció dels animals. pàg.4

Pròrroga del termini perquè la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost elabori el seu informe en relació al Projecte de Llei general dels ingressos tributaris. pàg.5

Pròrroga del termini perquè la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost elabori el seu informe en relació al Projecte de Llei general de les finances públiques. pàg.5

Pròrroga del termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de Llei del Pressupost General per a 1997. pàg.5

Publicació de la Proposta d’aprovació de l’esmena al paràgraf 2 de l’article 43 de la Convenció sobre els drets de l’infant, aprovada pel Consell General. pàg.5

Publicació de Proposta d’aprovació del Protocol d’entesa entre el Govern del Canadà i el Govern del Principat d’Andorra, aprovada pel Consell General. pàg.6

Publicació de la pregunta formulada pels MM.II. Srs. Ladislau Baró Solà, Conseller General, en representació del Grup Parlamentari Agrupament Nacional Democràtic, i Jaume Bartumeu Cassany, Conseller General, en representació del Grup Parlamentari Nova Democràcia, per escrit de data 27 de novembre de 1996. pàg.6
39/199611/25/1996Publicació de l’informe de la ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de Llei del Ministeri Fiscal, així com les reserves d’esmenes. pàg.3

Convocatòria d’una sessió informativa pública dels MM.II. Srs. Lluís Montanya Tarrés, Ministre d’Orde-nament Territorial, i Joan Tomàs Roca, Ministre d’Economia davant de la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme pel dia 2 de desembre. pàg.14
38/199611/19/1996Pròrroga del termini perquè la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost elabori el seu informe en relació al Projecte de Llei general dels ingressos tributaris. pàg.3

Publicació de l’informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de Llei d’organització del notariat, així com l’informe de la ponència. pàg.3

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades de la compra de maquinària per codificar els forfets d’esquí, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.35

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades de la posada en marxa de la Ràdio i Televisió Andorrana, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.35

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei de suplement crèdit per fer front a les despeses derivades de les obres complementàries del nou despatx central de policia, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.36

Pròrroga del termini perquè la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost elabori el seu informe en relació al Projecte de Llei general de les Finances Públiques. pàg.36

Publicació de l’informe de la Comissió Legislativa d’Afers Socials en relació al Projecte de Llei de modificació de la Llei qualificada de residències passives, així com l’informe de la ponència. pàg.37

Publicació de les respostes a la pregunta formulada pel M.I. Sr. Joan Travesset Grau, Conseller General, en representació del Grup Parlamentari Agrupament Nacional Democràtic, relativa a “Eixampla i rectificació de la carretera general núm. 1, tram des del pont del riu d’Enclar fins al pont de La Margineda”. pàg.49

Publicació de la Comunicació del Govern referent al Projecte d’adhesió del Principat d’Andorra a l’Acord que institueix l’Organització Mundial del Comerç. pàg.52

Convocatòria d’una sessió informativa pública del M.I. Sr. Enric Pujal Areny, Ministre de Medi Ambient i Turisme davant de la Comissió Legislativa d’Economia pel dia 21 de novembre. pàg.56

Convocatòria d’una Sessió Ordinària del Consell General pel dia 28 de novembre. pàg.56
37/199611/14/1996Tramesa del Projecte de Llei de declaració d’interès públic de societats dedicades a televisió d’abast exterior a Andorra, així com les esmenes que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg.2

Publicació de les respostes a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Joan Travesset Grau, Conseller General, en representació del Grup Parlamentari Agrupament Nacional Democràtic, relativa al transport escolar. pàg.2
36/199611/12/1996Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses de rehabilitació de la borda del Raser, 2a. fase, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.2

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei de Pressupost General per a 1997, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.2

Publicació del Pla d’acció per a la creació d’una borsa de treball. pàg.19
35/199611/06/1996Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei de modificació de la Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats financeres, de data 29 de febrer de 1996, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.3

Pròrroga del termini perquè la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost elabori el seu informe en relació al Projecte de Llei general de les Finances Públiques. pàg.4

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei de modificació de la Llei de creació del Servei d’Inspecció de Treball, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.4

Pròrroga del termini perquè la Comissió Legislativa d’Interior elabori el seu informe en relació al Projecte de Llei d’organització del notariat. pàg.5

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses d’adquisició dels locals de l’Ambaixada d’Andorra i de l’Oficina de Turisme de Madrid, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.5

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei de modificació de l’article 10 del Reglament d’Aplicació núm. 4 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.6

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei de protecció del animals, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.7

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei de modificació de l’article 2 del Reglament d’Aplicació núm. 6 i dels articles 3 i 4 del Reglament d’Aplicació núm.10 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.18

Publicació de l’informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de Llei Qualificada d’Extradició, així com l’informe de la ponència. pàg.20

Pròrroga del termini perquè la Comissió Legislativa d’Afers Socials elabori el seu informe en relació al Projecte de Llei de modificació de la Llei qualificada de residències passives. pàg.41

Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de Llei qualificada de modificació de l’article 198 del Codi Penal. pàg.41

Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’adhesió a l’acord europeu relatiu al treball dels equips de conducció de vehicles que realitzen transports internacionals per carretera (AETR), i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.42
34/199610/23/1996Publicació de la Proposta d’adhesió al Conveni sobre l’eliminació de tots tipus de discriminació envers la dona, aprovada pel Consell General. pàg.2

Publicació de la Proposta de ratificació del Conveni europeu per a la prevenció de la tortura i de les penes o dels tractaments inhumans o degradants, aprovada pel Consell General. pàg.9

Publicació de la Proposta de ratificació del Conveni per a la protecció del patrimoni mundial, cultural i natural, aprovada pel Consell General. pàg.14

Publicació de la Proposta d’adhesió al Conveni in-ternacional per a la creació, a París, d’una Oficina
Internacional de les Epizoòties, aprovada pel Consell General. pàg.22

Publicació de la Proposta d’acceptació de la Constitu-ció de l’Organització Mundial de la Salut, aprovada pel Consell General. pàg.25

Publicació de la Proposta d’adhesió al Conveni relatiu a la protecció dels infants i a la cooperació en matèria d’adopció internacional, aprovada pel Consell General. pàg.35

Publicació de la Proposta de ratificació del Protocol de l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea després de l’adhesió de la República d’Àustria, de la República de Finlàndia i del Regne de Suècia a la Unió Europea, aprovada pel Consell General. pàg.43
33/199610/21/1996Obertura del termini per a la presentació d’esmenes a l’articulat al Projecte de Llei de declaració d’interès públic de societats dedicades a televisió d’abast exterior a Andorra. pàg.2

Publicació de l’informe de la Comissió Legislativa d’Economia en relació al Projecte de Llei del joc del bingo, així com l’informe de la ponència. pàg.2
32/199610/15/1996Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses de les obres d’estabilització de la carretera secundària núm. 430, zona propietat de Casa Palanca, parròquia de La Massana, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.3

Pròrroga del termini perquè la Comissió Legislativa d’Afers Socials elabori el seu informe en relació al Projecte de Llei de modificació de la Llei qualificada de residències passives. pàg.3

Admissió a tràmit i publicació de la proposta d’apro-vació de l’esmena al paràgraf 2 de l’article 43 de la Convenció sobre els drets de l’infant, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.3

Admissió a tràmit i publicació de la proposta d’apro-vació del Protocol d’entesa entre el Govern del Canadà i el Govern del Principat d’Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.4

Publicació de la pregunta formulada pel M. I. Sr. Jordi Cinca Mateos, Conseller General, en representació del Grup Parlamentari Nova Democràcia, per escrit de data 11 d’octubre de 1996. pàg.5

Publicació de la pregunta formulada pel M. I. Sr. Joan Travesset Grau, Conseller General, en representació del Grup Parlamentari Agrupament Nacional Democràtic, per escrit de data 10 d’octubre de 1996. pàg.6

Publicació de la pregunta formulada pel M. I. Sr. Joan Travesset Grau, Conseller General, en representació del Grup Parlamentari Agrupament Nacional Democràtic, per escrit de data 10 d’octubre de 1996. pàg.7

Publicació de la pregunta formulada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, Conseller General, en representació del Grup Parlamentari Nova Democràcia, per escrit de data 14 d’octubre de 1996. pàg.7
31/199610/08/1996Tramesa del Projecte de Llei del Ministeri Fiscal, així com les esmenes que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg.2

Publicació de l’informe de la Comissió Legislativa d’Afers Socials en relació al Projecte de Llei qualificada de quota d’immigració per al període comprès entre l’1 de juny de 1996 i el 31 de maig de 1997, així com l’informe de la ponència pàg.2

Convocatòria d’una Sessió Ordinària del Consell General pel dia 16 d’octubre. pàg.11

Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Josep Mª Goicoechea Utrillo, Ministre de Sanitat davant la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Am-bient pel dia 10 d’octubre. pàg.12
30/199610/01/1996Publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M.I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, en representació del Grup Parlamentari Nova Democràcia al Projecte de Llei de declaració d’interès públic de societats dedicades a televisió d’abast exterior a Andorra. pàg.2

Publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M.I. Sr. Ladislau Baró Solà, en representació del Grup Parlamentari Agrupament Nacional Democràtic al Projecte de Llei de declaració d’interès públic de societats dedicades a televisió d’abast exterior a Andorra, així com el text alternatiu proposat. pàg.3

Tramesa del Projecte de Llei de crèdit extraordinari pressupostari per fer front a les despeses d’adquisició d’un aparell de videoendoscòpia i equipament informàtic per al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), així com les esmenes que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg.4

Publicació de l’informe de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports en relació al Projecte de Llei de modificació dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Andorrans, així com l’informe de la ponència. pàg.4

Pròrroga del termini perquè la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost elabori el seu informe en relació al Projecte de Llei General de les Finances Públiques. pàg.14

Pròrroga del termini perquè la Comissió Legislativa d’Interior elabori el seu informe en relació al Projecte de Llei d’organització del notariat. pàg. 14

Pròrroga del termini perquè la Comissió Legislativa d’Interior elabori el seu informe en relació al Projecte de Llei d’Extradició. pàg.14

Publicació de la pregunta formulada pels M.M. I.I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, Consellers Generals no adscrits, per escrit de data 12 de setembre de 1996. pàg.14

Publicació de la pregunta formulada pel M.I. Sr. Vicenç Alay Ferrer, Conseller General no adscrit, per escrit de data 12 de setembre de 1996. pàg.15
29/199609/23/1996Publicació de les respostes a la pregunta formulada pel M.I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, Conseller General, com a President del Grup Parlamentari Nova Democràcia, relativa a les obres per a instal·lacions de televisió i ràdio a l’edifici conegut per antic B&B Club. pàg.2