Butlletins per anys

HTTP: Missing resource string20202020
HTTP: Missing resource string20192019
HTTP: Missing resource string20182018
HTTP: Missing resource string20172017
HTTP: Missing resource string20162016
HTTP: Missing resource string20152015
HTTP: Missing resource string20142014
HTTP: Missing resource string20132013
HTTP: Missing resource string20122012
HTTP: Missing resource string20112011
HTTP: Missing resource string20102010
HTTP: Missing resource string20092009
HTTP: Missing resource string20082008
HTTP: Missing resource string20072007
HTTP: Missing resource string20062006
HTTP: Missing resource string20052005
HTTP: Missing resource string20042004
HTTP: Missing resource string20032003
HTTP: Missing resource string20022002
Index/200212/31/2002
70/200212/31/2002Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de l'Institut Nacional Andorrà de Finances, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a determinar el nombre d'empreses subministradores d'aigua destinades al consum humà que existeixen a Andorra i quantes han sol·licitat l'autorització per al subministrament i pel control de l'aigua destinada al consum humà. pàg. 10
Habilitació del mes de gener del 2003, per tal que la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost pugui reunir-se a fi de poder treballar en el Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2003. pàg. 12
Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per a l’adjudicació de “la campanya de reconeixements geològics i geotècnics pel projecte de construcció de la nova seu del Consell General”. pàg. 12
Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per a l'adjudicació del subministrament i la instal·lació d’una centraleta telefònica digital que possibiliti la migració del sistema actual a un sistema digital per a la secretaria general del Consell General. pàg. 12
Publicació de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents als exercicis 1999 i 2000. pàg. 12
69/200212/18/2002Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a les mesures efectuades per conèixer els nivells d'emissió de dioxines i furans del forn incinerador de Cal Rosselló, a la Comella. pàg. 2

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 de desembre del 2002, relativa als motius que porten al Consell d'Administració de la STA a voler externalitzar tota la infraestructura informàtica de la parapública, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1305-A). pàg. 3

Admissió a tràmit i publicació de l'Expedient d'expropiació dels terrenys afectats pel Projecte núm. 1.648.5 "Proteccions enfront la caiguda de blocs rocosos a la Solana d'Andorra la Vella. Zona carrer Mestre Xavier Plana - carrer Font del Puial", i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3
68/200212/16/2002Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei del patrimoni cultural d'Andorra. pàg. 2
67/200212/13/2002Tramesa del Projecte de llei sobre el contracte de treball, així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d'Interior. pàg. 2

Tramesa del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2003, així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2

Convocatòria d'una sessió informativa pública del M. I. Sr. Jordi Serra Malleu, ministre d'Ordenament Territorial, davant de la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme, pel dia 19 de desembre del 2002. pàg. 2

Convocatòria de la Sessió Tradicional de Sant Tomàs pel dia 20 de desembre del 2002. pàg.2

Publicació del Calendari Laboral i l'horari de la Secretaria del Consell General per a l'any 2003. pàg. 3
66/200212/11/2002Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 18 de desembre del 2002. pàg. 2

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del dia 18 de desembre del 2002
1. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 de desembre del 2002, relativa als motius que porten al Consell d’Administració de la STA a voler externalitzar tota la infraestructura informàtica de la parapública, (Reg. Núm. 1305-A).
2. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Miquel Alís Font, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de novembre del 2002, relativa als controls i revisions mèdiques que es faran a les persones que podrien estar afectades per les emissions de dioxines, furans i metalls pesants del vell forn incinerador de Cal Rosselló, a la Comella, (Reg. Núm. 1125-A).
3. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Miquel Alís Font, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de novembre del 2002, relativa als accessos, la senyalització i el finançament del túnel d’Envalira, (Reg. Núm. 1126-A).
4. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Mixt, per escrit de data 14 de novembre del 2002, relativa als tràmits i convenis per a l’adopció d’infants, (Reg. Núm. 1163-A).
5. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, consellera general del Grup Mixt, per escrit de data 19 de novembre del 2002, relativa al cost de peatge del túnel d’Envalira, (Reg. Núm. 1179-A).
6. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Mixt, per escrit de data 21 de novembre del 2002, relativa a determinar si el Govern ja disposa dels informes que determinin els efectes i seqüeles que puguin tenir les persones exposades a les emanacions de l’antic forn, (Reg. Núm. 1185-A).
7. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Mas Torres, president del Grup Mixt, per escrit de data 28 de novembre del 2002, relativa a la negociació de l’adhesió d’Andorra a l’OMC, (Reg. Núm. 1210-A).
8. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Mixt, per escrit de data 29 de novembre del 2002, relativa a la instal·lació de les antenes de telecomunicacions en l’edifici de la nova construcció de la STA a Santa Coloma prop del Col·legi Janer, (Reg. Núm. 1211-A).
9. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Mixt, per escrit de data 29 de novembre del 2002, relativa a les mesures cautelars que s’han adoptat per garantir la no presència de dioxines o altres elements contaminants per a garantir la salut pública, (Reg. Núm. 1212-A).
10. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Mixt, per escrit de data 29 de novembre del 2002, relativa a les obres que s’estan realitzant en l’indret del forn incinerador conegut per “Cal Rosselló”, (Reg. Núm. 1213-A).
11. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de desembre del 2002, relativa als motius pels quals no ha considerat convenient informar el Consell General sobre el tancament del vell forn incinerador de cal Rosselló, a la Comella, (Reg. Núm. 1234-A).
12. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de desembre del 2002, relativa a diferents aspectes relacionats amb la greu contaminació provocada per les emissions de dioxines, furans i altres productes contaminants del vell forn incinerador de cal Rosselló, a la Comella d’Andorra la Vella, (Reg. Núm. 1237-A).
13. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Miquel Alís Font, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de desembre del 2002, relativa a la modificació del contracte de l’obra de connexió soterrània entre el carrer de la Unió i la CG 3 a la zona del Grau de la Sabata, (Reg. Núm. 1238-A).
14. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 6 de desembre del 2002, relativa a la difusió de les dades de l’Enquesta de Conjuntura Laboral, (Reg. Núm. 1258-A).
15. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de desembre del 2002, relativa al desenvolupament reglamentari de la Llei de la funció pública, (Reg. Núm. 1262-A).
16. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de desembre del 2002, relativa a les dades sobre contaminació de dioxines i furans del vell forn incinerador, (Reg. Núm. 1263-A).
65/200212/09/2002Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades dels treballs de redacció del projecte constructiu, construcció i explotació temporal del nou centre de transferència de residus d'Andorra, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3
Publicació de l'informe de la Ponència i de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes de consum. pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de desembre del 2002, relativa als motius pels quals no ha considerat convenient informar el Consell General sobre el tancament del vell forn incinerador de Cal Rosselló, a la Comella, (Reg. Núm. 1234-A). pàg. 8
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de desembre del 2002, relativa a diferents aspectes relacionats amb la greu contaminació provocada per les emissions de dioxines, furans i altres productes contaminants del vell forn incinerador de Cal Rosselló, a la Comella d'Andorra la Vella,
(Reg. Núm. 1237-A). pàg. 9
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Miquel Alís Font, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de desembre del 2002, relativa a la modificació de contracte de l'obra de connexió soterrània entre el carrer de la Unió i la CG 3 a la zona del Grau de la Sabata, (Reg. Núm. 1238-A). pàg. 10
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 6 de desembre del 2002, relativa a la difusió de les dades de l'Enquesta de Conjuntura Laboral, (Reg. Núm. 1258-A). pàg. 10
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de desembre del 2002, relativa al desenvolupament reglamentari del la Llei de la funció pública, (Reg. Núm. 1262-A).
pàg. 11
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de desembre del 2002, relativa a les dades sobre contaminació de dioxines i furans del vell forn incinerador, (Reg. Núm. 1263-A). pàg. 11
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa als plurianuals contrets pel Govern que hauran de ser satisfets durant els exercicis 2003 al 2007. pàg. 12
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a la reestructuració dels ministeris de Govern i a les adaptacions pressupostàries que s'han dut a terme. pàg. 15
Admissió a tràmit i publicació de l'Expedient d'expropiació dels terrenys afectats pel projecte número 1650.2 "Vial contigu al riu Gran Valira: tram Santa Coloma - La Margineda, 2ª Fase", i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 16
64/200212/03/2002Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Jordi Mas Torres, Josep Garrallà Rossell, Joan Monegal Blasi i Olga Forné Angrill, consellers generals del Grup Mixt, al Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2003. pàg. 3

Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2003. pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Mas Torres, president del Grup Mixt, per escrit de data 28 de novembre del 2002, relativa a la negociació de l'adhesió d'Andorra a l'OMC, (Reg. Núm. 1210-A). pàg. 3

Publicació de pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Mixt, per escrit de data 29 de novembre del 2002, relativa a la instal·lació de les antenes de telecomunicacions en l'edifici de la nova construcció de la STA a Santa Coloma prop del Col·legi Janer, (Reg. Núm. 1211-A). pàg. 4

Publicació de pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Mixt, per escrit de data 29 de novembre del 2002, relativa a les mesures cautelars que s'han adoptat per garantir la no presència de dioxines o altres elements contaminants per a garantir la salut pública, (Reg. Núm. 1212-A). pàg. 5

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Mixt, per escrit de data 29 de novembre del 2002, relativa a les obres que s'estan realitzant en l'indret del forn incinerador conegut per "Cal Rosselló", (Reg. Núm. 1213-A). pàg. 5

Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 12 de desembre del 2002. pàg. 6

Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per a l'adjudicació de l'obra de reforma dels vestuaris i serveis sanitaris de Casa de la Vall. pàg. 6

63/200211/29/2002Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Miquel Alís Font, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa al terreny per a la instal·lació d'una parada d'autobús a la zona Valira Nova de la Parròquia d'Encamp. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de l'Expedient d'expropiació dels terrenys afectats pel projecte "Desviació d'Encamp. Rotonda d'enllaç - C.G. núm. 2 (Zona Mirador)" , i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
62/200211/22/2002Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del patrimoni cultural d'Andorra, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Mixt, per escrit de data 14 de novembre del 2002, relativa als tràmits i convenis per a l'adopció d'infants, (Reg. Núm. 1163-A). pàg. 15
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, consellera general del Grup Mixt, per escrit de data 19 de novembre del 2002, relativa a determinar els treballs que s’han dut a terme entre el Govern, l’Agència de Mobilitat i el Ministeri d’Interior en relació a les atribucions dels agents comunals en matèria de circulació i de tinença i protecció d’animals, (Reg. Núm. 1178-A). pàg. 16
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, consellera general del Grup Mixt, per escrit de data 19 de novembre del 2002, relativa al cost de peatge del túnel d’Envalira, (Reg. Núm. 1179-A). pàg. 17
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Mixt, per escrit de data 21 de novembre del 2002, relativa a determinar si el Govern ja disposa dels informes que determinin els efectes i seqüeles que puguin tenir les persones exposades a les emanacions de l’antic forn (Reg. Núm. 1185-A). pàg. 17
Convocatòria d'una sessió informativa pública del
M. I. Sr. Juli Minoves Triquell, ministre d'Afers Exteriors, davant de la Comissió Legislativa de Política Exterior, pel dia 3 de desembre del 2002. pàg. 18
Admissió a tràmit i publicació de l'Informe extraordinari emès al M. I. Consell General d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei de creació i funcionament del Raonador del Ciutadà en relació a les diverses actuacions sobre el forn incinerador de la Comella, i tramesa a la Comissió Legislativa d'Interior. pàg. 18
61/200211/11/2002Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a si la carta que va enviar el M. I. Sr. Cap de Govern al director de la STA referent a la facturació dels serveis prestats per la STA a la societat pública Ràdio i Televisió d'Andorra, SA és superior en rang normatiu a un decret de Govern. pàg. 2

Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a les diferents autoritzacions d'immigració atorgades pel Govern fins a l'entrada en vigor de la Llei qualificada d'immigració. pàg. 2
60/200211/08/2002Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei sobre el contracte de treball. pàg. 3
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2003, així com del Projecte de pressupost del Consell General pel 2003, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Miquel Alís Font, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de novembre del 2002, relativa als controls i revisions mèdiques que es faran a les persones que podrien estar afectades per les emissions de dioxines, furans i metalls pesants del vell forn incinerador de Cal Rosselló, a la Comella, (Reg. Núm. 1125-A). pàg. 23
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Miquel Alís Font, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de novembre del 2002, relativa als accessos, la senyalització i el finançament del Túnel d’Envalira, (Reg. Núm. 1126-A). pàg.23
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de novembre del 2002, relativa a determinar el nombre d’empreses subministradores d’aigua destinades al consum humà que existeixen a Andorra i quantes han sol·licitat l’autorització per al subministrament i pel control de l’aigua destinada al consum humà, (Reg. Núm. 1127-A). pàg.24
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Miquel Alís Font, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a les mesures que ha adoptat el Govern per solucionar el trasllat a càrrec de la Creu Roja dels ciutadans del Pas de la Casa en cas de recuperació i rehabilitació. pàg. 25
59/200211/04/2002Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 d’octubre del 2002, relativa a les mesures efectuades per conèixer els nivells d’emissió de dioxines i furans del forn incinerador de Cal Rosselló, a la Comella, (Reg. Núm. 1092-A). pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de l'Informe extraordinari emès d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei de creació i funcionament del Raonador del Ciutadà en relació al retard de les resolucions de la Justícia, i tramesa a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
58/200210/28/2002Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 31 d’octubre del 2002. pàg. 2
57/200210/24/2002Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 21 d'octubre del 2002, relativa als plurianuals contrets pel Govern que hauran de ser satisfets durant els exercicis 2003 al 2007, (Reg. Núm. 1082-A). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 d'octubre del 2002, relativa a la reestructuració dels ministeris de Govern i a les adaptacions pressupostàries que s’han dut a terme, (Reg. Núm. 1084-A). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 d'octubre del 2002, relativa a la urbanització La Comella Parc, amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 1079-A). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 d'octubre del 2002, relativa a les afirmacions que va fer la Ministra d'Agricultura i Medi Ambient durant la seva compareixença a la Comissió Legislativa d'Economia en relació als resultats tranquil·litzadors dels controls fets en la carn de qualitat d'Andorra, amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 1080-A). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 d'octubre del 2002, relativa a les declaracions del cap de Govern relatives a permutes ja dutes a terme que no estarien encara presentades al Consell General, amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 1081-A). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, consellera general del Grup Mixt, per escrit de data 23 d'octubre del 2002, relativa al missatge que va rebre un important número d'abonats de la STA als seus telèfons mòbils promocionant la fira immobiliària el passat 11 d'octubre, amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 1083-A). pàg. 5
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe del Tribunal de Comptes corresponent als exercicis 1999 i 2000. pàg. 5
56/200210/21/2002Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 16 d’octubre del 2002, relativa a les funcions que té encomanades el servei de bombers en el Túnel d’Envalira, amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 1052-A). pàg. 2
Acord de declaració d'alienabilitat i permuta d'un terreny anomenat "Prat del Rull". pàg. 2
Acord de declaració d'alienabilitat i permuta d'un terreny anomenat "Ermal i Feixa de Sant Eloi". pàg. 2
Acord de declaració d'alienabilitat i permuta d'un terreny anomenat "Camp de la Covanella". pàg. 3
Acord de declaració d'alienabilitat i permuta d'un terreny a la Cortinada. pàg. 3
Convocatòria d'una sessió informativa pública del
M. I. Sr. Pere Cervós Cardona, ministre d’Educació, Joventut i Esports, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 6 de novembre del 2002. pàg. 3
55/200210/15/2002Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei relatiu a la construcció i l'explotació del Centre de Tractament de Residus d'Andorra mitjançant concessió administrativa. pàg. 3

Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Jordi Mas Torres, Josep Garrallà Rossell, Joan Monegal Blasi i Olga Forné Angrill, consellers generals del Grup Parlamentari Mixt, al Projecte de llei relatiu a la construcció i l'explotació del Centre de Tractament de Residus d'Andorra mitjançant concessió administrativa. pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 d'octubre del 2002, relativa a la negociació d'un Concordat entre la Santa Seu i l'Estat Andorrà, (Reg. Núm. 1002-A). pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Miquel Alís Font, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 d'octubre del 2002, relativa al terreny per a la instal·lació d'una parada d'autobús a la zona Valira Nova de la Parròquia d'Encamp, (Reg. Núm. 1007-A). pàg. 4

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 d'octubre del 2002, relativa a la tramitació de la Llei de protecció de dades confidencials, (Reg. Núm. 1008-A). pàg. 4

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 d'octubre del 2002, relativa als estudis i controls d'emissió de contaminants de l'actual forn incinerador de Cal Rosselló, a la Comella, (Reg. Núm. 1013-A). pàg. 5

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 d'octubre del 2002, relativa a les declaracions del Portaveu de Govern en les rodes de premsa setmanal,
(Reg. Núm. 1026-A). pàg. 6

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 d'octubre del 2002, relativa al tancament dels despatxos del Servei de Policia a les parròquies, (Reg. Núm. 1027-A). pàg. 7

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 d'octubre del 2002, relativa a la demanda de noves autoritzacions de treball del sector de l'hosteleria, (Reg. Núm. 1028-A). pàg. 8

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 d'octubre del 2002, relativa a la Representació Permanent d'Andorra davant les Nacions Unides, (Reg. Núm. 1029-A). pàg. 8

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 d'octubre del 2002, relativa a l'Ambaixador d'Andorra davant la Santa Seu, (Reg. Núm. 1030-A). pàg. 9

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 d'octubre del 2002, relativa a la cerimònia celebrada al Vaticà el dia 6 d'octubre de canonització del fundador de l'Opus Dei, (Reg. Núm. 1031-A). pàg. 9

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 d'octubre del 2002, relativa a la remodelació que s'està efectuant des del Ministeri d'Interior en el cos de policia, (Reg. Núm. 1036-A). pàg. 10

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 d'octubre del 2002, relativa al brot de legionel·losi detectat en una zona d'Andorra la Vella, (Reg. Núm. 1037-A). pàg. 11

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 d'octubre del 2002, relativa a la signatura del conveni que possibiliti el trasllat de residus, (Reg. Núm. 1038-A). pàg. 11

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 d'octubre del 2002, relativa a la desapareguda Comissió Jurídica Esportiva i demanant qui realitza les seves funcions actualment, (Reg. Núm. 1039-A). pàg. 12

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 d'octubre del 2002, relativa a l'aplicació de la Llei qualificada de la jurisdicció dels menors, (Reg. Núm. 1040-A). pàg. 12

Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 24 d'octubre del 2002. pàg. 13

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del dia 24 d'octubre del 2002
1- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 16 d’octubre del 2002, relativa a les funcions que té encomanades el servei de bombers en el Túnel d’Envalira, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1052-A).
2- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 d'octubre del 2002, relativa a la urbanització La Comella Parc, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1079-A).
3- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 d'octubre del 2002, relativa a les afirmacions que va fer la ministra d'Agricultura i Medi Ambient durant la seva compareixença a la Comissió Legislativa d'Economia en relació als resultats tranquil·litzadors dels controls fets en la carn de qualitat d'Andorra, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1080-A).
4- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 d'octubre del 2002, relativa a les declaracions del cap de Govern relatives a permutes ja dutes a terme que no estarien encara presentades al Consell General, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1081-A).
5- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, consellera general del Grup Mixt, per escrit de data 23 d'octubre del 2002, relativa al missatge que va rebre un important número d'abonats de la STA als seus telèfons mòbils promocionant la fira immobiliària el passat 11 d'octubre, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1083-A).
6.- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 de setembre del 2002, relativa a les previsions de noves instal·lacions de la Duana a la frontera franco-andorrana arran de l’obertura del Túnel d’Envalira, (Reg. 932-A).
7- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 26 de setembre del 2002, relativa a les autoritzacions d’immigració del nou personal contractat pel Ministeri d’Educació per al curs escolar 2002-2003, (Reg. 952-A).
8- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 d’octubre del 2002, relativa a la negociació d’un Concordat entre la Santa Seu i l’Estat Andorrà, (Reg. 1002-A).
9- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 d’octubre del 2002, relativa a la tramitació de la Llei de protecció de dades confidencials, (Reg. 1008-A).
10- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 d’octubre del 2002, relativa als estudis i controls d’emissió de contaminants de l’actual forn incinerador de Cal Rosselló, a la Comella, (Reg. 1013-A).
11- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 d’octubre del 2002, relativa a les declaracions del Portaveu de Govern en les rodes de premsa setmanal, (Reg. 1026-A).
12- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 d’octubre del 2002, relativa al tancament dels despatxos del Servei de Policia a les parròquies, (Reg. 1027-A).
13- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 d’octubre del 2002, relativa a la demanda de noves autoritzacions de treball del sector de l’hosteleria, (Reg. 1028-A).
14- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 d’octubre del 2002, relativa a la Representació Permanent d’Andorra davant les Nacions Unides, (Reg. 1029-A).
15- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 d’octubre del 2002, relativa a l’Ambaixador d’Andorra davant la Santa Seu, (Reg. 1030-A).
16- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 d’octubre del 2002, relativa a la cerimònia celebrada al Vaticà el dia 6 d’octubre de canonització del fundador de l’Opus Dei, (Reg. 1031-A).
17- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 d’octubre del 2002, relativa a la remodelació que s’està efectuant des del Ministeri d’Interior en el cos de policia, (Reg. 1036-A).
18- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 d’octubre del 2002, relativa al brot de legionel.losi detectat en una zona d’Andorra la Vella, (Reg. 1037-A).
19- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 d’octubre del 2002, relativa a la signatura del conveni que possibiliti el trasllat de residus, (Reg. 1038-A).
20- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 d’octubre del 2002, relativa a la desapareguda Comissió Jurídica Esportiva i demanant qui realitza les seves funcions actualment, (Reg. 1039-A).
21- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 d’octubre del 2002, relativa a l’aplicació de la Llei qualificada de la jurisdicció dels menors, (Reg. 1040-A).
54/200210/10/2002Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 17 d'octubre del 2002. pàg. 2
53/200210/07/2002Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'aprovació de la ratificació del Protocol núm. 13 a la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals relatiu a l'abolició de la pena de mort en qualsevol circumstància, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 de setembre del 2002, relativa a les previsions de noves instal·lacions de la Duana de la frontera
franco-andorrana arran de l'obertura del Túnel d'Envalira, (Reg. Núm. 932-A). pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 26 de setembre del 2002, relativa a les autoritzacions d'immigració del nou personal contractat pel Ministeri d'Educació per al curs escolar 2002-2003,
(Reg. Núm. 952-A). pàg. 5
52/200210/02/2002Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relativa a l'acord o conveni subscrit entre la Unitat de prevenció de blanqueig del Principat d'Andorra i l'organisme equivalent francès Tracfin. pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la Unitat Central d'Informació (UCI). pàg. 2
51/200209/26/2002Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Miquel Alís Font, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa als motius pels quals encara no s'ha construït una parada d'autobusos de transport públic i escolar a la zona Valira Nova, de la parròquia d'Encamp. pàg. 2
50/200209/24/2002Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei relatiu a la construcció i l'explotació del Centre de Tractament de Residus d'Andorra mitjançant concessió administrativa, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei sobre el contracte de treball. pàg. 12
Tramesa del Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes de consum, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 12
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 de setembre del 2002, relativa a les diferents autoritzacions d'immigració atorgades pel Govern fins a l'entrada en vigor de la Llei qualificada d'immigració, (Reg. Núm. 890-A). pàg. 12
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Miquel Alís Font, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 20 de setembre del 2002, relativa a les mesures que ha adoptat el Govern per solucionar el trasllat a càrrec de la Creu Roja dels ciutadans del Pas de la Casa en cas de recuperació i rehabilitació, (Reg. Núm. 905-A). pàg. 13
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 de setembre del 2002, relativa a si la carta que va enviar el M. I. Sr. Cap de Govern al director de la STA referent a la facturació dels serveis prestats per la STA a la societat pública Ràdio i Televisió d’Andorra, SA és superior en rang normatiu a un decret del Govern, (Reg. Núm. 910-A). pàg. 14
Convocatòria d'una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Olga Adellach Coma, ministra d'Agricultura i Medi Ambient, davant de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient, pel dia 1 d'octubre del 2002. pàg. 15
Convocatòria d'una sessió informativa pública de la
M. I. Sra. Olga Adellach Coma, ministra d'Agricultura i Medi Ambient, davant de la Comissió Legislativa d'Economia, pel dia 10 d'octubre del 2002. pàg. 15
Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, a la Proposta de declaració d'alienabilitat i permuta d'un terreny anomenat "Camp de la Covanella". pàg. 15
Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, a la Proposta d'alienabilitat i permuta d'un terreny a la Cortinada. pàg. 15
Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Jordi Mas Torres, Joan Monegal Blasi, Josep Garrallà Rossell i la
Sra. Olga Forné Angrill, consellers generals del Grup Parlamentari Mixt, a la Proposta de declaració d'alienabilitat i permuta d'un terreny a la Cortinada. pàg. 16
Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Jordi Mas Torres, Joan Monegal Blasi, Josep Garrallà Rossell i la
Sra. Olga Forné Angrill, consellers generals del Grup Parlamentari Mixt, a la Proposta de declaració d'alienabilitat i permuta d'un terreny anomenat "Camp de la Covanella". pàg. 16
49/200209/20/2002Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a la possible existència de transferències de crèdit que afectin el programa pressupostari 4421 “Pla de sanejament” durant els anys 1997 a 2001. pàg. 2
48/200209/17/2002Publicació de l'informe de la Ponència i de l'informe de la Comissió Legislativa d’Afers Socials en relació al Projecte de llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat. pàg. 2
47/200209/12/2002Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar part de les despeses generades per la presentació de la candidatura d'Andorra als Jocs Olímpics del 2010. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, i pels M. I. Srs. Josep Garrallà Rossell i Joan Monegal Blasi, consellers generals del Grup Parlamentari Mixt, al Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar part de les despeses generades per la presentació de la candidatura d'Andorra als Jocs Olímpics del 2010. pàg. 2

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de setembre del 2002, relativa a la posició d'Andorra en l'Assemblea General de les Nacions Unides, amb declaració d'urgència,
(Reg. Núm. 864-A). pàg. 2

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de setembre del 2002, relativa al cost total del procés de precandidatura olímpica d’Andorra la Vella, amb declaració d'urgència. (Reg. Núm. 869-A). pàg. 3
46/200209/06/2002Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 12 de setembre del 2002. pàg. 2

Convocatòria d'una sessió informativa pública del M. I. Sr. Pere Cervós Cardona, ministre d'Educació, Joventut i Esports, davant de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 11 de setembre del 2002. pàg. 2

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del dia 12 de setembre del 2002
1- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de setembre del 2002, relativa a la posició d'Andorra en l'Assemblea General de les Nacions Unides.
(Reg. Núm. 864-A).
2- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de setembre del 2002, relativa al cost total del procés de precandidatura olímpica d’Andorra la Vella.
(Reg. Núm. 869-A).
3- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa al brot infecciós de gastroenteritis aguda del mes de gener de 2002 a la parròquia de Canillo i a les mesures que ha adoptat el Govern per assegurar en el futur la potabilitat de l'aigua destinada al consum humà.
(Reg. 828-A)
4- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a la nova normativa laboral i la Carta Social Europea.
(Reg. 829-A)
5- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a l'eventual existència d'un frau en les operacions d'importació de productes làctics.
(Reg. 830-A)
6- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa al nou centre de tractament de residus.
(Reg. 831-A)
7- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a la possibilitat d'exportar temporalment els residus mentre no estigui construït el nou forn incinerador i a les diferents alternatives de tractament de residus.
(Reg. 832-A)
8- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a la reunió de la Internacional Liberal a Gibraltar.
(Reg. 833-A)
9- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa al Non-Paper sobre l'Acord de Cooperació amb la Unió Europea.
(Reg. 834-A)
10- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a la presidència danesa de la Unió Europea i el Non-Paper sobre l'Acord de Cooperació amb la Unió Europea.
(Reg. 835-A)
11- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Antoni Martí Petit, president del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 30 d'agost del 2002, relativa al seguiment de les actuacions del Govern per lluitar contra el contraban de tabac.
(Reg. 837-A)
12- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Albert Farré Santuré, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a les accions que ha emprès el Govern per posar en funcionament el Servei d'Ocupació.
(Reg. 838-A)