Butlletins per anys

HTTP: Missing resource string20202020
HTTP: Missing resource string20192019
HTTP: Missing resource string20182018
HTTP: Missing resource string20172017
HTTP: Missing resource string20162016
HTTP: Missing resource string20152015
HTTP: Missing resource string20142014
HTTP: Missing resource string20132013
HTTP: Missing resource string20122012
HTTP: Missing resource string20112011
HTTP: Missing resource string20102010
HTTP: Missing resource string20092009
HTTP: Missing resource string20082008
HTTP: Missing resource string20072007
HTTP: Missing resource string20062006
HTTP: Missing resource string20052005
HTTP: Missing resource string20042004
HTTP: Missing resource string20032003
Índex/200312/31/2003
Índex/200312/31/2003
58/200312/30/2003Tramesa del Projecte de llei de modificació del tipus de gravamen de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i de serveis financers, així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2

Tramesa del Projecte de llei de la funció pública de l’Administració de Justícia (LFPAJ), així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar els treballs de remodelació del Centre Penitenciari de la Comella, lot 2, seguretat i climatització, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
57/200312/19/2003Tramesa del Projecte de llei de propietat horitzontal, així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme. pàg. 2
Clausura de la tramitació de la Proposició de llei de regulació del dret de superfície, oberta per Edicte de data 4 de novembre del 2003. pàg. 2
Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei de modificació puntual del Codi de l'Administració. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2004, així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
56/200312/09/2003Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2004. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Jordi Mas Torres, Joan Monegal Blasi i Josep Ribera Ambatlle, consellers generals del Grup Mixt, al Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2004. pàg. 2

Convocatòria d'una sessió informativa pública del M. I. Sr. Juli Minoves Triquell, ministre d’Afers Exteriors, pel dia 23 de desembre del 2003.
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 18 de desembre del 2003. pàg. 3

Convocatòria de la Sessió Tradicional de Sant Tomàs pel dia 22 de desembre del 2003. pàg. 3

Publicació de l'adjudicació, mitjançant concurs públic, d’un professional de l’arquitectura per la redacció del dictamen tècnic sobre l’estat de conservació i la redacció del pla de manteniment de la Casa de la Vall. pàg. 3
55/200311/27/2003
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de la funció pública de l’Administració de Justícia (LFPAJ), i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3

Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de modificació del tipus de gravamen de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i de serveis financers. pàg. 18

Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes a la Proposta d'aprovació de la ratificació del Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa en l'àmbit de l'ensenyament. pàg. 18

Publicació del Calendari Laboral i l'horari de la Secretaria del Consell General per a l'any 2004. pàg. 18


54/200311/24/2003Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe de la Memòria i dels informes corresponents a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2001. pàg. 2
53/200311/19/2003Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de propietat horitzontal. pàg. 2
52/200311/17/2003Tramesa de la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat, així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d'Interior. pàg. 2

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 de novembre del 2003, relativa als criteris que segueix STA en relació als serveis complementaris, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1174-A). pàg. 2

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 de novembre del 2003, relativa a les analítiques de dioxines i furans en mostres de cendres i escòries, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1175-A). pàg. 2

Proclamació del candidat per a cobrir la vacant en la Comissió Permanent del Consell General. pàg. 3

Proclamació dels candidats per cobrir les vacants en la delegació del Consell General davant de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. pàg. 4
51/200311/12/2003Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de suplement de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades de la preparació esportiva per a la participació en els Jocs dels Petits Estats d'Europa Andorra 2005, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de suplement de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de la utilització de mitjans aeris per la col·laboració del Govern en l'extinció d'incendis a Catalunya, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 4

Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de modificació puntual del Codi de l'Administració, i obertura del termini de presentació de l'informe del Govern. pàg. 4

Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'aprovació de l'adhesió al Conveni de Viena sobre el dret dels tractats, del 23 de maig de 1969, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 7

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Mixt, per escrit de data 11 de novembre del 2003, relativa a la situació de retard d’Andorra pel que fa a les noves tecnologies detectada en l’informe de l’ONU, (Reg. Núm. 1130-A). pàg. 39

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Mixt, per escrit de data 11 de novembre del 2003, relativa a la instal·lació de les antenes de telefonia al nou edifici del Servei de Telecomunicacions a Santa Coloma situat al davant del Col·legi Janer i prop de l’Escola Andorrana, (Reg. Núm. 1131-A). pàg. 40

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de novembre del 2003, relativa a la Representació Permanent davant les Nacions Unides, (Reg. Núm. 1134-A). pàg. 40

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de novembre del 2003, relativa a les declaracions del ministre portaveu sobre la incineració de residus, (Reg. Núm. 1135-A). pàg. 41

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de novembre del 2003, relativa a la responsabilitat de l’administració pública derivada de les autoritzacions de l’edifici Els Vilars I d’Escaldes-Engordany, (Reg. Núm. 1136-A). pàg. 42

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de novembre del 2003, relativa a l’avantprojecte de reglament de transport sanitari terrestre, (Reg. Núm. 1137-A). pàg. 42

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de novembre del 2003, relativa al resultat de la negociació pel que fa a l’obligatorietat del català, a l’estatut del personal andorrà del sistema espanyol, i al caràcter públic de l’escola espanyola a Andorra, (Reg. Núm. 1138-A). pàg. 43

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de novembre del 2003, relativa als acords amb la Unió Europea a l’entorn de la fiscalitat dels rendiments del capital dipositat a les entitats andorranes, (Reg. Núm. 1139-A). pàg. 43

Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 18 de novembre del 2003. pàg. 44
50/200311/10/2003Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2004, així com del Projecte de pressupost del Consell General pel 2004, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3
49/200311/05/2003
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació del tipus de gravamen de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i de serveis financers, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de regulació del dret de superfície, i obertura del termini de presentació de l'informe del Govern. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'aprovació de la ratificació del Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa en l'àmbit de l'ensenyament, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 5
48/200310/29/2003Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de propietat horitzontal. pàg. 2
47/200310/24/2003
Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis, així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2

Tramesa del Projecte de llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2

Tramesa del Projecte de llei de l'impost indirecte sobre la producció interna, així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2

Tramesa del Projecte de llei de l'impost indirecte sobre les activitats comercials, així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2

Tramesa del Projecte de llei del Codi de Duana, així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2

Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat. pàg. 3

Convocatòria d'una sessió informativa pública del M. I. Sr. Pere Cervós Cardona, ministre d’Educació, Joventut i Esports, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 29 d'octubre del 2003. pàg. 3

Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per a la selecció d’un professional de l’arquitectura per la redacció del dictamen tècnic sobre l’estat de conservació i la redacció del pla de manteniment de la Casa de la Vall. pàg. 3
46/200310/20/2003Publicació de l'informe de la Ponència i de l'informe de la Comissió Legislativa d'Interior en relació al Projecte de llei qualificada de protecció de dades personals. pàg. 2
45/200310/15/2003Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Joan Monegal Blasi, Josep Garrallà Rossell i Josep Ribera Ambatlle, consellers generals del Grup Mixt, al Projecte de llei del Codi de Duana. pàg. 3

Tramesa del Projecte de llei qualificada del Cos de Policia, així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d'Interior. pàg. 3

Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa als brots infecciosos de gastroenteritis i als controls d’inspecció i expedients sancionadors que ha realitzat el Ministeri de Salut i Benestar. pàg. 3

Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 23 d'octubre del 2003. pàg. 5
44/200310/08/2003Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de propietat horitzontal, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 7 d'octubre del 2003, relativa a la creació d'un "Centre de Recerca d'Afers Exteriors", (Reg. Núm. 961-A).
pàg. 15
43/200309/30/2003Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de modificació de la Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de l'impost indirecte sobre la producció interna. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de l'impost indirecte sobre les activitats comercials. pàg. 3

Convocatòria d'una sessió pública de la Comissió Legislativa de Política Exterior, pel dia 7 d'octubre del 2003. pàg. 3
43/200309/30/2003Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de modificació de la Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de l'impost indirecte sobre la producció interna. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de l'impost indirecte sobre les activitats comercials. pàg. 2

Convocatòria d'una sessió pública de la Comissió Legislativa de Política Exterior, pel dia 7 d’octubre del 2003. pàg. 2
42/200309/19/2003Publicació de l'informe de la Ponència i de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de l’Institut Nacional Andorrà de Finances. pàg. 3

Pròrrogues al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei del Codi de Duana. pàg. 25

Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals. pàg. 25

Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis. pàg. 25

Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de l'impost indirecte sobre la producció interna. pàg. 26

Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de l'impost indirecte sobre les activitats comercials. pàg. 26

Pròrrogues al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei qualificada del Cos de Policia. pàg. 26
41/200309/12/2003Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe del Projecte de llei qualificada de protecció de dades personals. pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de setembre del 2003, relativa als tràmits que han de realitzar les persones titulars d’una autorització de residència passiva per poder recuperar el dipòsit, (Reg. Núm. 870-A). pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de setembre del 2003, relativa al cobrament de l’atenció sanitària del Servei d’Urgències Mèdiques,
(Reg. Núm. 871-A). pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de setembre del 2003, relativa a la Representació Permanent davant les Nacions Unides, (Reg. Núm. 872-A). pàg. 4

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de setembre del 2003, relativa a la circular del SAAS sobre la “normativa de les declaracions amb els mitjans de comunicació”, (Reg. Núm. 873-A). pàg. 4

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de setembre del 2003, relativa a l’eventual moratòria en l’autorització de construcció de noves places hoteleres, (Reg. Núm. 874-A). pàg. 5

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Miquel Alís Font, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de setembre del 2003, relativa al conveni entre el Govern i el Comú d’Ordino per a la construcció d’un aparcament, (Reg. Núm. 875-A). pàg. 5

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Miquel Alís Font, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de setembre del 2003, relativa als estudis realitzats per a la construcció d’un aeroport a la Rabassa,
(Reg. Núm. 876-A). pàg. 6

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de setembre del 2003, relativa a la inversió que el Govern preveu destinar a la reobertura de l’aeroport de l’alt Urgell, (Reg. Núm. 877-A). pàg. 6

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de setembre del 2003, relativa al cost anual de la gestió de l’aeroport, (Reg. Núm. 878-A). pàg. 7

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de setembre del 2003, relativa a les diferències entre les tarifes de les línies especialitzades digitals de l’STA en funció de les diferents parròquies, (Reg. Núm. 880-A). pàg. 7

Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 23 de setembre del 2003. pàg. 8
40/200308/21/2003Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'aprovació de l’adhesió al Conveni de Roma per a la protecció dels artistes intèrprets o executants, els productors de fonogrames i els organismes de radiodifusió, fet a Roma el 26 d’octubre de 1961, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'aprovació de l’adhesió al Conveni de Berna per a la protecció de les obres literàries i artístiques del 9 de setembre de 1886, completat a París el 4 de maig de 1896, revisat a Berlín el 13 de novembre de 1908, completat a Berna el 20 de març de 1914, revisat a Roma el 2 de juny de 1928, a Brussel·les el 26 de juny de 1948, a Estocolm el 14 de juliol de 1967, i a París el 24 de juliol de 1971 i esmenat el 28 de setembre de 1979, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 18

Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'aprovació de l’adhesió al Conveni de París per a la protecció de la propietat industrial del 20 de març de 1883, revisat a Brussel·les el 14 de desembre de 1900, a Washington el 2 de juny de 1911, a l’Haia el 6 de novembre de 1925, a Londres el 2 de juny de 1934, a Lisboa el 31 d’octubre de 1958, i a Estocolm el 14 de juliol de 1967 i esmenat el 28 de setembre de 1979, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 39
39/200308/20/2003Admissió a tràmit i publicació de l'informe del Tribunal de Comptes. pàg. 2
38/200308/07/2003Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del Codi de Duana, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei qualificada del Cos de Policia, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 57
37/200307/29/2003Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 de juliol del 2003, relativa als brots infecciosos de gastroenteritis i als controls d’inspecció i expedients sancionadors que ha realitzat el Ministeri de Salut i Benestar, (Reg. Núm. 765-A). pàg. 2

Publicació de l'adjudicació, mitjançant concurs públic, per a la contractació d’una empresa de seguretat per la vigilància dels edificis i instal·lacions del Consell General. pàg. 3
36/200307/03/2003Convocatòria d'una sessió extraordinària del Consell General pel dia 10 de juliol del 2003. pàg. 2
35/200307/03/2003Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Jordi Mas Torres, Josep Garrallà Rossell, i Joan Monegal Blasi, consellers generals del Grup Mixt, al Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les despeses corresponents al lloguer de la parcel·la Prada Casadet. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Jordi Mas Torres, Josep Garrallà Rossell, i Joan Monegal Blasi, consellers generals del Grup Mixt, al Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar el subministrament de sal de desgel. pàg. 2

Habilitació del mes de juliol, per tal que la Comissió Legislativa d'Interior pugui reunir-se, a fi de poder treballar en el Projecte de llei qualificada de protecció de dades personals. pàg. 2

Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per a l’adjudicació de l’obra d’excavació i estabilització prèvia al projecte de construcció de la nova seu del Consell General. pàg. 3

Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per a l’adjudicació de l’obra de control de qualitat de l’excavació i estabilització pel projecte de construcció de la nova seu del Consell General. pàg. 3

Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per a la contractació d’una empresa de seguretat per la vigilància dels edificis i instal·lacions del Consell General. pàg. 3